S. 7-25 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied
Bert Anciaux   

motie van het Parlement
Arctica
vervoer over zee
opwarming van het klimaat
beleid inzake klimaatverandering
autochtone bevolking
Internationale Maritieme Organisatie
milieubescherming
Arctische Raad
duurzame visserij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-25/1 7-25/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-25/1 7-25/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar commissie: Transversale aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie