S. 2-1011 Dossierfiche                  

Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
asielzoeker
Dienst Vreemdelingenzaken
familiemigratie
politieke vluchteling
visabeleid
administratieve formaliteit
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1011/1 2-1011/1 (PDF) Verslag namens de commissie 25/6/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/1/2002   Indiening
16/1/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-6/o0) Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/1/2002   Verzending naar commissie
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan, Erika Thijs
16/1/2002   Hoorzitting met de heer Schewebach, administrateur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan, Erika Thijs, Sfia Bouarfa
19/2/2002   Hoorzitting met de heer Schewebach, administrateur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken
19/2/2002   Gedachtewisseling
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Uitgesteld
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Hoorzitting met de heer Schewebach, administrateur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken
28/5/2002   Inschrijving op agenda
28/5/2002   Uitgesteld
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Voortzetting van de bespreking van de aanbevelingen
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Aanneming van de aanbevelingen
18/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
18/6/2002   Aanneming zonder amendering
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 2-1011/1 2-1011/1 (PDF)
25/6/2002   Einde van de behandeling
4/7/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/7/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/1/2002, 19/2/2002, 23/4/2002, 18/6/2002, 25/6/2002