S. 2-1347 Dossierfiche K. 50-1648

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten
Yves Leterme   Daniel Bacquelaine   Hugo Coveliers   Frieda Brepoels   JoŽlle Milquet   Jef Tavernier   Dirk Van der Maelen   Joos Wauters  

Europese verkiezing
politieke partijen
stembiljet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1648/1 Wetsvoorstel 22/2/2002
K. 50-1648/2 Amendementen 21/5/2002
K. 50-1648/3 Amendement 27/5/2002
K. 50-1648/4 Amendementen 12/6/2002
K. 50-1648/5 Verslag namens de commissie 13/6/2002
K. 50-1648/6 Tekst aangenomen door de commissie 13/6/2002
K. 50-1648/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/6/2002
K. 50-1648/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/6/2002
K. 50-1648/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 26/6/2002
K. 50-1648/10 Advies van de Raad van State 11/7/2002
K. 50-1648/11 Addendum 15/10/2002
K. 50-1648/13 Tekst aangenomen door de commissie 29/10/2002
K. 50-1648/12 Aanvullend verslag 31/10/2002
K. 50-1648/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2002
2-1347/1 2-1347/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/11/2002
2-1347/2 2-1347/2 (PDF) Amendementen 10/12/2002
2-1347/3 2-1347/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2002
2-1347/4 2-1347/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 10/12/2002
2-1347/5 2-1347/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/12/2002
K. 50-1648/15 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 23/12/2002
K. 50-1648/16 Verslag namens de commissie 24/1/2003
K. 50-1648/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1648/1
28/2/2002   Inoverwegingneming
13/6/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1647/6
20/6/2002   Terugzending naar commissie
INtegraal verslag nr. 241, p. 23-25
4/7/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 247, p. 62-63
11/7/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1648/10
29/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1647/14
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 22-28
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-4/o2)
Integraal verslag nr. 281, p. 69-70
Doc. K. 50-1648/14
7/11/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/11/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 225.
Doc. 2-1347/1 2-1347/1 (PDF)
22/11/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
19/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
Doc. 2-1347/5 2-1347/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/11/2002   Verzending naar commissie
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
26/11/2002   Bespreking
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
10/12/2002   Aanneming na amendering
10/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1347/3 2-1347/3 (PDF)
10/12/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1347/4 2-1347/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/12/2002   Overzending Doc. K. 50-1648/15
23/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1647/18
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 319, p. 21-23
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o2)
Integraal verslag nr. 319, p. 45
Doc. K. 50-1648/17
30/1/2003   Aanneming zonder amendering
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
21/3/2003   Bekendmaking (13750-13751)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/12/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 26/11/2002, 10/12/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/11/2002 15 25/11/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 225.
Onderzoekstermijn (S1) 23/11/2002 60 6/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/2/2003 21/3/2003, blz 13750-13751