S. 1-186 Dossierfiche                  

Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS
Bert Anciaux   

enquêtecommissie
ontwikkelingshulp
Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-186/1 1-186/1 (PDF) Voorstel 30/11/1995
1-186/2 1-186/2 (PDF) Amendementen 24/1/1996
1-186/3 1-186/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/1996
                                      
Chronologie
  Oprichting onderzoekscommissie
30/11/1995   Indiening voorstel Doc. 1-186/1 1-186/1 (PDF)
14/12/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/12/1995   Verzending naar commissie
24/1/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
24/1/1996   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+8/-5/o0), Vertrouwen Rapporteur
24/1/1996   Vertrouwen rapporteur
5/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
7/3/1996   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 1-29 Hand. 1-29 (PDF)
7/3/1996   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Oprichting onderzoekscommissie Verworpen 7/3/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 24/1/1996