S. 3-178 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen
Erika Thijs    Mia De Schamphelaere   

mijnenbestrijding
wapenbeperking
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
wapenopslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-178/1 3-178/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/8/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/8/2003   Indiening Doc. 3-178/1 3-178/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/10/2003   Verzending naar commissie
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand, Lionel Vandenberghe
9/3/2005   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
9/3/2005   Hoorzitting met de heer Luc Weyn, Netwerk Vlaanderen
9/3/2005   Hoorzitting met de heren Kevin Bryant en Stanislas Brabant, Handicap International
9/3/2005   Gedachtewisseling
9/3/2005   Standpunt van de regering
20/4/2005   Inschrijving op agenda
20/4/2005   Hoorzitting met de heer Jean-Claude Delepière, voorzitter CFI
20/4/2005   Hoorzitting met de heer Jacques Zeegers, secretaris-generaal Febelfin
20/4/2005   Hoorzitting met mevrouw Cathérine Terrier, adjunct-adviseur CBFA
20/4/2005   Hoorzitting met de heer Serge Wibaut, voorzitter van het directiecomité AXA
20/4/2005   Gedachtewisseling
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 9/3/2005, 20/4/2005, 5/7/2005