S. 7-362 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op de oprichting van een gemengde deliberatieve commissie in de Senaat
Katia Segers    Stephanie D'Hose    Latifa Gahouchi    Orry Van de Wauwer    Karin Brouwers    Chris Steenwegen    Farida Tahar    Bert Anciaux   

Eerste Kamer
reglement van het parlement
politieke hervorming
participatieve democratie
maatschappelijk of themadebat
deliberatieve democratie
politieke participatie
opvolging informatieverslag
civiele samenleving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-362/1 7-362/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 22/6/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/6/2022   Indiening Doc. 7-362/1 7-362/1 (PDF)
24/6/2022   Inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
24/6/2022   Verzending naar Bureau
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar Bureau  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau