Auteurs- en sprekersregister betreffende "Thijs Erika" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Special Initiative on Africa" (1-1031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3851-3852 1-74 p. 3851-3852 (PDF)
"Z"korps - Bevorderingen - Bijkomende proeven (Brandweerdiensten) (2-842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1206 2-26 p. 1206 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1292-1293 2-27 p. 1292-1293 (PDF)
3 %-norm en lidmaatschap EMU      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-39
p. 1913-1915 1-39 p. 1913-1915 (PDF)
Aannemers - Procedure bij aanbestedingen - Belgacom (1-790)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3441-3442 1-67 p. 3441-3442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-90
p. 4751-4752 1-90 p. 4751-4752 (PDF)
Aanvullende pensioenen - Grensoverschrijdende pensioenfondsen (Omzetting richtlijn 2003/41/EG - Uitwerken van een coherent wetgevend kader) (3-5189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7174-7175 3-70 p. 7174-7175 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7573-7575 3-71 p. 7573-7575 (PDF)
Aanvullende pensioenen - Grensoverschrijdende pensioenfondsen (Wetsontwerp opgesteld door het CBFA - Omzetting richtlijn 2003/41/EG - Fiscaal statuut) (3-5188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6874-6876 3-68 p. 6874-6876 (PDF)
Activiteitenverslag 1996-1999 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-1319)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Thijs
1-1319/1
p. 1-45 1-1319/1 p. 1-45 (PDF)
Afbouw van De Post in Limburg      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-45
p. 2244-2245 1-45 p. 2244-2245 (PDF)
Afwezigheid van de ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld een antwoord te geven op vragen van senatoren      
  3-86
p. 33 3-86 p. 33 (PDF)
  3-86
p. 50 3-86 p. 50 (PDF)
Ambulante handelaars - Eurovignet - Vrijstelling (Begrip "af en toe op de openbare weg rijden") (3-707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 767-768 3-12 p. 767-768 (PDF)
Anti-persoonsmijnen - Opsporing - Inzet van ratten (2-1228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-35
p. 1718-1719 2-35 p. 1718-1719 (PDF)
Asielprocedure - Gevangenneming van ouders (3-6343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9072-9074 3-83 p. 9072-9074 (PDF)
Autodiefstallen - Veroordelingen - Maatregelen (Carjacking en homejacking) (2-1833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2609-2610 2-50 p. 2609-2610 (PDF)
Autodiefstallen - Veroordelingen - Maatregelen (Carjacking en homejacking) (2-1834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2660-2664 2-50 p. 2660-2664 (PDF)
Beendermeel in gelatine voor menselijke consumptie (BSE : verbod van beendermeel in de dierenvoeding - Risico van gelatine voor de volksgezondheid) (2-321)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 35-37 2-92 p. 35-37 (PDF)
Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp (Sociale Zaken) (1-990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3800 1-73 p. 3800 (PDF)
Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3805-3806 1-73 p. 3805-3806 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-74
p. 3879-3880 1-74 p. 3879-3880 (PDF)
Beleid van de minister van Landsverdediging (1-249)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-249/1
p. 1-20 1-249/1 p. 1-20 (PDF)
Belgische gevangenissen - Personeelsbeleid (Personeelsformatie t.o.v. het aantal opgeslotenen - Beroepsopleiding) (3-435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 480 3-7 p. 480 (PDF)
Bepaalde sociaalrechtelijke problemen in het kader van buitenlandse adopties (Verblijf in het buitenland in het raam van een adoptie - Problematiek van het recht op werkloosheidsvergoedingen en op ouderschapsverlof in het raam van de onderbreking van de beroepsloopbaan) (2-418)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-104
p. 22-24 2-104 p. 22-24 (PDF)
Berging van kernafval - Alternatieve energiebronnen (2-91)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 90-91 2-2 p. 90-91 (PDF)
Berging van kernafval - Alternatieve energiebronnen (2-93)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 93-95 2-2 p. 93-95 (PDF)
Bestrijding mensenhandel en kinderpornografie - Extraterritorialiteit (2-128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 168 2-5 p. 168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 816-817 2-18 p. 816-817 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel - Toepassing wet van 13 april 1995 (2-112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 105-106 2-3 p. 105-106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 354-355 2-9 p. 354-355 (PDF)
Bestrijding van ondervoeding (1-967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3755 1-72 p. 3755 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4578-4579 1-86 p. 4578-4579 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Brandveiligheidsnormen - Jeugdhuizen en logiesverstrekkende bedrijven - Conflict tussen de federale en de Vlaamse wetgeving (3-1515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1670-1671 3-27 p. 1670-1671 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7453-7454 3-71 p. 7453-7454 (PDF)
Brugpensioen - Toekenning na een periode van politiek verlof (3-5186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7173-7174 3-70 p. 7173-7174 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8900-8901 3-81 p. 8900-8901 (PDF)
Buitenlandse diplomaten - Onschendbaarheid - Overtredingen - Rechten van de slachtoffers (2-825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1109-1110 2-24 p. 1109-1110 (PDF)
Buitenlandse diplomaten - Onschendbaarheid - Overtredingen - Rechten van de slachtoffers (2-826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1106-1107 2-24 p. 1106-1107 (PDF)
Burundi - Democratiseringsproces - Belgische positie (Taak van de speciale gezant voor het gebied van de Grote Meren - Belgische hulp - Wereldbank - Donoren - "Peace Building Commission" - Gemengde BelgiŽ-Burundi commissie - Afrikaanse Unie) (3-6204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8578-8581 3-79 p. 8578-8581 (PDF)
CO-intoxicatie - Petroleumkachels (Gegevens - Kwaliteitslabel - Brochure) (3-6203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8794-8795 3-81 p. 8794-8795 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8959-8960 3-82 p. 8959-8960 (PDF)
Centrum voor recreatie en familiale vorming van de Stichting voor het gezin in San Sebastian - Bijzonder vergelijk tussen BelgiŽ en Chili betreffende de financiering van dit centrum - Bijkomende vragen (2-1647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2384-2385 2-46 p. 2384-2385 (PDF)
Centrum voor recreatie en familiale vorming van de Stichting voor het gezin in San Sebastian - Bijzonder vergelijk tussen BelgiŽ en Chili betreffende de financiering van dit centrum (2-1125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1524-1525 2-31 p. 1524-1525 (PDF)
Commissies van de Senaat (1995-1996)      
  Werkwijze van de commissies
1-47 COM
p. 352-353 1-47 COM p. 352-353 (PDF)
Conflictpreventie - Budgettaire bevoegdheid - Budgettaire middelen - Criteria (3-2122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2537 3-35 p. 2537 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10591-10592 3-90 p. 10591-10592 (PDF)
De Amerikaanse basis van Zutendaal (1-541)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-206
p. 5932-5934 1-206 p. 5932-5934 (PDF)
De Amerikaanse legerbasis te Zutendaal (1-544)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-206
p. 5932-5934 1-206 p. 5932-5934 (PDF)
De Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens naar de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Belgische inspanningen inzake antipersoonsmijnen in het licht van de top van NaÔrobi (3-482)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 75-77 3-89 p. 75-77 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De CJD- en de BSE-problematiek en het beleid dat op dit vlak wordt gevoerd (2-241)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-76
p. 45-56 2-76 p. 45-56 (PDF)
De Ethische Commissie voor telecommunicatie (Klachten rond betalend sms-diensten en misbruik van infokiosknummers - Sanctie tegen malafide ondernemingen) (3-230)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-54
p. 41-44 3-54 p. 41-44 (PDF)
De Europese wapenhandel en de invloed daarvan op de toestand in de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Federal Computer Crime Unit (Opzoeken van cyberkinderpornografie - FCCU-personeelsbezetting) (2-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 32-34 2-197 p. 32-34 (PDF)
De Koninklijke muziekkapel van de gidsen (Verhuizing naar Heverlee - Rekrutering van muzikanten) (2-912)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-251
p. 101-106 2-251 p. 101-106 (PDF)
De Liberiaanse krijgsheer Charles Taylor en de diamantuitvoer naar BelgiŽ (Omzeiling van het wapenembargo)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-56
p. 1330-1331 1-56 p. 1330-1331 (PDF)
De aangekondigde regularisatie van illegalen (3-531)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-92
p. 38-39 3-92 p. 38-39 (PDF)
De aanhouding van manifestanten in Wit-Rusland      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-54
p. 1235 1-54 p. 1235 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis (2-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De aanpassing van de pensioenen van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers rekening houdend met de nieuwe graden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-128
p. 3371 1-128 p. 3371 (PDF)
De accijnsverlaging voor diesel met het oog op de praktijklessen vrachtwagenchauffeur derde graad (3-1043)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-130
p. 68-69 3-130 p. 68-69 (PDF)
De activiteiten van de Belgische delegaties in de interparlementaire Assemblees (WEU, Raad van Europa, OVSE) (1-1364)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Thijs
1-1364/1
p. 1-29 1-1364/1 p. 1-29 (PDF)
De afbouw van F-16's (3-505)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 77-78 3-89 p. 77-78 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (Nog niet teruggezonden formulieren) (2-878)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-182
p. 28-30 2-182 p. 28-30 (PDF)
De asielzoekers die in een lokaal opvanginitiatief verblijven (Discriminatie) (2-712)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie
2-184
p. 57-59 2-184 p. 57-59 (PDF)
De begrotingstoestand van de gemeentebesturen (Vergaren van statistische gegevens - Impact van federale beslissingen op de gemeentelijke beleidsvoering - Oprichting van het Belfortobservatorium) (3-550)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 53-56 3-99 p. 53-56 (PDF)
De behandeling van Belgische gedetineerden in Marokko en de houding van onze diplomatieke vertegenwoordigers ter zake      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-46
p. 1079-1080 1-46 p. 1079-1080 (PDF)
De betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen (FinanciŽle en materiŽle steun tijdens de behandeling van de asielaanvraag en de beroepsprocedure bij de Raad van State) (2-582)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 4-5 2-156 p. 4-5 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Verslag van de dames de Bethune en Thijs en de heren Galand en Hostekint
3-253/1
p. 1-2 3-253/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-256/1
p. 1-20 3-256/1 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De cofinanciering van de projecten en de reactie van de Franstalige NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-50 COM
p. 413-417 1-50 COM p. 413-417 (PDF)
De controle op de uitgaven voor het AWACS-moderniseringsprogramma (Terugvordering van het door BelgiŽ verloren bedrag - NAVO) (3-628)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 19-21 3-102 p. 19-21 (PDF)
De criminaliteitscijfers in Brussel (1-498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5283-5287 1-179 p. 5283-5287 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De criteria bij verkoop van wapens (Chili-Turkije)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-88
p. 2326 1-88 p. 2326 (PDF)
De deelname van Belgische F-16's aan een luchtvaartmeeting in Zuid-Afrika (2-423)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-105
p. 60-62 2-105 p. 60-62 (PDF)
De deelname van niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de gemeenteraadsverkiezingen (Tal van vragen over de communicatie en de procedure) (3-1360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 60-62 3-151 p. 60-62 (PDF)
De defederalisering van de gewestelijke ontvangers (Overdracht van de gewestelijke ontvangers naar de gewesten : bijzondere wet 13 juli 2001 - Administratief, geldelijk en sociaal statuut - Bijzondere rekenplichtigen in meergemeentelijke politiezones) (2-710)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 19-24 2-183 p. 19-24 (PDF)
De droogloods voor tenten in kwartier Beervelde in Destelbergen (Medische dienst van het leger - Eventueel gebruik door het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen of jeugdbewegingen) (3-36)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-18
p. 21-22 3-18 p. 21-22 (PDF)
De duur van de asielprocedure (Verblijfsduur in open asielcentra in afwachting van een interview of een beslissing van het Commissariaat-Generaal) (2-941)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-196
p. 10-13 2-196 p. 10-13 (PDF)
De eerste donorconferentie voor Kosovo (2-1)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 34-36 2-6 p. 34-36 (PDF)
De einddatum voor de regularisatie-operatie (2-702)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 12-14 2-141 p. 12-14 (PDF)
De eindeloopbaanproblematiek in de privťsector en de overheidssector (3-886)      
  Verslag van de dames Annane en Thijs en de heer Noreilde
3-886/1
p. 1-264 3-886/1 p. 1-264 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 7 van de heer Wouter Beke en mevrouw Erika Thijs
3-886/3
p. 2-4 3-886/3 p. 2-4 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De ethische code voor telecommunicatie (Duidelijk afgesloten nummerreeks met prijsbeperking voor de erotische lijnen) (3-322)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 89-91 3-68 p. 89-91 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel (Dotatie van de Nationale Loterij aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (2-123)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-26
p. 21-22 2-26 p. 21-22 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel (Dotatie van de Nationale Loterij aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-25
p. 19-20 2-25 p. 19-20 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Vzw Pag-Asa in Brussel, vzw Payoke in Antwerpen en vzw SŁrya in Luik - Subsidie ten laste van de Nationale Loterij) (2-507)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 11-13 2-96 p. 11-13 (PDF)
De financiŽle steun aan de Guatemalteekse Waarheidscommissie ter opheldering van de moord op de Belgische paters (1-385)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-117 COM
p. 898-900 1-117 COM p. 898-900 (PDF)
De fiscaal vrijgestelde giften aan erkende adoptiediensten (2-421)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-104
p. 24-25 2-104 p. 24-25 (PDF)
De fiscale behandeling van de presentiegelden voor gemeenteraadsleden (Sociale bijdragen) (1-973)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-211
p. 6108 1-211 p. 6108 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gedragscode van de mobiele telecomoperatoren (Wedstrijden aangeboden via SMS - Ongevraagde berichten - Bescherming van de jeugd - Evaluatie toepassing gedragscode) (3-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 62-64 3-99 p. 62-64 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Thijs en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1028/2
p. 1-4 3-1028/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van de asielprocedure (Versnelling van de procedure - Hervorming van de bestaande instellingen [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen] - Statuut van de oorlogsvluchtelingen ; vluchtelingen uit Kosovo - Termijn voor de nieuwe procedure) (3-869)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-134
p. 18-20 3-134 p. 18-20 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren de Clippele, Verreycken, Lozie, Thissen en Wille en mevrouw Thijs
2-133
p. 5-8 2-133 p. 5-8 (PDF)
  2-133
p. 56-57 2-133 p. 56-57 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (Evaluatie van de uitvoering van de hervorming van de politiediensten - FinanciŽle repercussies - Hoorzittingen met de beleidsverantwoordelijken van het lokale vlak [burgemeesters, zonechefs, vereniging van steden en gemeenten] en aanbevelingen van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden) (2-1188)      
  Verslag van de dames Nagy en Thijs en van de heer Wille
2-1188/1
p. 1-76 2-1188/1 p. 1-76 (PDF)
  Bespreking
2-259
p. 4-27 2-259 p. 4-27 (PDF)
De hervorming van het ABOS (en het ontwikkelingsbeleid) (2-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 38-53 2-38 p. 38-53 (PDF)
De hervorming van het ABOS en de omvorming tot het DOS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-131
p. 3531-3533 1-131 p. 3531-3533 (PDF)
De hervormingen met betrekking tot de brandweer (Geldelijke anciŽnniteit - Arbeidstijd - Risicoanalyse en preventie - Eventuele regionalisering) (2-1157)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 11-13 2-249 p. 11-13 (PDF)
De herziening van de snel-Belgwet (3-485)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 32-33 3-86 p. 32-33 (PDF)
De houding van de Europese Unie ten aanzien van de mensenrechten in de Volksrepubliek China (1-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-145
p. 3849-3850 1-145 p. 3849-3850 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De infiltratie van de maffia in het Belgisch overheidsbestel in zaken van mensenhandel (Aanpak van de corruptie - Bevoegdheid van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie - Federaal veiligheidsplan 2003-2004) (3-82)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-31
p. 24-25 3-31 p. 24-25 (PDF)
De inkomsten van personen onder elektronisch toezicht (FinanciŽle tegemoetkoming) (3-246)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-57
p. 32-33 3-57 p. 32-33 (PDF)
De internationale vredesmacht in Oost-ZaÔre (Rwandese en Burundese vluchtelingen - VN)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-75
p. 2004-2005 1-75 p. 2004-2005 (PDF)
De interventietijd bij brand (Risicoanalyse - Uitbreiding van het proefproject - FinanciŽle middelen) (3-137)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 76-78 3-44 p. 76-78 (PDF)
De invoering van de dienstencheque voor schilderwerken (Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Binnenschilderwerk en behangen) (1-1081)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-245
p. 7123-7124 1-245 p. 7123-7124 (PDF)
De kinderzitjes in voertuigen van minder dan 3,5 ton (2-689)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-180
p. 52-55 2-180 p. 52-55 (PDF)
De kinderzitjes in voertuigen van minder dan 3,5 ton (3-1050)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-130
p. 28-30 3-130 p. 28-30 (PDF)
De koolstofmonoxidevergiftiging en de vele slachtoffers de laatste weken (Registratiesysteem - Sensibilisatiecampagne) (3-1238)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-183
p. 16-17 3-183 p. 16-17 (PDF)
De koppelverkoop in de bouwsector (Verkoop van bouwgrond door een projectontwikkelaar met bouwverplichting - Grondspeculatie - Scheeftrekking van de vrije mededinging - Keuze van aannemer en architect - Handelspraktijken) (2-731)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-187
p. 79-82 2-187 p. 79-82 (PDF)
De kwaliteit van het frituurvet in de Belgische frietkramen (Eetwareninspectie) (2-770)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 22-24 2-161 p. 22-24 (PDF)
De kwaliteitscontrole van de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1085)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De kwijtschelding van schulden aan Afrikaanse ontwikkelingslanden en het beschikbaar stellen van kapitalen aan KMO's in Afrikaanse ontwikkelingslanden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 100-102 1-13 COM p. 100-102 (PDF)
De maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1080)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De mediacampagne NMBS "De trein. 'n Verademing" (Provincie Limburg)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-131
p. 3481-3482 1-131 p. 3481-3482 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/1
p. 1-166 2-152/1 p. 1-166 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/2
p. 1-92 2-152/2 p. 1-92 (PDF)
  Verslag van de dames Thijs en de T'Serclaes
2-152/4
p. 1-5 2-152/4 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De mensonwaardige toestanden in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De mond- en klauwzeerepidemie (2-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De motivatie voor het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren en de gevolgen ervan (Sproeimiddel chloormequat) (1-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De naleving van de wettelijke minimumnormen door de Belgische dierentuinen (3-380)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 62-63 3-82 p. 62-63 (PDF)
De nood aan controle op het bezit van baseballknuppels (Misbruik als wapen - Verbod - Politiecontrole) (2-711)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 24-25 2-183 p. 24-25 (PDF)
De officiŽle opening van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen (Oostenrijk - Belgische deelname) (2-198)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 12-13 2-38 p. 12-13 (PDF)
De onderhandelingen tussen de EU en de ACS-landen (1-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Verdaging
1-196
p. 5684 1-196 p. 5684 (PDF)
   Bespreking
1-203
p. 5824-5825 1-203 p. 5824-5825 (PDF)
De ondersteuning van demobilisatieprojecten voor kindsoldaten (2-909)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-249
p. 58-62 2-249 p. 58-62 (PDF)
De ongelijkheid die wordt gecreŽerd door het koninklijk besluit van 20 maart 2002 inzake de bezoldiging van brandweerlieden (Overstap van vrijwilligers naar het beroepskader - Behoud of niet van de voorgaande dienstjaren als anciŽnniteit afhankelijk van het moment van de overstap - Ontwerp van nieuw KB) (3-1584)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 53-54 3-162 p. 53-54 (PDF)
De onterecht veroordeelden en de toekenning van een schadevergoeding (3-1497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 50-51 3-157 p. 50-51 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De opdracht van de gemeentesecretaris (1-494)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5282-5283 1-179 p. 5282-5283 (PDF)
De openbaarheid van de processen in KabyliŽ (Algerije) (Schending mensenrechten) (3-247)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 20-21 3-59 p. 20-21 (PDF)
De opleiding van de vooruitgeschoven vrijwilligersposten Civiele Bescherming in Limburg (1-766)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-163
p. 4339-4340 1-163 p. 4339-4340 (PDF)
De oprichting van de "Belgische Technische Ontwikkelingssamenwerking" in de vorm van een publiekrechtelijke naamloze vennootschap      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-131
p. 3531-3533 1-131 p. 3531-3533 (PDF)
De oprichting van nieuwe open asielcentra (Bevingen) (1-974)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-211
p. 6109 1-211 p. 6109 (PDF)
De politiecontroles in het najaar van 2004 (Begrotingstekort - Schrapping van speciale nachtelijke controles, snelheids- en alcoholcontroles en grenscontroles op de luchthavens) (3-372)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-82
p. 52-53 3-82 p. 52-53 (PDF)
De politiehervorming en de regeling voor de dotaties aan de gemeenten (In rekening nemen van de specifieke kenmerken en de diversiteit van de gemeenten - Kost per rijkswachter die wordt overgeheveld) (2-551)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-103
p. 8-10 2-103 p. 8-10 (PDF)
De politieke vernieuwing (2-491)      
  Inleidende bespreking (Bijlage [ Voorgestelde thema's te bespreken] : rechtstreekse democratie, vertegenwoordigende democratie - verkiezingen, deontologie van de politieke mandataris, politiek en maatschappij, burgerschap en politiek, efficiŽntie van de democratie, bescherming van de democratie, werking van het parlement, Arbitragehof, depolitisering, politieke partijen, vervroegde ontbinding van de raden, Handvest van de sociaal verzekerde, asielzoekers, vluchtelingen, vrije meningsuiting, afschaffing Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, versoepeling voorwaarden om als representatieve vakbond erkend te worden, afschaffing ministeriŽle kabinetten, afschaffing pariteit Ministerraad, taalkennis ministers, afschaffing faciliteiten
   Verslag van de dames Genot (K), Schauvliege (K) en Thijs (S) en van de heren Bacquelaine (K), Mahoux (S) en Wille (S)
2-491/1
p. 1-27 2-491/1 p. 1-27 (PDF)
De problemen bij de appelteelt (1-438)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-164
p. 4378-4380 1-164 p. 4378-4380 (PDF)
De procedure voor het stemmen van Belgen in het buitenland bij de Europese en Vlaamse verkiezingen (Termijnen) (3-59)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-31
p. 26-27 3-31 p. 26-27 (PDF)
De rapporten over mijnuitbater Forrest (Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren") (2-1038)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 8-11 2-214 p. 8-11 (PDF)
De ratificatie van het akkoord van Cotonou (Akkoord ACP-EU - Verdrag van Lomť) (2-601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 78-83 2-161 p. 78-83 (PDF)
De ratificering van het aanvullend protocol bij het Kinderrechtenverdrag (Verbod op gedwongen rekrutering en rechtstreekse deelname aan gewapende conflicten van kinderen beneden de 18 jaar) (2-481)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-92
p. 13-14 2-92 p. 13-14 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya) (2-365)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" uitgebracht door de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/1
p. 1-102 2-365/1 p. 1-102 (PDF)
  Verslag van de heer Hordies en de dames Lizin en Thijs
2-365/2
p. 1-2 2-365/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De registratie van wapens in het Centraal Wapenregister (3-456)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 37-39 3-90 p. 37-39 (PDF)
De registratie van wapens in het Centraal Wapenregister (Bestrijding van illegale wapenhandel) (3-315)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 86-88 3-68 p. 86-88 (PDF)
De regularisatiecommissie (Moeilijkheden qua werking van de commissie en qua behandeling van de dossiers : valse documenten en meervoudige identiteiten - Signaal van de vlaamse magistraten dat de wet omzeild wordt) (2-452)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 14-19 2-89 p. 14-19 (PDF)
De regularisatiewetgeving en het in detentie houden van minderjarigen (Illegale migratie - Vreemdelingen die weigeren een bevel om het grondgebied te verlaten op te volgen - Onderwijs voor kinderen in centrum 127bis) (3-732)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-116
p. 12-14 3-116 p. 12-14 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De rol van de internationale samenwerking in het Afrikabeleid (2-179)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-34
p. 30-32 2-34 p. 30-32 (PDF)
De schuldverlichting van de derdewereldlanden (2-247)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 56-61 2-76 p. 56-61 (PDF)
De sensibiliseringscampagne voor orgaandonatie (3-549)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-97
p. 66-69 3-97 p. 66-69 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De situatie in Rwanda (Bezoeken van de minister aan Rwanda, Burundi, Congo, Oeganda, Zimbabwe) (2-91)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 24-28 2-31 p. 24-28 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De situatie in het gebied van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De sluiting van 200 postkantoren (1-807)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-172
p. 5092-5093 1-172 p. 5092-5093 (PDF)
De spoedcursus "terreur" voor de hulpdiensten (2-577)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 89-92 2-161 p. 89-92 (PDF)
De stappen die worden ondernomen ter bestrijding van de uitbuiting van diplomatiek huispersoneel (Mensenhandel - Uitreiking van visa) (3-191)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-49
p. 29-31 3-49 p. 29-31 (PDF)
De steunverlening door OCMW's aan bejaarden die in serviceflats verblijven      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-27
p. 610-611 1-27 p. 610-611 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De strijd tegen de mensenhandel door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de vervanging van de bijzondere vertegenwoordiger voor mensenhandel in de OVSE (3-1673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 24-27 3-166 p. 24-27 (PDF)
De technische keuring van motoren en motorfietsen (Bij doorverkoop of na een ongeval) (2-888)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-241
p. 57-60 2-241 p. 57-60 (PDF)
De telefoontarieven (o.a. GSM) (2-424)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-105
p. 62-65 2-105 p. 62-65 (PDF)
De terugbetaalbaarheid van bepaalde geneesmiddelen voor Crohn-patiŽnten (Medicament Remicade anti-TNF - PatiŽnten met reumatoÔde artritis) (2-585)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-156
p. 31-33 2-156 p. 31-33 (PDF)
De terugbetaling van de traagwerkende ADHD-medicatie (Rilatine) (3-841)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 26-28 3-132 p. 26-28 (PDF)
De terugbetalingen aan patiŽnten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) (3-1676)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 33-35 3-166 p. 33-35 (PDF)
De terugstorting aan de OCMW's van de aan asielzoekers toegestane voorschotten (Informatisering van de gegevens) (2-924)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-190
p. 29-32 2-190 p. 29-32 (PDF)
De tests inzake overdraagbare spongiforme encephalopathie (TSE) bij schapen (Controle op sluikslachtingen) (2-882)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-241
p. 61-63 2-241 p. 61-63 (PDF)
De tewerkstellingsproblematiek bij De Post en de te verregaande centralisatie      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-8
p. 170-171 1-8 p. 170-171 (PDF)
De toegang tot de tewerkstellingsprogramma's van de federale overheid (Gastarbeiders - Bestaansminimumgerechtigden - OCMW) (1-836)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-178
p. 5244 1-178 p. 5244 (PDF)
De toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patiŽnten (Engelse en Nederlandse patiŽnten - Kosten ten laste van die patiŽnten) (2-1227)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-267
p. 8-12 2-267 p. 8-12 (PDF)
De toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patiŽnten (Engelse en Nederlandse patiŽnten - Kosten ten laste van die patiŽnten) (2-1235)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-267
p. 8-12 2-267 p. 8-12 (PDF)
De toegenomen agressie op de treinen (en in stations - Veiligheidsbeambten - Metro - MIVB, De Lijn, TEC) (3-371)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-82
p. 60-62 3-82 p. 60-62 (PDF)
De toekenning van een vergunning voor interne bewaking aan dancings (Aantal interne bewakingsvergunningen - Controle) (2-730)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 11-13 2-155 p. 11-13 (PDF)
De toekomst van de fruitsector (1-447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-164
p. 4378-4380 1-164 p. 4378-4380 (PDF)
De toepassing van de wet inzake de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Behandeling van aanvragen tot regularisatie om humanitaire redenen - Toepassing wet van 22 december 1999 en artikel 9,3į van de wet van 15 december 1980) (3-447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 47-49 3-86 p. 47-49 (PDF)
De toepassing van het Akkoord van Schengen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-44
p. 1043-1046 1-44 p. 1043-1046 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (2-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Geens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Bezoek van de Rwandese president Kagame in BelgiŽ - Versterking van MONUC - Staakt-het-vuren - Houding van BelgiŽ) (2-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Gevechten en aanwezigheid van buitenlandse troepen in Oost-Congo - Houding van BelgiŽ - Belgische bijdrage tot MONUC) (2-918)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De toestand in ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Intrekking
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De uitgeprocedeerden of mensen zonder identiteit die door een privť-firma naar het land van herkomst worden gebracht (1-384)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-142
p. 3798 1-142 p. 3798 (PDF)
   Bespreking
1-150
p. 3965-3966 1-150 p. 3965-3966 (PDF)
De uitvoering van de wapenwet (Werklast omwille van het groot aantal aanvragen tot vernieuwing van bestaande vergunningen) (3-1210)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-175
p. 21-23 3-175 p. 21-23 (PDF)
De uitwijzing van Roma-zigeuners en de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2-866)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De veiligheids- en aansprakelijkheidsaspecten bij evenementen en manifestaties (Normen voor brandveiligheid en brandpreventie - Federale wetgeving versus Vlaamse wetgeving - Verantwoordelijkheid van de burgemeester en gemeentelijke reglementen - Jeugdhuizen en logiesverstrekkende bedrijven) (3-373)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-82
p. 53-55 3-82 p. 53-55 (PDF)
De verdwijning van en de moord op vier Belgische paters in Guatemala (1-383)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-117 COM
p. 898-900 1-117 COM p. 898-900 (PDF)
De vereenvoudiging van de aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten (3-851)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 39-41 3-116 p. 39-41 (PDF)
De vergoeding van de reiskosten bij de revalidatie van gehandicapten (GeÔndividualiseerd vervoer naar een buitenlands revalidatiecentrum) (1-564)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-218
p. 6342-6343 1-218 p. 6342-6343 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De verkrijgbaarheid van geneesmiddelen in de ontwikkelingslanden (Bestrijding van dodelijke tropenziektes zoals AIDS, malaria en tbc - Kostprijs en verkrijgbaarheid van geneesmiddelen - Intellectuele eigendom - Gezondheidszorg - Stimuleren van research) (2-293)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-88
p. 36-41 2-88 p. 36-41 (PDF)
De verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers (Niet-begeleide minderjarigen - Risico dat deze jongeren economisch of seksueel worden uitgebuit of in criminele netwerken verstrikt geraken) (2-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 14-19 2-127 p. 14-19 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de veronachtzaming van de arresten van de Raad van State door de Dienst Vreemdelingenzaken (2-864)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg ten gevolge van de uitzetting van Slovaakse zigeuners uit het Rijk (2-862)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De verwijderingen van de Roma-zigeuners (2-168)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 61-65 2-59 p. 61-65 (PDF)
De verzorging van buitenlandse patiŽnten in Belgische ziekenhuizen (Kostprijs - Overeenkomsten tussen ziekenhuizen en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen) (2-764)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 48-51 2-199 p. 48-51 (PDF)
De visafraude (Mensenhandel - Belgische ambassades en consulaten) (3-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-49
p. 27-29 3-49 p. 27-29 (PDF)
De voertuigen die bij schemer en in het donker geflitst worden (door onbemande camera's) (3-200)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-43
p. 23-24 3-43 p. 23-24 (PDF)
De voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Evaluatie van de voogdijwet - Voogdijkandidaturen - Sociaal statuut van de voogden) (3-1187)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 62-63 3-140 p. 62-63 (PDF)
De voorgestelde reglementering van de tatoeage- en piercingsector (Uitvoeringsbesluit - Europese harmonisering) (3-870)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 64-65 3-116 p. 64-65 (PDF)
De voortgang van de regionalisering van de landbouw (Lambermontakkoorden) (2-680)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-179
p. 9-14 2-179 p. 9-14 (PDF)
De vrijwillige dienst voor ontwikkelingssamenwerking (3-1159)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 41-43 3-142 p. 41-43 (PDF)
De waarde van de brevetten aangaande de brandweer, uitgereikt door de erkende opleidingscentra (2-115)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 57-58 2-41 p. 57-58 (PDF)
De waarheidscommissie in Peru (Verdwijningen - Steun aan de commissie) (2-727)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-190
p. 23-24 2-190 p. 23-24 (PDF)
De wateroverlast op 4 en 5 juli 1999 in het zuiden en het oosten van de provincie Limburg (Vergoeding) (2-160)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-32
p. 14-16 2-32 p. 14-16 (PDF)
De werking van het Centrum voor Vrijwillige Terugkeer en Ontwikkeling (Aanmoediging vrijwillige terugkeer uitgeprocedeerde asielzoekers) (2-583)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 5-7 2-156 p. 5-7 (PDF)
De werkoverlast bij de verkeerspost van de rijkswacht te Jabbeke (Vreemdelingen en illegalen - Dienst Vreemdelingenzaken) (2-104)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 54-57 2-41 p. 54-57 (PDF)
De wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
De wijze waarop de resultaten van botscans door de Dienst Vreemdelingenzaken worden aangewend (Leeftijd van asielzoekers - Aantal en betrouwbaarheid van botscans - Stelling van de dienst Vreemdelingenzaken - Informatie-uitwisseling met andere landen) (2-883)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-236
p. 8-10 2-236 p. 8-10 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Kinderarbeid
2-14
p. 34 2-14 p. 34 (PDF)
   Kinderhandel (Child trafficking)
2-14
p. 34-35 2-14 p. 34-35 (PDF)
   Problematiek van de kindsoldaten
2-14
p. 33 2-14 p. 33 (PDF)
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Dienstencheques - Werknemers - Sociaal statuut - Vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) (3-778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 807-808 3-13 p. 807-808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 922-924 3-14 p. 922-924 (PDF)
Dierenwelzijn - Lijst van de zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden - Gemotiveerde aanvragen door particulieren (2-2119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3053 2-56 p. 3053 (PDF)
Dierenwelzijn - Lijst van de zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden - Gemotiveerde aanvragen door particulieren - Controle op de import van dieren (Bestrijding van de illegale dierenhandel) (3-1641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1844 3-28 p. 1844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2121-2122 3-30 p. 2121-2122 (PDF)
Dierenwelzijn - Wet - Inbreuken (2-2118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3052-3053 2-56 p. 3052-3053 (PDF)
E-government op het vlak van de federale, provincie- en gemeentebesturen (Nieuwe informatie- en communicatietechnologie voor bestuursdaden) (2-564)      
  Verslag van de dames Thijs en Van Riet
2-564/1
p. 1-82 2-564/1 p. 1-82 (PDF)
  Bespreking
2-93
p. 4-24 2-93 p. 4-24 (PDF)
Economische en Monetaire Unie - Deelname      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 754-756 1-15 p. 754-756 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Thijs, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Thijs, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Thijs, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een aangepaste reglementering voor de tuinbouw- en de fruitsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en de heer Pinxten, minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Een basisopleiding of een voortgezette opleiding mensenhandel binnen de politiescholen (2-715)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 26-27 2-183 p. 26-27 (PDF)
Een belasting op eventuele inkomsten van hoogstamfruit (1-554)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-213
p. 6234 1-213 p. 6234 (PDF)
Een ethische code voor de Belgische ondernemingen die in het buitenland actief zijn (Ethisch ondernemen in het Zuiden - Oost-Congo - Activiteiten in conflictgebieden - OESO-richtlijnen) (3-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 75-80 3-94 p. 75-80 (PDF)
Een mogelijke belangenvermenging bij de boeking van buitenlandse reizen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-61 COM
p. 500-502 1-61 COM p. 500-502 (PDF)
Erkenning van Epidermolysis Bullosa door het Riziv (1-1474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4696-4697 1-89 p. 4696-4697 (PDF)
Erkenning van Epidermolysis Bullosa door het Riziv (1-1474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4799-4800 1-91 p. 4799-4800 (PDF)
Evaluatie van de organisatie van de hulpdiensten (3-901)      
  Verslag van de heren Brotcorne (S), Claes (K) en Maene (K) en mevrouw Thijs (S)
3-901/1
p. 1-74 3-901/1 p. 1-74 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   "Gender mainstreaming"
2-43
p. 34-35 2-43 p. 34-35 (PDF)
   Belgisch buitenlands beleid en vrouwenrechten
2-43
p. 35 2-43 p. 35 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 36 2-43 p. 36 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenproblematiek
2-43
p. 34-35 2-43 p. 34-35 (PDF)
   Vluchtelingen : inlassing in internationale verdragen van het geslacht als oorzaak van vervolging
2-43
p. 35-36 2-43 p. 35-36 (PDF)
   Vrouwelijke asielzoekers
2-43
p. 35-36 2-43 p. 35-36 (PDF)
Exotische dieren - Verkoop in ons land - Controle op de verzorging en huisvesting (2-2193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3172-3173 2-58 p. 3172-3173 (PDF)
Fungiciden - Bescherming van de consument (Eventuele aanwezigheid op citrussen en andere gewassen - Etikettering - Europese harmonisering) (2-1857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2690-2691 2-51 p. 2690-2691 (PDF)
Geneesmiddel CPT 11(Campto) (Colorectale kanker) - Prijszetting in BelgiŽ (1-1276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4307 1-82 p. 4307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4349-4350 1-83 p. 4349-4350 (PDF)
Geneesmiddelen - Financiering - Informatie (2-90)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 58 2-2 p. 58 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 113-114 2-3 p. 113-114 (PDF)
Genetische gewijzigde gewassen - Situatie in BelgiŽ - Risico's voor gezondheid en leefmilieu (2-847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1232-1235 2-26 p. 1232-1235 (PDF)
Heropening van de Belgische ambassade in Congo-Brazzaville na de gevechten tussen rivaliserende fracties in de tweede helft van 1997 (1-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-203
p. 5813 1-203 p. 5813 (PDF)
Het "dossier-Nerem" en de RVA-controles op zwartwerk (Economische Inspectie - Dames die de koffietafel verzorgen na een begrafenis - Onderscheid tussen het statuut van werknemer, zelfstandige, vrijwilligerswerk en vriendendienst) (3-612)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-100
p. 26-28 3-100 p. 26-28 (PDF)
Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Controleopdracht - Liberalisering van de telecommunicatiemarkt - Omzetting Europese richtlijnen - Vertragingsmanoeuvres van Belgacom - Belangenconflict - Ontbundeling van het lokale aansluitingsnet) (2-728)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-190
p. 40-42 2-190 p. 40-42 (PDF)
Het Belgische voorzitterschap van de OVSE in 2006 (Invulling van het voorzitterschap - Racismebestrijding en strijd tegen de mensenhandel) (3-1062)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-132
p. 18-21 3-132 p. 18-21 (PDF)
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Voorbereiding van het Handvest) (2-549)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Thijs (S) en Talhaoui (K) en de heer Dehousse (EP)
2-549/1
p. 1-75 2-549/1 p. 1-75 (PDF)
Het Tempokaartsysteem bij Mobistar (GSM)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81
p. 2164-2165 1-81 p. 2164-2165 (PDF)
Het aangifteformulier van de verkiezingsuitgaven (Laattijdige publicatie - Geldigheid oude formulieren - Rubriek "middelen uit eigen patrimonium") (2-372)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-76
p. 13-15 2-76 p. 13-15 (PDF)
Het activiteitenverslag 2005 van de federale politie (Aandeel van de vrouwen in de samenstelling van de politie) (3-1928)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 48-49 3-191 p. 48-49 (PDF)
Het arrest van het Hof van Cassatie inzake de fiscale aftrekbaarheid van beschrijfkosten (Bij de aankoop van een grond) (2-362)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-74
p. 22-23 2-74 p. 22-23 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het attest tot terugbetaling van Tamoxifen, zowel wat betreft de indicatie als de dosis (Kanker - "Palliatieve behandeling") (2-136)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-46
p. 60-65 2-46 p. 60-65 (PDF)
Het beleid inzake tattoo's en piercings (Aantal tattoostudio's - Controles - Ziekte- en besmettingsrisico - Voorzorgsmaatregelen - Specifieke opleiding of erkenning - Wettelijke regeling - Sensibilisatiecampagne) (2-1026)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-212
p. 29-31 2-212 p. 29-31 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het budget voor ontwikkelingssamenwerking (2-246)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 56-61 2-76 p. 56-61 (PDF)
Het e-government van het lokale bestuur (ICT-beleid) (3-140)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-44
p. 79-82 3-44 p. 79-82 (PDF)
Het eventuele bezoek van de Nigeriaanse inspecteur-generaal van de politiediensten en een delegatie van Nigeriaanse overheidsfunctionarissen (Prostitutie - RepatriŽringsakkoord) (3-378)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 22-24 3-68 p. 22-24 (PDF)
Het expertisenetwerk mensenhandel (Werking van het expertisenetwerk - Oprichting van het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel, IAMM) (3-428)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-84
p. 25-29 3-84 p. 25-29 (PDF)
Het fonds van de Verenigde Naties ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria (2-688)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-180
p. 60-63 2-180 p. 60-63 (PDF)
Het gebruik en de verkoop van medicijnen op natuurlijke basis (bv creatine ; risico's) (2-322)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 37-38 2-92 p. 37-38 (PDF)
Het gebruik van pesticiden in de ontwikkelingslanden en de gezondheidsrisico's (Kwaliteitsnormen van FAO en WHO voor pesticiden - Controle op mogelijke residuen in bij ons ingevoerde voedingsproducten uit ontwikkelingslanden - Voedselveiligheid en milieubescherming - Export naar ontwikkelingslanden van pesticiden die bij ons niet meer mogen worden gebruikt) (2-422)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-107
p. 32-35 2-107 p. 32-35 (PDF)
Het gemeentelijk migrantenstemrecht (Niet-EU vreemdelingen) (3-813)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
Het jaarlijks verslag aan het Parlement over de wapenhandel (Uitvoervergunningen naar IndonesiŽ - Mensenrechtenschendingen in Oost-Timor) (2-333)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 9-10 2-67 p. 9-10 (PDF)
Het jaarlijks verslag over de toetsing van de ontwikkelingssamenwerking aan de eerbied voor de mensenrechten      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
Het jaarlijks verslag van de regering inzake mensenhandel (Verslag voor het jaar 2004) (3-1422)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 65-68 3-153 p. 65-68 (PDF)
Het jaarlijks verslag van de regering over de toetsing van het beleid van ontwikkelingssamenwerking aan de eerbied voor de rechten van de mens (1-1123)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-256
p. 7405-7406 1-256 p. 7405-7406 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1087)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
Het kwaliteitslabel voor piercers en tatoeŽerders (Aparte registratie voor tatoeŽerders en piercers - Beroepsopleiding - Leeftijdsgrens om een tatoeage te laten plaatsen) (2-1101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 23-26 2-237 p. 23-26 (PDF)
Het militair hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek (2-170)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-2 COM
p. 4-7 2-2 COM p. 4-7 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (2-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
Het mond- en klauwzeer in Zuid-Korea tijdens het WK Voetbal 2002 (Eventuele maatregelen jegens reizigers terug uit Zuid-Korea of Japan) (2-992)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 14-15 2-206 p. 14-15 (PDF)
Het onderzoek van het Comitť I naar de tekortkomingen van de Staatsveiligheid in het onderzoek naar visafraude en fraude met identiteitspapieren (Mensenhandel - Belgische ambassade in Sofia) (3-314)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 50-53 3-66 p. 50-53 (PDF)
Het ontslag van de Vlaamse magistraten van de Commissie regularisatie (Moeilijkheden qua werking van de commissie en qua behandeling van de dossiers : valse documenten en meervoudige identiteiten - Signaal van de vlaamse magistraten dat de wet omzeild wordt) (2-460)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 14-19 2-89 p. 14-19 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de kosten van de brandweerdiensten (Aandeel van de gemeente-groepscentrum - Advies van de Raad van State) (3-1502)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 105-106 3-159 p. 105-106 (PDF)
Het oprichten van gespecialiseerde politie-eenheden in de lokale zones (3-354)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-72
p. 15-18 3-72 p. 15-18 (PDF)
Het overlijden van immigranten tijdens hun overbrenging in een container naar Ierland (Mensensmokkel) (2-982)      
  Verslag van de hoorzittingen namens de subcommissie "Mensenhandel" uitgebracht door mevrouw Thijs
2-982/1
p. 1-53 2-982/1 p. 1-53 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
2-982/2
p. 1-2 2-982/2 p. 1-2 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het recht van regularisatieaanvragers op maatschappelijke dienstverlening (Asielzoekers - Juridische grondslag) (3-850)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 74-77 3-115 p. 74-77 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
Het slechte functioneren van de NMBS wat betreft het goederenvervoer tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Antwerpse haven (3-1017)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-151
p. 35-36 3-151 p. 35-36 (PDF)
Het statuut van de VN-vrijwilligers      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-35 COM
p. 245-247 1-35 COM p. 245-247 (PDF)
Het statuut van de slachtoffers van mensenhandel (Verblijfsstatuut van de slachtoffers - Omzetting richtlijn 2004/81/EG) (3-1425)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 68-69 3-153 p. 68-69 (PDF)
Het stemrecht van de niet-Europese vreemdelingen (Gemeenteraadsverkiezingen - Niet-EU vreemdelingen) (3-1026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
Het tekort aan praktische oefeningen van de brandweerkorpsen (Verouderde opleidingscursussen - Uitbouw van oefenterreinen) (3-1126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-164
p. 17-18 3-164 p. 17-18 (PDF)
Het toenemend gebruik van het geneesmiddel Rilatine (Behandeling van het hyperkinetisch syndroom bij kinderen - Negatieve gevolgen) (2-121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-45
p. 26-29 2-45 p. 26-29 (PDF)
Het toezicht op de verkoop van wapens op publieke markten of beurzen (of op internet) (3-316)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 88-89 3-68 p. 88-89 (PDF)
Het transferverdrag met Marokko (1-478)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-179
p. 5271-5272 1-179 p. 5271-5272 (PDF)
Het transferverdrag met Marokko (Overbrenging van gevonniste personen) (1-977)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-213
p. 6212-6213 1-213 p. 6212-6213 (PDF)
Het vakantiegeld voor militairen (Koppeling loonschalen militairen aan die van de federale ambtenaren) (2-1004)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-209
p. 11-13 2-209 p. 11-13 (PDF)
Het vaststellen en bestraffen van zwartwerk in de tuinbouwsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Het veiligheidsbeleid na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika (Aanslagen van 11 september 2001) (2-924)      
  Kennisgeving van het verslag
2-157
p. 55-61 2-157 p. 55-61 (PDF)
Het verlies van de Belgische nationaliteit (Automatisch verlies van nationaliteit in geval van werving van een vreemde nationaliteit - Herverkrijging van de Belgische nationaliteit) (2-898)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 55-57 2-241 p. 55-57 (PDF)
Het visum voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen of er een tussenlanding maken (Digitaal of machinaal leesbaar paspoort - Biometrische gegevens - Visa waiver program) (3-21)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 18-20 3-14 p. 18-20 (PDF)
Het voordeeltarief op de trein (1-639)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-133
p. 3568-3569 1-133 p. 3568-3569 (PDF)
Het vuurwerk dat in Zutendaal opgeslagen ligt (Opslag en vernietiging van vuurwerken - Interventie van DOVO) (2-910)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-251
p. 99-101 2-251 p. 99-101 (PDF)
Het wettelijke vacuŁm betreffende het statuut van werkstudent - uitkeringsgerechtigde (Combinatie van een bijkomende opleiding met de actieve zoektocht naar werk) (3-1675)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 36-39 3-166 p. 36-39 (PDF)
Honden - Identificatie - Registratie - Chips en tatoeages (2-2120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3053-3054 2-56 p. 3053-3054 (PDF)
Hulp voor de ontmijning in BosniŽ-Herzegowina (1-1030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3851 1-74 p. 3851 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3924 1-75 p. 3924 (PDF)
Humanitaire noodhulp (Begroting Ontwikkelingssamenwerking - Midden-Amerika) (1-1006)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-218
p. 6333-6334 1-218 p. 6333-6334 (PDF)
Illegaal piramidespel (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2633 1-52 p. 2633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3195-3196 1-62 p. 3195-3196 (PDF)
Illegaal piramidespel (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1998-1999 1-41 p. 1998-1999 (PDF)
Illegaal piramidespel (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2618 1-52 p. 2618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2685 1-53 p. 2685 (PDF)
Illegale fokkerijen - Controles - Denderstreek - Netwerk van zwartkweek (3-1642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1844-1845 3-28 p. 1844-1845 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2351-2353 3-33 p. 2351-2353 (PDF)
Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Beperkingen bij de uitvoering van opdrachten (Informatie-uitwisseling - Strategische analyses) (3-4945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6477-6479 3-66 p. 6477-6479 (PDF)
Informatie- en analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel - Werking (Informatie-uitwisseling - Informatie m.b.t. minderjarigen - Strategische analyses) (3-3781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5056-5057 3-57 p. 5056-5057 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5451-5453 3-60 p. 5451-5453 (PDF)
Informatie- en analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel - Werking (Informatie-uitwisseling - Informatie m.b.t. minderjarigen - Strategische analyses) (3-3782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5069 3-57 p. 5069 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5338-5339 3-59 p. 5338-5339 (PDF)
Inkomensgetuigschriften-formulier 276 C1 - Minvermogende gebruikers - Codenummer van PWA-diensten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-53
p. 2680-2681 1-53 p. 2680-2681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2899-2900 1-57 p. 2899-2900 (PDF)
Intern onderzoek door de Europese Commissie betreffende het gebruik van Europese hulpfondsen in oorlogsgebieden (Congo) (1-1476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4704 1-89 p. 4704 (PDF)
Jaarlijkse verslagen aan het Parlement - Voorwaarden - Naleving (2-2190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3151 2-58 p. 3151 (PDF)
Jaarlijkse verslagen aan het Parlement - Voorwaarden - Naleving (2-2191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3155 2-58 p. 3155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3279-3280 2-59 p. 3279-3280 (PDF)
Jaarlijkse verslagen aan het Parlement - Voorwaarden - Naleving (2-2192)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3162 2-58 p. 3162 (PDF)
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3303-3305 2-59 p. 3303-3305 (PDF)
Jeugdbewegingen - Strafrechtelijke vervolging van jeugdleiders      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1446 1-30 p. 1446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1542 1-31 p. 1542 (PDF)
Kinderprostitutie door Belgen in het buitenland - Sancties - Vervolging - Veroordelingen (2-1199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-32
p. 1561 2-32 p. 1561 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1896-1897 2-38 p. 1896-1897 (PDF)
Kindsoldaten - Demobilisatie - ReÔntegratie - Budgettaire voorzieningen (3-2123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2538 3-35 p. 2538 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3011-3014 3-39 p. 3011-3014 (PDF)
Kindsoldaten - Demobilisatie - ReÔntegratie - Budgettaire voorzieningen (3-2124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2547 3-35 p. 2547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2927-2930 3-38 p. 2927-2930 (PDF)
Kosteloze borgtocht - Wetsontwerp (Uitwinning van de goederen van de hoofdschuldenaar) (3-6309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9071-9072 3-83 p. 9071-9072 (PDF)
Lekenborgtocht - Invoering van een fatsoenplicht - Informatie voor de borgstellers (3-5592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7445-7446 3-71 p. 7445-7446 (PDF)
Lekenborgtocht - Invoering van een fatsoenplicht - Informatie voor de borgstellers (3-5593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7782 3-73 p. 7782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8037-8038 3-75 p. 8037-8038 (PDF)
Limburgse ondernemingen en instellingen - Veiligheidsinspectie (3-294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 199 3-3 p. 199 (PDF)
Luchtvaart - Verdrag van Montreal - Nieuwe regels inzake de verantwoordelijkheid van luchtvaartmaatschappijen (Ratificatie) (2-1856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2688-2689 2-51 p. 2688-2689 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (2-1018)      
  Bespreking
2-271
p. 32-54 2-271 p. 32-54 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (3-547)      
  Verslag van mevrouw Thijs en de heer Wille
3-547/1
p. 1-37 3-547/1 p. 1-37 (PDF)
Militaire basis te Kleine Brogel - Amerikaanse schoolkinderen - Busvervoer (Vervoer naar school door militair vervoer en militair personeel versus door lokale vervoersfirma's) (3-4199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5345-5346 3-59 p. 5345-5346 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Loonlast (2-92)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 78 2-2 p. 78 (PDF)
Motoren - Technische keuring na doorverkoop of ongeval (Motorfietsen) (2-2433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3519-3520 2-63 p. 3519-3520 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3912-3913 2-70 p. 3912-3913 (PDF)
Myalgische encephalomyelitis (ME) - Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) - Terugbetalingsregels (Toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - Criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie - Aantal officeel erkende patiŽnten) (3-6310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8732-8735 3-80 p. 8732-8735 (PDF)
NIS - BevolkingsenquÍte 2001 (Administratieve geldboete - Onderzoek van de Europese Commissie voor schending van de privacy) (2-2434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3522-3523 2-63 p. 3522-3523 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3620-3621 2-64 p. 3620-3621 (PDF)
NMBS - Ombudsman (2-1898)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2740 2-52 p. 2740 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3127-3130 2-57 p. 3127-3130 (PDF)
Netverpakkingen - Zware metalen - Controles (2-859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1224-1225 2-26 p. 1224-1225 (PDF)
Ontnuchteringspillen om de effecten van alcohol te bestrijden (3-269)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-60
p. 55-56 3-60 p. 55-56 (PDF)
Ontslag van senatoren (2006-2007)      
  mevrouw Thijs (Vervangen door mevrouw Tindemans)
3-191
p. 7 3-191 p. 7 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Amendement nr 12 van de dames Willame-Boonen en Thijs
2-1024/7
p. 1 2-1024/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Thijs
2-679/2
p. 1-2 2-679/2 p. 1-2 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 31 van de dames de Bethune en Thijs
   Geldelijke rechten van de militairen voor de uitoefening van een hoger ambt
2-1248/2
p. 13-14 2-1248/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 32 van de dames de Bethune en Thijs
   Statuten van het militair personeel
2-1248/2
p. 14 2-1248/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 36 van de dames de Bethune en Thijs
   Antihanteerbaarheidsmechanismen
2-1248/2
p. 16-17 2-1248/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 39 van de dames de Bethune en Thijs
   Borstvoedingspauze in het leger en bij de politie
2-1248/2
p. 23-24 2-1248/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendement nr 53 van de dames de Bethune en Thijs
   Borstvoedingspauze in het leger en bij de politie
2-1248/2
p. 30-31 2-1248/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendement nr 54 van de dames de Bethune en Thijs
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-1248/2
p. 31 2-1248/2 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 55 van de dames de Bethune en Thijs
   Wijzigingen KB van 28 september 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring : aanpassing van het bedrag van de controlerechten
2-1248/2
p. 31 2-1248/2 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 56 van de dames de Bethune en Thijs
   Bestrijding van de digitale kloof
2-1248/2
p. 32 2-1248/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 57 van de dames de Bethune en Thijs
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-1248/2
p. 32-33 2-1248/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 70 van de dames de Bethune en Thijs
   Sociale zekerheid van de contractuele personeelsleden verbonden aan autonome overheidsbedrijven
2-1248/2
p. 45 2-1248/2 p. 45 (PDF)
  Amendement nr 71 van de dames de Bethune en Thijs
   Borstvoedingspauze
2-1248/2
p. 45 2-1248/2 p. 45 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 30 van de dames de Bethune en Thijs
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-1248/2
p. 12-13 2-1248/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 35 van de dames de Bethune en Thijs
   Prestaties van het leger ten voordele van derden
2-1248/2
p. 14-15 2-1248/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 37 en 38 van de dames de Bethune en Thijs
   Ontwikkelingssamenwerking - "Spahn-taks" - Vredesbelastingsfonds
2-1248/2
p. 17-23 2-1248/2 p. 17-23 (PDF)
  Amendementen nrs 58 en 59 van de dames de Bethune en Thijs
   Toekenningsprocedure van subsidies voor sociale projecten door de minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-1248/2
p. 33-34 2-1248/2 p. 33-34 (PDF)
  Amendementen nrs 60 tot 62 van de dames de Bethune en Thijs
   Wijziging van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 : maatschappelijke dienstverlening aan een kwetsbare vreemdeling, dakloos ingevolge beslaglegging op zijn woning
2-1248/2
p. 34-35 2-1248/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendementen nrs 63 tot 68 van de dames de Bethune en Thijs
   Wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 : beslaglegging op woningen ter beschikking gesteld van kwetsbare vreemdelingen
2-1248/2
p. 35-38 2-1248/2 p. 35-38 (PDF)
  Amendementen nrs 72 tot 76 van de dames de Bethune en Thijs
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-1248/2
p. 45-48 2-1248/2 p. 45-48 (PDF)
  Amendementen nrs 28 tot 39, 53 tot 68 en 70 tot 76 van de dames de Bethune en Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking (Derde deel)
   Begroting Landsverdediging
2-225
p. 13 2-225 p. 13 (PDF)
   Deelname van BelgiŽ aan de collectieve defensie binnen de NAVO en het Europees defensiebeleid
2-225
p. 11-12 2-225 p. 11-12 (PDF)
   Evocatie van de programmawet door de meerderheidspartijen
2-225
p. 4-7 2-225 p. 4-7 (PDF)
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-225
p. 9-10 2-225 p. 9-10 (PDF)
  2-225
p. 12-13 2-225 p. 12-13 (PDF)
   Kwijtschelding van overheidsschuld ten gunste van ontwikkelingslanden
2-225
p. 23-24 2-225 p. 23-24 (PDF)
   Militair investeringsplan
2-225
p. 8-9 2-225 p. 8-9 (PDF)
   Omvorming van het ministerie van Landsverdediging tot een ministerie voor Veiligheid en Samenwerking
2-225
p. 22 2-225 p. 22 (PDF)
   Statuut van de aalmoezeniers bij het leger
2-225
p. 10 2-225 p. 10 (PDF)
   Syndicale afgevaardigden bij het leger
2-225
p. 7 2-225 p. 7 (PDF)
   Verdwijning van de mijnenvegers
2-225
p. 20-21 2-225 p. 20-21 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Administratieve vereenvoudiging
2-226
p. 22-23 2-226 p. 22-23 (PDF)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-226
p. 33-36 2-226 p. 33-36 (PDF)
  2-226
p. 36-37 2-226 p. 36-37 (PDF)
   Controle op handelingen gesteld in de diamantsector
2-226
p. 21 2-226 p. 21 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 39 van mevrouw Thijs
   Directe en indirecte bilaterale samenwerking
2-600/2
p. 22-23 2-600/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendement nr 98 van mevrouw Thijs en de heer Vankrunkelsven
   Directe en indirecte bilaterale samenwerking
2-600/2
p. 46 2-600/2 p. 46 (PDF)
  Amendementen nrs 38 en 40 van mevrouw Thijs
   Overdracht van personeelsleden van BIPT, tewerkgesteld bij de Radio Maritieme Dienst, aan Landsverdediging
2-600/2
p. 22 2-600/2 p. 22 (PDF)
  2-600/2
p. 23 2-600/2 p. 23 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 40 van mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs
   Machtiging aan de koning om de terminologie van wettelijke bepalingen aan te passen
2-800/2
p. 1 2-800/2 p. 1 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 118 van de dames de Bethune en Thijs
   Belgische Technische CoŲperatie : opstellen van een gendernota
2-989/2
p. 42 2-989/2 p. 42 (PDF)
  Amendementen nrs 116, 117, 122 en 123 van de dames de Bethune en Thijs
   Belgische Technische CoŲperatie : programma's ter bevordering van eerlijke handel (Sociaal verantwoorde productie)
2-989/2
p. 42 2-989/2 p. 42 (PDF)
  2-989/2
p. 44 2-989/2 p. 44 (PDF)
  Amendementen nrs 119 tot 121 van de dames de Bethune en Thijs
   Belgische Technische CoŲperatie : personeelsstatuut
2-989/2
p. 43-44 2-989/2 p. 43-44 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendementen nrs 21 en 22 van mevrouw Thijs
   Elektronische identiteitskaart : uitreiking door De Post
3-137/2
p. 9-10 3-137/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de dames Thijs en De Schamphelaere
   Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/2
p. 10 3-137/2 p. 10 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
3-137/6
p. 1-12 3-137/6 p. 1-12 (PDF)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/6
p. 8 3-137/6 p. 8 (PDF)
   Samenwerking tussen De Post en de gemeenten teneinde de versnelde uitreiking van de elektronische identiteitskaarten te verzekeren
3-137/6
p. 2-8 3-137/6 p. 2-8 (PDF)
   Verlenging van een afwijking op de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om Child Focus in staat te stellen een overeenkomst uit te voeren voor het opvolgen van niet-begeleide minderjarigen in de centra voor asielzoekers
3-137/6
p. 2 3-137/6 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 26 van mevrouw Thijs, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/7
p. 3 3-137/7 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-137/7
p. 1-2 3-137/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Elektronische identiteitskaart : uitreiking door De Post
3-9
p. 28-29 3-9 p. 28-29 (PDF)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-9
p. 29 3-9 p. 29 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3-9
p. 26-28 3-9 p. 26-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-10
p. 33-35 3-10 p. 33-35 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 94 van mevrouw Thijs, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Opening bij FOD Kanselarij van de Eerste Minister van een thesaurierekening voor uitgaven m.b.t. informatie en communicatie
3-424/8
p. 2-3 3-424/8 p. 2-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Algemene bespreking
   Procťdť van programmawetten
3-67
p. 22-23 3-67 p. 22-23 (PDF)
   Reglementering van activiteiten die een gevaar vormen voor de gezondheid (tatoeages, piercing)
3-67
p. 21-23 3-67 p. 21-23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 128 van mevrouw Thijs
   Werving van de directeur-diensthoofd van het secretariaat van de geÔntegreerde politie
3-966/2
p. 87 3-966/2 p. 87 (PDF)
  Amendementen nrs 129 tot 138 van mevrouw Thijs
   Procťdť van de programmawetten
3-966/2
p. 87-88 3-966/2 p. 87-88 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 100 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Bekrachtiging KB van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
2-1390/2
p. 133-135 2-1390/2 p. 133-135 (PDF)
  Amendement nr 101 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Bekrachtiging KB van 23 oktober 2002 betreffende de openbare-dienstverplichtingen in de aardgasmarkt
2-1390/2
p. 135-136 2-1390/2 p. 135-136 (PDF)
  Amendement nr 102 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Bekrachting KB van 11 oktober 2002 betreffende de openbare-dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt
2-1390/2
p. 136-137 2-1390/2 p. 136-137 (PDF)
  Amendement nr 107 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Toeslag op verbruikte gas ter financiering van openbare-dienstverplichtingen ("Federale bijdrage")
2-1390/2
p. 142 2-1390/2 p. 142 (PDF)
  Amendement nr 123 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Onderscheid tussen loterijen en kansspelen (Wet 7 mei 1999)
2-1390/2
p. 148-149 2-1390/2 p. 148-149 (PDF)
  Amendement nr 124 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Kansspelcommissie
2-1390/2
p. 149 2-1390/2 p. 149 (PDF)
  Amendement nr 140 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Oprichting van een federaal fonds voor de duurzame mobiliteit
2-1390/2
p. 159-164 2-1390/2 p. 159-164 (PDF)
   Overdracht van 1/5 van de dividenden verschuldigd aan HST-FIN
2-1390/2
p. 159-164 2-1390/2 p. 159-164 (PDF)
  Amendement nr 141 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Storting door de Federale Participatiemaatschappij aan de NMBS
2-1390/2
p. 164 2-1390/2 p. 164 (PDF)
  Amendement nr 142 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Grensoverschrijdend reizigersverkeer met gewone treinen - Betoelaging
2-1390/2
p. 165-166 2-1390/2 p. 165-166 (PDF)
  Amendement nr 153 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Evenwichtige aanwezigheid van de geslachten in de raad van bestuur van de NMBS
2-1390/2
p. 173 2-1390/2 p. 173 (PDF)
  Amendement nr 154 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Transparantie van de bezoldigingen van de leden van beheersorganen van economische overheidsbedrijven
2-1390/2
p. 173 2-1390/2 p. 173 (PDF)
  Amendement nr 157 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Regeling van de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen - Commissie vrije beroepen
2-1390/2
p. 177-188 2-1390/2 p. 177-188 (PDF)
  Amendement nr 188 van mevrouw Thijs
   Toekenning van de bevoegdheid aan de Koning de wettelijke bepalingen te wijzigen teneinde elektronische communicatie tussen burgers en ondernemers enerzijds en de overheid anderzijds mogelijk te maken
2-1390/2
p. 215-216 2-1390/2 p. 215-216 (PDF)
  Amendement nr 189 van mevrouw Thijs
   E-government
2-1390/2
p. 216 2-1390/2 p. 216 (PDF)
  Amendement nr 190 van mevrouw Thijs
   E-government
2-1390/2
p. 216 2-1390/2 p. 216 (PDF)
  Amendement nr 191 van mevrouw Thijs
   E-government
2-1390/2
p. 217 2-1390/2 p. 217 (PDF)
  Amendement nr 192 van mevrouw Thijs
   Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) - Wijziging programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap
2-1390/2
p. 217 2-1390/2 p. 217 (PDF)
  Amendement nr 193 van mevrouw Thijs
   Plan ter bestrijding van de digitale kloof - Fonds voor de aanpassing aan de nieuwe technologieŽn - Oprichting van publieke toegangsterminals in elke gemeente
2-1390/2
p. 217-218 2-1390/2 p. 217-218 (PDF)
  Amendement nr 212 van mevrouw Thijs
   Personeel van het administratief en logistiek kader van de federale politie (CALOG) : loonschalen
2-1390/2
p. 226 2-1390/2 p. 226 (PDF)
  Amendement nr 223 van mevrouw Thijs
   Overgang van ambtenaren van het vroegere ministerie van Ambtenarenzaken naar het kader van federale politie - CALOG
2-1390/2
p. 230 2-1390/2 p. 230 (PDF)
  Amendement nr 224 van mevrouw Thijs
   Inschrijvingsgeld voor examens georganiseerd door de Vaste Wergingssecretaris
2-1390/2
p. 231 2-1390/2 p. 231 (PDF)
  Amendement nr 231 van mevrouw Thijs
   Kosten van de politiehervorming
2-1390/2
p. 233-239 2-1390/2 p. 233-239 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Pensioen van zelfstandigen : pensioenovereenkomst en aanvullend pensioen
2-1390/2
p. 30-31 2-1390/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Moederschapsrust voor een zelfstandige of meewerkende echtgenote : vervangingsregeling
2-1390/2
p. 32-34 2-1390/2 p. 32-34 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Fiscale vrijstelling voor de tewerkstelling van een diensthoofd voor de uitvoer of voor de integrale kwaliteitszorg in een onderneming
2-1390/2
p. 113-115 2-1390/2 p. 113-115 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Zeevisserijsector : bedrijfsvoorheffing
2-1390/2
p. 115-116 2-1390/2 p. 115-116 (PDF)
  Amendement nr 82 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Wijziging artikel 150 Wetboek van successierechten : effecten verkregen door een private stichting
2-1390/2
p. 117 2-1390/2 p. 117 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Beperking van de niet-inwisselbaarheid van certificaten tot een bepaalde tijd (Wijziging artikel 503, ß3 Wetboek van vennootschappen)
2-1390/2
p. 117-118 2-1390/2 p. 117-118 (PDF)
  Amendement nr 84 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Onthouding door de regering van enige publicatie van wetten welke niet werden gestemd in het Parlement
2-1390/2
p. 118 2-1390/2 p. 118 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Taks op plakbrieven (Artikel 198, 8į Wetboek van met het zegel gelijkgestelde taksen)
2-1390/2
p. 119-120 2-1390/2 p. 119-120 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Bevordering van de motorbrandstof LPG (Opheffing artikel 12 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen)
2-1390/2
p. 120-121 2-1390/2 p. 120-121 (PDF)
  Amendement nr 87 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Fiscale aftrekbaarheid van verliezen van leningen verstrekt aan startende ondernemers (WIB 1992)
2-1390/2
p. 121-125 2-1390/2 p. 121-125 (PDF)
   Vrijstelling van roerende voorheffing op renten van achtergestelde ondernemers (WIB 1992) ("Tante Julia-lening")
2-1390/2
p. 121-125 2-1390/2 p. 121-125 (PDF)
  Amendement nr 88 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Verhoogde investeringsaftrek voor investeringen die de veiligheid van ondernemers en hun handelswaar verhogen (artikelen 69, 70 en 75 WIB 1992)
2-1390/2
p. 126-127 2-1390/2 p. 126-127 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Oprichting van een Hoge Raad voor de innovatie, waarvan de opdracht is het stimuleren van de nieuwe technologieŽn en het vormen van netwerken
2-1390/2
p. 130 2-1390/2 p. 130 (PDF)
  Amendement nr 96 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Fiscale procedure (Artikel 356 WIB 1992) : Beroep - Nietigheid van de aanslag - Hertaxatie
2-1390/2
p. 131-132 2-1390/2 p. 131-132 (PDF)
  Amendement nr 97 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Wijziging van de stock option-regeling (Aandelenopties)
2-1390/2
p. 132 2-1390/2 p. 132 (PDF)
  Amendement nr 98 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Regularisatie belastbare bezoldigingen van personeelsleden van de lokale politie
2-1390/2
p. 132 2-1390/2 p. 132 (PDF)
  Amendement nr 99 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Niet-statutair personeel van de Koninklijke Bibliotheek en het Museum voor Midden-Afrika (KB nr 275 van 31 december 1983)
2-1390/2
p. 133 2-1390/2 p. 133 (PDF)
  Amendementen nrs 103 en 104 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Jaarlijkse bijdrage door de beheerder van elektriciteitstransportnet aan de gemeenten
2-1390/2
p. 137-140 2-1390/2 p. 137-140 (PDF)
  Amendementen nrs 105 en 106 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Invoering van een toeslag op verbruikte elektriciteit ter financiering van openbare-dienstverplichtingen ("Federale bijdrage")
2-1390/2
p. 140-142 2-1390/2 p. 140-142 (PDF)
  Amendementen nrs 108 en 109 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Begrotingsfonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van emissies van broeikasgassen
2-1390/2
p. 143-144 2-1390/2 p. 143-144 (PDF)
  Amendementen nrs 110 en 111 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Nationale Delcrederedienst : ruimere vertegenwoordiging van de gewesten
2-1390/2
p. 144-145 2-1390/2 p. 144-145 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 115 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Postsector : wijzigingen aan de wetgeving
2-1390/2
p. 145 2-1390/2 p. 145 (PDF)
  Amendementen nrs 116 tot 118 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   De Post : BTW
2-1390/2
p. 145-146 2-1390/2 p. 145-146 (PDF)
  Amendementen nrs 119 tot 122 en 125 tot 137 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Wet 19 april 2002)
2-1390/2
p. 147-148 2-1390/2 p. 147-148 (PDF)
  2-1390/2
p. 149-156 2-1390/2 p. 149-156 (PDF)
  Amendementen nrs 138 en 139 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Overname van de schuld van de NMBS
2-1390/2
p. 156-158 2-1390/2 p. 156-158 (PDF)
  Amendementen nrs 143 tot 153 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Wijziging wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven - Beheer van de NMBS
2-1390/2
p. 166-173 2-1390/2 p. 166-173 (PDF)
  Amendementen nrs 155 en 156 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Akoestisch isolatieprogramma voor de woningen in de omgeving van luchthaven Brussel-Nationaal
2-1390/2
p. 174-176 2-1390/2 p. 174-176 (PDF)
  Amendementen nrs 194 en 195 van mevrouw Thijs
   Budgettaire inhouding op de Copernicuspremie
2-1390/2
p. 219 2-1390/2 p. 219 (PDF)
  Amendementen nrs 196 en 220 van mevrouw Thijs
   Wijziging wet van 3 juli 1967 op de arbeidsongevallen : rente voor blijvende ongeschiktheid
2-1390/2
p. 219 2-1390/2 p. 219 (PDF)
  2-1390/2
p. 229 2-1390/2 p. 229 (PDF)
  Amendementen nrs 197 tot 200 van mevrouw Thijs
   Begrotingsfonds voor de organisatie van Europese toppen te Brussel
2-1390/2
p. 219-221 2-1390/2 p. 219-221 (PDF)
  Amendementen nrs 213 en 214 van mevrouw Thijs
   Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Copernicusregelingen
2-1390/2
p. 226-227 2-1390/2 p. 226-227 (PDF)
  Amendementen nrs 215, 216 en 220 van mevrouw Thijs
   Openbaar ambt : indienstneming van personen via arbeidsovereenkomst
2-1390/2
p. 227-228 2-1390/2 p. 227-228 (PDF)
  2-1390/2
p. 229 2-1390/2 p. 229 (PDF)
  Amendementen nrs 217 en 220 van mevrouw Thijs
   Opheffing KB nr 46 van 10 juni 1982 betreffende de cumulatie van beroepsactiviteiten in sommige openbare diensten
2-1390/2
p. 228 2-1390/2 p. 228 (PDF)
  2-1390/2
p. 229 2-1390/2 p. 229 (PDF)
  Amendementen nrs 218 tot 220 van mevrouw Thijs
   BIPT : Copernicushervorming - Machtiging aan de Koning
2-1390/2
p. 228-229 2-1390/2 p. 228-229 (PDF)
  Amendementen nrs 221 en 222 van mevrouw Thijs
   Openbaar ambt : arbeidsovereenkomsten van (on)bepaalde duur
2-1390/2
p. 229-230 2-1390/2 p. 229-230 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 36 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot
2-1390/2
p. 19-22 2-1390/2 p. 19-22 (PDF)
  Amendementen nrs 37 tot 40 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Vermindering wegens vervroeging in de pensioenregeling voor zelfstandigen
2-1390/2
p. 22-25 2-1390/2 p. 22-25 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 44, 46, 49 en 50 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Pensioen van zelfstandigen : pensioenovereenkomst en aanvullend pensioen
2-1390/2
p. 26-29 2-1390/2 p. 26-29 (PDF)
  2-1390/2
p. 29-30 2-1390/2 p. 29-30 (PDF)
  2-1390/2
p. 31-32 2-1390/2 p. 31-32 (PDF)
  Amendementen nrs 45 en 47 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Pensioen van zelfstandigen : pensioenovereenkomst en aanvullend pensioen
2-1390/2
p. 29 2-1390/2 p. 29 (PDF)
  2-1390/2
p. 30 2-1390/2 p. 30 (PDF)
  Amendementen nrs 73, 75 en 76 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Vermindering van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van wetenschappelijk onderzoekers
2-1390/2
p. 113 2-1390/2 p. 113 (PDF)
  2-1390/2
p. 115 2-1390/2 p. 115 (PDF)
  Amendementen nrs 78 en 79 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Federale Overheidsdienst FinanciŽn : overname van de bevoegdheid van het ministerie van FinanciŽn
2-1390/2
p. 116 2-1390/2 p. 116 (PDF)
  Amendementen nrs 80 tot 82 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Statuut van de hypotheekbewaarder
2-1390/2
p. 116-117 2-1390/2 p. 116-117 (PDF)
  Amendementen nrs 89 tot 92 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Wijzigingen WIB 1992 (artikelen 38 en 145 nieuw) : vrijstelling PC privť ; vermindering voor uitgaven gedaan ter bevordering van de informatiemaatschappij
2-1390/2
p. 127-130 2-1390/2 p. 127-130 (PDF)
  Amendementen nrs 94 en 95 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs
   Onderzoeks- en aanslagtermijnen bij vennootschappen (Artikel 354 WIB 1992)
2-1390/2
p. 131 2-1390/2 p. 131 (PDF)
  Amendementen nrs 188 tot 196 en 212 tot 231 van mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 51 en 73 tot 157 van de heer Steverlynck en mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-257
p. 4-35 2-257 p. 4-35 (PDF)
  2-258
p. 4-18 2-258 p. 4-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Amendement nr 7 van de dames Thijs en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Asielaanvraag van vreemdelingen die een machtiging tot verblijf voor onbepaalde tijd verkregen
3-425/5
p. 1-2 3-425/5 p. 1-2 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Eerbied van de mensenrechten - Jaarlijks verslag aan het Parlement (2-48)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 16-17 2-1 p. 16-17 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 122-123 2-3 p. 122-123 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - HeroriŽntatie - Bilaterale en internationale samenwerkingsakkoorden (Ratificatie) (2-2201)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3162 2-58 p. 3162 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3305 2-59 p. 3305 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten (2-888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1281-1282 2-27 p. 1281-1282 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten (2-889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1283-1284 2-27 p. 1283-1284 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Stelsel van staatsleningen (2-50)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 15 2-1 p. 15 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 81-84 2-2 p. 81-84 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Stelsel van staatsleningen (2-51)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 46 2-1 p. 46 (PDF)
Orgaan- en weefseldonatie - Voorlichtingscampagne (Aantal personen die zich lieten registreren of die hun verzet lieten optekenen - Voorlichting op scholen) (3-4200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5358 3-59 p. 5358 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-61
p. 5671-5672 3-61 p. 5671-5672 (PDF)
Paardenpaspoort - Bevoegde instantie voor de uitreiking - Gegevensbank (3-2888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3650 3-45 p. 3650 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3847-3849 3-46 p. 3847-3849 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Bespreking van het verslag
2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Personen die tot een gevangenisstraf werden veroordeeld waarbij achteraf wordt vastgesteld dat dit onterecht was - Schadevergoeding (2-2470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
Politiegebouwen - Overdracht aan de lokale politie - Compensatie voor het inkomstenverlies (3-5629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7672-7673 3-72 p. 7672-7673 (PDF)
Politiescholen - Gevechtstechnieken - Cursussen gegeven door privť-firma's (3-822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 903 3-14 p. 903 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1190-1192 3-19 p. 1190-1192 (PDF)
Poolse rijbewijzen - Erkenning in BelgiŽ (Rijbewijs C) (2-1927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2742 2-52 p. 2742 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2871-2872 2-53 p. 2871-2872 (PDF)
Praktische gevolgen van het huidige financieringssysteem voor rusthuizen (1-1475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4697 1-89 p. 4697 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4800-4801 1-91 p. 4800-4801 (PDF)
Presentiegelden bij verkiezingen (voor leden van de stem- en stemopnemingsbureaus) (1-605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-242
p. 7079-7080 1-242 p. 7079-7080 (PDF)
Procedure na controle van (valse) papieren (1-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3843 1-74 p. 3843 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-79
p. 4134 1-79 p. 4134 (PDF)
Radon - Aanwezigheid in woningen - Reglementering (Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (2-1163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1603-1604 2-33 p. 1603-1604 (PDF)
Rechten van het kind - Jaarlijks verslag aan het Parlement (Dag voor de rechten van het kind - Naleving Verdrag van de Verenigde Naties - Unicef - Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) (2-1194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1655-1657 2-34 p. 1655-1657 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-226
p. 7 2-226 p. 7 (PDF)
  2-280
p. 15-18 2-280 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Gerecht - Phenix-programma en Themis-plan
3-129
p. 7 3-129 p. 7 (PDF)
   Gevangenisbeleid
3-129
p. 7-8 3-129 p. 7-8 (PDF)
   Hervorming van het Hof van Assisen
3-129
p. 8 3-129 p. 8 (PDF)
   Intrafamiliaal geweld
3-129
p. 8 3-129 p. 8 (PDF)
   Politiehervorming
3-129
p. 8 3-129 p. 8 (PDF)
   Verhoging van de middelen en van het personeelsbestand van de Staatsveiligheid
3-129
p. 8 3-129 p. 8 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Actief vredesbeleid
3-6
p. 32 3-6 p. 32 (PDF)
   Eerlijke wereldhandel
3-6
p. 32 3-6 p. 32 (PDF)
   Ethische code voor Belgische bedrijven in het buitenland
3-6
p. 32 3-6 p. 32 (PDF)
   Internationale positie van BelgiŽ
3-6
p. 30 3-6 p. 30 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking
3-6
p. 30-32 3-6 p. 30-32 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Evolutie van de tewerkstelling - Crisis bij Ford Genk
3-16
p. 13-14 3-16 p. 13-14 (PDF)
  3-16
p. 15-16 3-16 p. 15-16 (PDF)
   Loonlastenverlaging
3-16
p. 14 3-16 p. 14 (PDF)
  3-16
p. 15 3-16 p. 15 (PDF)
Regie der Gebouwen - Projecten in Limburg (1-902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3659 1-70 p. 3659 (PDF)
Regie der Gebouwen - Terreinen en gebouwen in de provincie Limburg (2-1907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2820-2822 2-52 p. 2820-2822 (PDF)
Rusland-BelgiŽ : twee visies op migratie (2-920)      
  Gezamenlijk verslag namens de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Belgische Senaat en het Comitť voor veiligheid van de Doema van de Russische federatie uitgebracht door mevrouw Thijs en de heer Wille
2-920/1
p. 1-16 2-920/1 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking
2-235
p. 45-48 2-235 p. 45-48 (PDF)
Seropositieve personen in BelgiŽ - Evolutie (2-1197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1659-1661 2-34 p. 1659-1661 (PDF)
Slachtoffers van mensenhandel - Recht op een verblijfsvergunning (1-1025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3844 1-74 p. 3844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4023 1-77 p. 4023 (PDF)
Snellere erkenningsprocedure voor geneesmiddelen - Stand van zaken (1-512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 3000 1-59 p. 3000 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3304-3305 1-64 p. 3304-3305 (PDF)
Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-59 COM
p. 480-486 1-59 COM p. 480-486 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Uitspraak van de minister i.v.m. de Europese landbouwbegroting (1-836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3499 1-68 p. 3499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3640-3642 1-70 p. 3640-3642 (PDF)
Verhoogde spanningen tussen de Volksrepubliek China en Taiwan      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 649-650 1-13 p. 649-650 (PDF)
Verkeersovertredingen - Geldboetes - Inkomsten (2-735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 954 2-21 p. 954 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1189 2-25 p. 1189 (PDF)
Verkeersreglementering - "Ritsen" (3-6311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9048-9049 3-83 p. 9048-9049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9230-9231 3-84 p. 9230-9231 (PDF)
Verkeersveiligheid - Kinderzitjes - Omzetting van de Europese richtlijn 2003/20/EG van 8 april 2003 (3-3055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3989-3991 3-48 p. 3989-3991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4933-4937 3-55 p. 4933-4937 (PDF)
Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Evaluatie (2-102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 104 2-3 p. 104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-6
p. 218-219 2-6 p. 218-219 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Verslag aan het Parlement van de staatssecretaris belast met de Ontwikkelingssamenwerking ter uitvoering van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad - december 1996 (1-1095)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Thijs
1-1095/1
p. 1-128 1-1095/1 p. 1-128 (PDF)
Verzenden van brieven naar het buitenland - Prioritaire zending      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1997 1-41 p. 1997 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2107-2108 1-43 p. 2107-2108 (PDF)
Visueel gehandicapten - Toegankelijkheid van de arbeidsmarkt - Initiatieven (Deelname aan de wervingsexamens georganiseerd door Selor) (2-846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1232 2-26 p. 1232 (PDF)
Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven (2-1011)      
  Verslag van de dames Bouarfa, Pehlivan en Thijs
2-1011/1
p. 1-78 2-1011/1 p. 1-78 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS (1-186)      
  Amendement nr 2 van de heer Bourgeois en mevrouw Thijs
1-186/2
p. 1 1-186/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (2-481)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
2-481/1
p. 1-4 2-481/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (Sport [Voetbal] - Studentenuitwisseling - Sector van de "au pairs" - Diplomatie - Tewerkstelling - Prostitutie) (2-694)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
2-694/1
p. 1-3 2-694/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 68-74 2-137 p. 68-74 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Kandidatenlijsten bij de verkiezingen : opvolgers) (2-964)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
2-964/1
p. 1-2 2-964/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Amendement nr 1 van de dames De Schamphelaere en Thijs
2-857/2
p. 1-2 2-857/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Taslima Nasreen (Bangladesh - Rechten van de vrouw en vrijheid van meningsuiting - Islam) (1-1142)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
1-1142/1
p. 1-3 1-1142/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Bespreking
2-52
p. 4-27 2-52 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-237/3
p. 1-9 1-237/3 p. 1-9 (PDF)
  Beraadslaging
1-52
p. 1203-1208 1-52 p. 1203-1208 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van homoseksuelen in RoemeniŽ (1-473)      
  Voorstel van de dames Thijs en Sťmer
1-473/1
p. 1-4 1-473/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van kinderen in weeshuizen in de Volksrepubliek China (1-235)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-235/1
p. 1-4 1-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1220)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-1220/1
p. 1-2 1-1220/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind (UNO-Verdrag) (1-791)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-791/3
p. 1-6 1-791/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van een amendement
1-220
p. 6390-6394 1-220 p. 6390-6394 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten (1-1119)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-1119/1
p. 1-5 1-1119/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten (2-9)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
2-9/1
p. 1-7 2-9/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 9 van mevrouw Thijs
2-9/4
p. 1 2-9/4 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-30
p. 25-34 2-30 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de lidstaten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie (2-901)      
  Verslag van de heer Destexhe en mevrouw Thijs
2-901/3
p. 1-5 2-901/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo (2-1193)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
2-1193/1
p. 1-6 2-1193/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 11 van de dames Thijs en de Bethune
2-1193/2
p. 3 2-1193/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens) (1-99)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-99/2
p. 2 1-99/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de dames de Bethune en Thijs
2-983/2
p. 2 2-983/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in de West-Afrikaanse republiek Liberia (1-416)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
1-416/1
p. 1-7 1-416/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Thijs
1-416/2
p. 1-2 1-416/2 p. 1-2 (PDF)
  Voorstel van mevrouw Thijs
   Intrekking
1-174
p. 5134 1-174 p. 5134 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (2-102)      
  Voorstel van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-102/1
p. 1-3 2-102/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Thijs
2-102/2
p. 1 2-102/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland (Verkeersongeval) (1-785)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-785/1
p. 1-3 1-785/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Hostekint en mevrouw Thijs
1-785/2
p. 1 1-785/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vluchtelingen in Congo (Etnisch geweld in Rwanda) (1-755)      
  Voorstel van mevrouw Thijs en de heer Bourgeois
1-755/1
p. 1-6 1-755/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) (3-1398)      
  Bespreking
3-138
p. 4-10 3-138 p. 4-10 (PDF)
  3-138
p. 10-22 3-138 p. 10-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Koerdische vraagstuk en de Koerdische vluchtelingen (1-914)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-914/1
p. 1-4 1-914/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Kongo gepleegd werden (2-1492)      
  Bespreking
2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) (Indianen - Zapatisten) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de moorden in de Staat Chiapas (Mexico) (1-844)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-844/3
p. 1-3 1-844/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton (1-379)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-379/4
p. 1-13 1-379/4 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
1-127
p. 3355-3358 1-127 p. 3355-3358 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van mevrouw Thijs
2-507/2
p. 5-7 2-507/2 p. 5-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi (3-410)      
  Verslag van de dames Derbaki SbaÔ en Thijs
3-410/1
p. 1-3 3-410/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-35
p. 31-33 3-35 p. 31-33 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende schuldkwijtschelding voor de armste landen (2-103)      
  Voorstel van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-103/1
p. 1-7 2-103/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten (2-732)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
2-732/1
p. 1-4 2-732/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten (3-158)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
3-158/1
p. 1-4 3-158/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw Thijs
2-130/3
p. 1-2 2-130/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over Cyprus (Toetreding tot de Europese Unie - Oplossing voor het probleem Cyprus) (2-494)      
  Verslag van de heer Maertens en mevrouw Thijs
2-494/3
p. 1-2 2-494/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Amendementen nrs 10 tot 14 van de dames de Bethune en Thijs, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-869/5
p. 4-6 2-869/5 p. 4-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs
2-751/2
p. 1 2-751/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de dames Laloy en Thijs
2-751/3
p. 1-3 2-751/3 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht (Economische sancties) (2-561)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Thijs c.s.
2-561/3
p. 2 2-561/3 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
2-561/4
p. 1-3 2-561/4 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-147
p. 37-42 2-147 p. 37-42 (PDF)
  Bespreking van het amendement
2-147
p. 42-43 2-147 p. 42-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Voorstel van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-239/1
p. 1-2 1-239/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over het lot van het Tibetaanse volk en van de Tibetaanse cultuur (1-238)      
  Voorstel van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-238/1
p. 1-2 1-238/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over het vluchtelingenbeleid (2-484)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
2-484/1
p. 1-2 2-484/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over kinderhandel in de Europese Unie (3-1443)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-1443/1
p. 1-14 3-1443/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-302/1
p. 1-5 1-302/1 p. 1-5 (PDF)
  Eindstemming, aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Goris, mevrouw Thijs, de heer Anciaux, de dames Willame-Boonen en Lizin
1-46
p. 1088-1090 1-46 p. 1088-1090 (PDF)
Voorwaarden terugbetaling voor CPT 11 (Campto) - Stand van zaken (1-1278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4309 1-82 p. 4309 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4371 1-83 p. 4371 (PDF)
Werkende jongeren - Jeugdvakantie-uitkering - Aanvullende uitkering (Discriminatie van personen die langer studeren) (3-5187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7175-7176 3-70 p. 7175-7176 (PDF)
  Bul. 3-82
p. 8944-8945 3-82 p. 8944-8945 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9535-9537 3-86 p. 9535-9537 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (De graden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader - De aanwerving - De benoemende overheid - De baremische loopbaan, de bevordering door verhoging in graad en de bevordering door overgang naar een hoger kader of niveau - Rechten en plichten - De basisregels van de evaluatie van de personeelsleden - Mandaten - De definitieve ambtsontheffing en de ambtsneerlegging - Gezondheidszorgen - Het recht op wedde en de gewaarborgde bezoldiging) (2-1102)      
  Amendementen nrs 8 tot 23 van de heer Kelchtermans en mevrouw Thijs
2-1102/2
p. 4-18 2-1102/2 p. 4-18 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 23 van de heer Kelchtermans en mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1102/4
p. 2-3 2-1102/4 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-201
p. 23-27 2-201 p. 23-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Amendementen nrs 2, 4 en 5 van mevrouw Thijs en de heer Erdman
   Nieuw vredegerechtkanton in arrondissement Hasselt
1-1139/3
p. 1-2 1-1139/3 p. 1-2 (PDF)
  1-1139/3
p. 3 1-1139/3 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS : onbevoegdheid van de Raad van State inzake het beheerscontract en de toewijzingsovereenkomsten) (Zie ook doc. Senaat 1-1073) (1-1074)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6608 1-226 p. 6601-6608 (PDF)
  1-226
p. 6611 1-226 p. 6611 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Amendementen nrs 62 tot 77 van de dames de Bethune, Thijs en De Schamphelaere
2-202/2
p. 43-48 2-202/2 p. 43-48 (PDF)
  Amendementen nrs 62 tot 77 van de dames de Bethune, Thijs en De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-202/7
p. 1 2-202/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-17
p. 63-76 2-17 p. 63-76 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (1-460)      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-80
p. 2157-2160 1-80 p. 2157-2160 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Thijs
   Verdeling over de gemeenten van de brandweerkosten binnen de provincies
3-1302/2
p. 1-2 3-1302/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs
   Gemeentelijke administratieve sancties
3-1302/2
p. 2 3-1302/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Gemeentelijke administratieve sancties
3-125
p. 35 3-125 p. 35 (PDF)
   Verdeling over de gemeenten van de brandweerkosten binnen de provincies
3-125
p. 35-36 3-125 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Amendementen nrs 29 en 30 van mevrouw Thijs en de heer Van Peel
   Tweetaligheid van de personeelsleden van de federale en lokale politie : verlenging overgangsmaatregel
3-1775/2
p. 24-27 3-1775/2 p. 24-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1974 (2-460)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-460/2
p. 1-2 2-460/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 14 januari 2003 (3-1354)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-1354/2
p. 1 3-1354/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 26 juni 2002 (3-1358)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-1358/2
p. 1 3-1358/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2001 (2-1470)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1470/2
p. 1-2 2-1470/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X, met de Protocollen 1 en 2, en met de Slotakte, gedaan te Pretoria op 11 oktober 1999 (2-1500)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1500/2
p. 1-2 2-1500/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te GenŤve op 17 juni 1999 (2-731)      
  Verslag van de dames Laloy en Thijs
2-731/2
p. 1-3 2-731/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische regering inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 17 februari 1999 (2-535)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-535/2
p. 1-2 2-535/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991 (1-152)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-152/2
p. 1-2 1-152/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 (2-1191)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1191/2
p. 1-2 2-1191/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern op 12 december 2003 (3-1260)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-1260/2
p. 1-4 3-1260/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Brussel op 6 maart 1997 (2-551)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-551/2
p. 1-2 2-551/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 maart 2000 (2-1022)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1022/2
p. 1-2 2-1022/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998 (2-951)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-951/2
p. 1-2 2-951/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999 (3-380)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-380/2
p. 1-2 3-380/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en MongoliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 26 september 1995 (1-1108)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-1108/2
p. 1-3 1-1108/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI en VII, met de Protocollen 1, 2, 3 en 4, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 9 april 2001 (2-1509)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1509/2
p. 1-2 2-1509/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stichtingsakte en Overeenkomst van de Internationale Unie betreffende Televerbindingen en het facultatief Protocol inzake de verplichte beslechting van geschillen, opgemaakt te GenŤve op 22 december 1992 (1-373)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-373/2
p. 1-6 1-373/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-58
p. 1405-1406 1-58 p. 1405-1406 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen ondertekend te Oslo op 9 mei 1997 en te Brussel op 25 juli 1997, gebaseerd op de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en op de Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 (2-479)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-479/2
p. 1-3 2-479/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Zwitserse Bondsraad inzake samenwerking bij de aanwending van kernenergie voor vredelievende doeleinden en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Bern op 3 juli 1992 (2-520)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-520/2
p. 1-2 2-520/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 (Voorrechten toegekend aan het diplomatieke personeel - Sociale bescherming) (2-782)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-782/2
p. 1-2 2-782/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Derde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te GenŤve op 6 oktober 1995 (Wereldhandelsorganisatie - GATS - Verkeer van personen - Vreemdelingen) (1-834)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-834/2
p. 1-4 1-834/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1974 (2-1283)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1283/2
p. 1-2 2-1283/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te GenŤve op 3 mei 1996 (1-1025)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-1025/2
p. 1-8 1-1025/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden, gedaan te Vilnius op 3 mei 2002 (2-1522)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1522/2
p. 1-2 2-1522/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 4 van Montreal tot wijziging van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929, zoals gewijzigd bij het te 's-Gravenhage op 28 september 1955 tot stand gekomen Protocol, ondertekend te Montreal op 25 september 1975 (Aansprakelijkheid van de luchtvervoerder - Postzendingen - Vervoer van goederen - Luchtvaartbrief) (2-1290)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1290/2
p. 1-2 2-1290/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Manilla op 11 maart 1996 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek van de Filipijnen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Manilla op 2 oktober 1976 (1-1337)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-1337/2
p. 1-3 1-1337/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te GenŤve op 6 oktober 1995 (Wereldhandelsorganisatie - GATS - Liberalisering van de financiŽle markten) (1-833)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-833/2
p. 1-5 1-833/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opgesteld te Rome op 19 juni 1980, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Funchal op 18 mei 1992 (1-726)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-726/2
p. 1-3 1-726/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 4 november 1998 (2-930)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-930/2
p. 1-3 2-930/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-18
p. 33-53 3-18 p. 33-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en met de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, gedaan te New York op 28 juli 1994 (1-796)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-796/2
p. 1-5 1-796/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van desertificatie in de landen die te kampen hebben met ernstige verdroging en/of desertificatie, in het bijzonder in Afrika, gedaan te Parijs op 17 juni 1994 (1-529)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-529/2
p. 1-10 1-529/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, gedaan te GenŤve op 15 april 1997 (Wereldhandelsorganisatie - GATS - Telecommunicatie) (1-809)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-809/2
p. 1-5 1-809/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (2-1323)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1323/2
p. 1-13 2-1323/2 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het toegevoegd protocol, gedaan te Luxemburg op 28 januari 1997, tot wijziging van de Belgisch-Frans-Luxemburgse Conventie betreffende de uitbating van de spoorwegen van het Groothertogdom, ondertekend te Luxemburg op 17 april 1946 (2-550)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-550/2
p. 1-3 2-550/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Thijs c.s.
   Referentiebedragen voor verstrekkingen bij standaardprocedures
2-1245/2
p. 4 2-1245/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw Thijs c.s.
   Financiering van de verzorgingsinstellingen voor bejaarden
2-1245/2
p. 4 2-1245/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Thijs c.s.
   Controle door de adviserende geneesheren van de doelmatigheid van de gezondheidszorg in de ziekenhuizen
2-1245/2
p. 4-5 2-1245/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 11 tot 13 van mevrouw Thijs c.s.
   Samenstelling van de multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid
2-1245/2
p. 5-6 2-1245/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Thijs c.s.
   Oprichting van een commissie van financiŽle doorzichtigheid
2-1245/2
p. 5 2-1245/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2-1327)      
  Amendementen nrs 4 tot 7 van de dames Thijs, de Bethune en De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1327/4
p. 1 2-1327/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendementen nrs 33, 51 en 54 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door de heer Vandenberghe, de dames de Bethune en Thijs en de heer Caluwť
2-522/6
p. 1-2 2-522/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 67 2-67 p. 67 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 67 2-67 p. 67 (PDF)
Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (2-1163)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Thijs
2-1163/3
p. 1-2 2-1163/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1163/5
p. 1 2-1163/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-218
p. 76-77 2-218 p. 76-77 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 70, ß1,van de wetten op de Raad van State, gecŲordineerd op 12 januari 1973 (Federale Kamers : voordracht van kandidaten - Stuiting van de termijn) (1-879)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-879/2
p. 1-2 1-879/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp inzake de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten (Wettelijk kader dat de consulaire posten in het buitenland in staat stelt een identiteitskaart uit te reiken aan Belgen die in het buitenland wonen) (2-990)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-990/2
p. 1-2 2-990/2 p. 1-2 (PDF)
  2-990/4
p. 1-2 2-990/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (3-585)      
  Amendement nr 27 van de dames De Schamphelaere, de Bethune en Thijs
3-585/2
p. 12 3-585/2 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie (Bevorderen van een eerlijke wereldhandel en van wereldwijd menswaardige arbeidsomstandigheden - Toekenning van een keurmerk aan producenten die producten op de Belgische markt brengen - Oprichting van een instituut) (2-288)      
  Amendementen nrs 21 tot 28 van de heer Moreels en mevrouw Thijs
2-288/4
p. 3-8 2-288/4 p. 3-8 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Beheersing van de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State - Afschaffing van een aantal niet-rechtsprekende bevoegdheden van de afdeling administratie - Overdracht van de bevoegdheid om uitspraak te doen omtrent geschillen inzake individuele beslissingen in het vreemdelingenrecht aan de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, dewelke tevens het bevoegdheidspakket van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen overneemt - Invoering van technieken van modern management bij de Raad van State en aanpassing van het statuut van de ambtsdragers aan de moderne beheersnoden : mandatenstelsel, evaluatiesysteem en rapporteringsmechanismen - Uitbreiding van de mogelijkheid om alleen te zetelen - Zeefprocedure in de administratieve cassatie - Versnelde rechtspleging voor doelloze beroepen en voor verzoekschriften die enkel op korte debatten met zich meebrengen) (3-1787)      
  Amendementen nrs 8 tot 14 van de heer Hugo Vandenberghe en mevrouw Thijs
3-1787/2
p. 6-11 3-1787/2 p. 6-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Amendement nr 11 van de heer Nothomb en mevrouw Thijs
1-1073/3
p. 3 1-1073/3 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6611 1-226 p. 6601-6611 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid (Commissie voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie - Sociale bijdragen - Toelage aan gemeenten en meergemeentepolitiezones - Sociale Dienst van de geÔntegreerde politie [Wet 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten] - Wijziging van de wetten van 30 april 1958, 14 april 1965, 4 juli 1966, 5 augustus 1968, 9 juli 1969, 16 juni 1970, 10 januari 1974, 24 december 1976, 5 augustus 1978, 29 december 1990, 26 juni 1992, 6 augustus 1993, 5 april 1994, 12 augustus 2000, van de Nieuwe Gemeentewet en van de KB's nrs 206 van 29 augustus 1983 en 442 van 14 augustus 1986) (2-1050)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs en de heer Steverlynck
2-1050/2
p. 2 2-1050/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs en van de heren Steverlynck en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1050/4
p. 2 2-1050/4 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek (2-1448)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1448/2
p. 1-8 2-1448/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-268
p. 5-6 2-268 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (2-1023)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 21-33 2-187 p. 21-33 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2-1080)      
  Amendement nr 1 van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-1080/2
p. 1-3 2-1080/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden - Beroep bij de rechterlijke macht in geval van uitsluiting van het voordeel van tijdelijke bescherming) (2-1368)      
  Algemene bespreking
2-263
p. 8-18 2-263 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Geschillen inzake geldigverklaring van gemeenteraadsverkiezingen of verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn : de beslissingen van de bestendige deputaties zijn van rechterlijke aard) (1-1275)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-1275/2
p. 1-2 1-1275/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (Begrip "letterwoord") (2-1346)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1346/3
p. 1-7 2-1346/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de terbeschikkingstelling van het personeel betreft (Terbeschikkingstelling van een OCMW, een ander bestuur, een instelling van openbaar nut of een vzw) (2-875)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-875/3
p. 1-3 2-875/3 p. 1-3 (PDF)
  2-875/6
p. 1-4 2-875/6 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren (Bepaalde aspecten van de inplaatsstelling van de geÔntegreerde politiedienst en van het beheer van de personeelsleden - Preciseringen en verbeteringen inzake de goede werking van de politiedienst) (2-700)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs
2-700/2
p. 1-3 2-700/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
2-700/3
p. 1-4 2-700/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs, opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie
2-700/5
p. 1 2-700/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-105
p. 32-35 2-105 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990) (1-1330)      
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en Thijs
1-1330/2
p. 1 1-1330/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking : mededeling van inlichtingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (2-1339)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Thijs
2-253
p. 52 2-253 p. 52 (PDF)
  2-253
p. 99-100 2-253 p. 99-100 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Aanpassing van de tuchtstraffen - Mogelijkheid voor de betrokkene om gehoord te worden - Creatie van een beroepsprocedure - Invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen - Aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak - Meer bewegingsvrijheid voor de hogere tuchtoverheid) (2-729)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs
2-729/2
p. 1-4 2-729/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-729/4
p. 1 2-729/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming bij massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties ervan) (2-1367)      
  Algemene bespreking
2-263
p. 8-18 2-263 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn betreffende onderlinge erkenning van besluiten inzake verwijdering van onderdanen van derde landen - Verwijderingsbesluit gesteund op ernstige bedreiging van de openbare of de nationale veiligheid - Zie ook doc. 3-812) (3-811)      
  Amendement nr 1 van de dames de Bethune en Thijs
3-811/2
p. 1 3-811/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (1-633)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-633/2
p. 1-8 1-633/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-127
p. 3349-3352 1-127 p. 3349-3352 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 3-385) (2-1427)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs
2-1427/2
p. 2 2-1427/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten (Begrip "letterwoord") (Cf. doc. 2-1346) (2-1347)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1347/3
p. 1 2-1347/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek (Uitbreiding van het onderscheppen door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de krijgsmacht tot elke vorm van communicatie uitgezonden in het buitenland) (2-1412)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Thijs
2-1412/2
p. 1-2 2-1412/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Algemeen juridisch kader voor de rampenplannen - Machtiging aan de Koning de taken van de openbare brandweerdiensten en die van de civiele bescherming te bepalen) (2-1476)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Thijs
2-1476/2
p. 1-2 2-1476/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1476/4
p. 1 2-1476/4 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-274
p. 6-8 2-274 p. 6-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Bestrijding van de illegale wapenhandel : verplichting van voorafgaande vergunning, bestraffing van inbreuken op een embargo, vervolging van inbreuken gepleegd in het buitenland) (2-851)      
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en Thijs, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-851/5
p. 1-2 2-851/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Beroep bij de bestendige deputatie en de Raad van State inzake verkiezing van de leden van de politieraad) (2-699)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-699/2
p. 1-3 2-699/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-105
p. 32-35 2-105 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (tengevolge van de Copernicus-hervorming [invoer van de functionele kennis van de tweede taal voor de houders van een managementfunctie] en de hervorming van de politie) (2-1105)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1105/3
p. 1-20 2-1105/3 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
2-203
p. 4-15 2-203 p. 4-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de dames de Bethune en Thijs
3-1138/3
p. 3-4 3-1138/3 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (2-970)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Thijs
2-970/2
p. 1-2 2-970/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Lozie en mevrouw Thijs
2-970/3
p. 1-10 2-970/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-182
p. 33-36 2-182 p. 33-36 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (3-162)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
3-162/1
p. 1-12 3-162/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de liberalisering van de duivensport (1-223)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Thijs en de heer Bourgeois
1-223/3
p. 1-3 1-223/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Amendement nr 78 van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-548/5
p. 44-58 2-548/5 p. 44-58 (PDF)
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen (2-1306)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
2-1306/1
p. 1-4 2-1306/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen (3-169)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-169/1
p. 1-4 3-169/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw Thijs
3-169/3
p. 1-2 3-169/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen (2-76)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-76/3
p. 1-2 2-76/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven (1-911)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-911/4
p. 1-6 1-911/4 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-512/6
p. 1-17 1-512/6 p. 1-17 (PDF)
  1-512/11
p. 1-3 1-512/11 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Amendementen nrs 67 tot 107 van mevrouw Thijs
2-1158/5
p. 1-16 2-1158/5 p. 1-16 (PDF)
  Amendementen nrs 114 en 115 van mevrouw Thijs
2-1158/6
p. 3-4 2-1158/6 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 145 van mevrouw Thijs
2-1158/11
p. 2 2-1158/11 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
2-1158/14
p. 1-113 2-1158/14 p. 1-113 (PDF)
  Amendementen nrs 69, 76, 78, 80, 81, 84, 86 tot 88, 92, 94, 97 tot 99, 101, 102, 106 en 107 van mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1158/16
p. 1 2-1158/16 p. 1 (PDF)
  2-1158/16
p. 1 2-1158/16 p. 1 (PDF)
  2-1158/16
p. 2 2-1158/16 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs, na terugzending door de plenaire vergadering
2-1158/19
p. 1-21 2-1158/19 p. 1-21 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 27-35 2-288 p. 27-35 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-11
p. 244-248 1-11 p. 244-248 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen (Beperking van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten : ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932) (2-224)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen (Ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement) (2-230)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt (Afnemen van het schriftelijk gedeelte van de examens d.m.v. een computer) (3-179)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en Thijs
3-179/1
p. 1-3 3-179/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Verkiezingslijsten : wijziging Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek en Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (2-313)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Beroep bij de Raad van State tegen bestuurshandelingen die de wetgevende vergaderingen nemen in hoofde van hun personeelsleden - Uitbreiding van de mogelijkheid tot beroep tot de personeelsleden van de organen van de rechterlijke macht en tot de overheidsopdrachten van de wetgevende vergaderingen en de rechterlijke macht) (Zie ook doc. Senaat 1-1329) (1-361)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-361/3
p. 1-6 1-361/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (Tuchtrechtelijke vervolging) (2-25)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Thijs
2-25/2
p. 1-2 2-25/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen, wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaarheidsmechanismen (Verboden wapens : overkoepeling van het voorstel van wet tot het verbod op de antihanteerbaarheidsmechanismen [doc 3-178] en het voorstel van wet tot het verbod van fragmentatiebommen [doc 3-1152] en toevoeging van een derde controversieel wapen, namelijk de wapens met verarmd uranium) (3-1261)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
3-1261/1
p. 1-4 3-1261/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones (3-133)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Thijs
3-133/2
p. 2-3 3-133/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot herinvoering van de artikelen 104, 10į, en 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor erkende socio-culturele verenigingen (Aftrekbaarheid van het lidgeld - Beperking van de aftrek tot 200 euro per gezin) (3-1530)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-1530/1
p. 1-3 3-1530/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken (Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 [Beperking van het vernietigingscontentieux tot reglementaire bepalingen en overheveling van de bevoegdheid voor beroepen tegen beslissingen met individuele strekking naar de gewone rechtbanken - Toelaatbaarheid van cassatieberoepen bij de Raad - Overheveling van leden van de Raad naar de gewone rechtbanken - Ontnemen aan de Raad van het vreemdelingencontentieux] - Wijziging Gerechtelijk Wetboek [Wedde van de overgehevelde raadsheren - Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om individuele rechtshandelingen van bestuurlijke overheden te vernietigen - Kortgeding tegen bestuurshandelingen met individuele draagwijdte - Vorderingen in nietigverklaring] - Wijziging van de vreemdelingenwet [Invoering van een Raad voor Vreemdelingen, die in vluchtelingenzaken de beslissingen van het Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen hervormt of vernietigt - Opheffing van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen]) (3-1670)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Beke, Schouppe, Steverlynck, Van den Brande en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Thijs
3-1670/1
p. 1-62 3-1670/1 p. 1-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en Thijs en de heer Caluwť
1-585/2
p. 2 1-585/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Voertuigen zonder verzekering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) (2-427)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Thijs
2-427/8
p. 1-3 2-427/8 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-427/10
p. 1 2-427/10 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-208
p. 35-42 2-208 p. 35-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige wijze van afgifte van kiezers- en personenlijsten uit de bevolkingsregisters (Ter beschikking stellen op eenvormige elektronische drager - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de leden van de Vlaamse Raad worden verkozen, wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, artikel 17 Kieswetboek, gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en KB 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister) (3-573)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-573/1
p. 1-4 3-573/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris (2-161)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
2-161/1
p. 1-2 2-161/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een vergunning aan prostituees (3-211)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-211/1
p. 1-9 3-211/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs en de heer Pinoie c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-989/5
p. 1-2 1-989/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Thijs en de heer Caluwť
1-988/2
p. 2-3 1-988/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de nieuwe gemeentewet (Presentiegelden voor gemeenteraadsleden) (2-917)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
2-917/1
p. 1-2 2-917/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het stockeren en vernietigen van antipersoonsmijnen en valstrikmijnen of soortgelijke mechanismen (1-155)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-155/2
p. 1-8 1-155/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek (Gelijkheid mannen-vrouwen in de Senaat : correctie ter gelegenheid van de verkiezing door de Senaat van senatoren) (1-1113)      
  Voorstel van de dames Thijs en Lizin
1-1113/1
p. 1-2 1-1113/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, ß1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ß1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten (2-411)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-411/3
p. 1-3 2-411/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek (De plaats van aangifte van een geboorte is het domicilie van de moeder) (1-1237)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
1-1237/1
p. 1-3 1-1237/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om registraties inzake orgaandonatie op de elektronische identiteitskaart op te nemen (Aanmoediging van de donatie van menselijke organen gezien de grote vraag naar geschikte donors) (3-1117)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-1117/1
p. 1-4 3-1117/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma (2-490)      
  Verslag van mevrouw Thijs
2-490/3
p. 1-5 2-490/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Amendement nr 3 van de heer Dallemagne en mevrouw Thijs
2-119/3
p. 3 2-119/3 p. 3 (PDF)
  Verslag van de dames Van Riet en Thijs
2-119/4
p. 1-7 2-119/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 25-27 2-59 p. 25-27 (PDF)
  Vergissing bij het opnemen van de stemmen in commissie - Aanneming van het subamendement van de heer Dallemagne - Rechtzetting
2-59
p. 47-48 2-59 p. 47-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad) (2-205)      
  Verslag van de dames Van Riet en Thijs
2-205/2
p. 1 2-205/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 25-27 2-59 p. 25-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet, betreffende het verbod voor bloed- en aanverwanten om in dezelfde gemeenteraad zitting te nemen (2-168)      
  Verslag van de dames Van Riet en Thijs
2-168/2
p. 1 2-168/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 25-27 2-59 p. 25-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel van de heren Pinoie, Daras, mevrouw Thijs, mevrouw Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/1
p. 1-2 1-236/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Pinoie, Daras, de dames Thijs, Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/2
p. 1-44 1-236/2 p. 1-44 (PDF)
  Amendementen nrs 44 tot 58 van mevrouw Thijs c.s.
1-236/3
p. 24-30 1-236/3 p. 24-30 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heren Pinoie, Daras, Mouton, Hostekint en Nothomb en van de dames Thijs, Cornet-d'Elzius en Leduc
1-236/9
p. 1-29 1-236/9 p. 1-29 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heer Pinoie en mevrouw Thijs
1-236/10
p. 2 1-236/10 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 140 van mevrouw Thijs c.s.
1-236/13
p. 5 1-236/13 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 135 tot 139 van mevrouw Thijs
1-236/13
p. 3-5 1-236/13 p. 3-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Buelens, Foret, Daras, Nothomb, Boutmans, mevrouw Thijs, de heren Anciaux, Pinoie, Vergote en Mouton en eindstemming
1-93
p. 2481-2483 1-93 p. 2481-2483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-163/1
p. 1-25 1-163/1 p. 1-25 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen (2-647)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Thijs
2-647/2
p. 1 2-647/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen (2-648)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
2-648/1
p. 1-5 2-648/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen (3-178)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
3-178/1
p. 1-5 3-178/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (EU-burgers op Belgische kandidatenlijsten : incoherenties in de wet) (3-513)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 52-53 3-44 p. 52-53 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-502/9
p. 1-2 1-502/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-169
p. 5035-5036 1-169 p. 5035-5036 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens (Toestand van de werkende kinderen) (2-14)      
  Verslag van de dames De Roeck en Thijs
2-14/3
p. 1-3 2-14/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-46
p. 45-49 2-46 p. 45-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Fundamentele wijziging van de nationaliteitswetgeving : verwerving van de nationaliteit; naturalisatie) (3-288)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
3-288/1
p. 1-23 3-288/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten in verband met de revalidatie (GeÔndividualiseerd vervoer naar een buitenlands revalidatiecentrum) (1-1149)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
1-1149/1
p. 1-3 1-1149/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Zijn bezoek aan Congo (vergezeld van vertegenwoordigers van NGO's - Screening van de NGO's en controle van de vracht) (2-1214)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-264
p. 13-16 2-264 p. 13-16 (PDF)
Zijn bezoek aan de Dienst Vreemdelingenzaken en de gesloten centra van Steenokkerzeel en Melsbroek (Asielbeleid) (3-6)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 30-34 3-14 p. 30-34 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999