Auteurs- en sprekersregister betreffende "Thijs Erika" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanvullende pensioenen - Grensoverschrijdende pensioenfondsen (Omzetting richtlijn 2003/41/EG - Uitwerken van een coherent wetgevend kader) (3-5189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7174-7175 3-70 p. 7174-7175 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7573-7575 3-71 p. 7573-7575 (PDF)
Aanvullende pensioenen - Grensoverschrijdende pensioenfondsen (Wetsontwerp opgesteld door het CBFA - Omzetting richtlijn 2003/41/EG - Fiscaal statuut) (3-5188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6874-6876 3-68 p. 6874-6876 (PDF)
Afwezigheid van de ministers op het ogenblik dat ze worden verondersteld een antwoord te geven op vragen van senatoren      
  3-86
p. 33 3-86 p. 33 (PDF)
  3-86
p. 50 3-86 p. 50 (PDF)
Ambulante handelaars - Eurovignet - Vrijstelling (Begrip "af en toe op de openbare weg rijden") (3-707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 767-768 3-12 p. 767-768 (PDF)
Asielprocedure - Gevangenneming van ouders (3-6343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9072-9074 3-83 p. 9072-9074 (PDF)
Belgische gevangenissen - Personeelsbeleid (Personeelsformatie t.o.v. het aantal opgeslotenen - Beroepsopleiding) (3-435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 480 3-7 p. 480 (PDF)
Brandveiligheidsnormen - Jeugdhuizen en logiesverstrekkende bedrijven - Conflict tussen de federale en de Vlaamse wetgeving (3-1515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1670-1671 3-27 p. 1670-1671 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7453-7454 3-71 p. 7453-7454 (PDF)
Brugpensioen - Toekenning na een periode van politiek verlof (3-5186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7173-7174 3-70 p. 7173-7174 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8900-8901 3-81 p. 8900-8901 (PDF)
Burundi - Democratiseringsproces - Belgische positie (Taak van de speciale gezant voor het gebied van de Grote Meren - Belgische hulp - Wereldbank - Donoren - "Peace Building Commission" - Gemengde BelgiŽ-Burundi commissie - Afrikaanse Unie) (3-6204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8578-8581 3-79 p. 8578-8581 (PDF)
CO-intoxicatie - Petroleumkachels (Gegevens - Kwaliteitslabel - Brochure) (3-6203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8794-8795 3-81 p. 8794-8795 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8959-8960 3-82 p. 8959-8960 (PDF)
Conflictpreventie - Budgettaire bevoegdheid - Budgettaire middelen - Criteria (3-2122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2537 3-35 p. 2537 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10591-10592 3-90 p. 10591-10592 (PDF)
De Belgische inspanningen inzake antipersoonsmijnen in het licht van de top van NaÔrobi (3-482)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 75-77 3-89 p. 75-77 (PDF)
De Ethische Commissie voor telecommunicatie (Klachten rond betalend sms-diensten en misbruik van infokiosknummers - Sanctie tegen malafide ondernemingen) (3-230)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-54
p. 41-44 3-54 p. 41-44 (PDF)
De aangekondigde regularisatie van illegalen (3-531)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-92
p. 38-39 3-92 p. 38-39 (PDF)
De accijnsverlaging voor diesel met het oog op de praktijklessen vrachtwagenchauffeur derde graad (3-1043)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-130
p. 68-69 3-130 p. 68-69 (PDF)
De afbouw van F-16's (3-505)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 77-78 3-89 p. 77-78 (PDF)
De begrotingstoestand van de gemeentebesturen (Vergaren van statistische gegevens - Impact van federale beslissingen op de gemeentelijke beleidsvoering - Oprichting van het Belfortobservatorium) (3-550)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-99
p. 53-56 3-99 p. 53-56 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Verslag van de dames de Bethune en Thijs en de heren Galand en Hostekint
3-253/1
p. 1-2 3-253/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-256/1
p. 1-20 3-256/1 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De controle op de uitgaven voor het AWACS-moderniseringsprogramma (Terugvordering van het door BelgiŽ verloren bedrag - NAVO) (3-628)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 19-21 3-102 p. 19-21 (PDF)
De deelname van niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de gemeenteraadsverkiezingen (Tal van vragen over de communicatie en de procedure) (3-1360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 60-62 3-151 p. 60-62 (PDF)
De droogloods voor tenten in kwartier Beervelde in Destelbergen (Medische dienst van het leger - Eventueel gebruik door het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen of jeugdbewegingen) (3-36)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-18
p. 21-22 3-18 p. 21-22 (PDF)
De eindeloopbaanproblematiek in de privťsector en de overheidssector (3-886)      
  Verslag van de dames Annane en Thijs en de heer Noreilde
3-886/1
p. 1-264 3-886/1 p. 1-264 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 7 van de heer Wouter Beke en mevrouw Erika Thijs
3-886/3
p. 2-4 3-886/3 p. 2-4 (PDF)
De ethische code voor telecommunicatie (Duidelijk afgesloten nummerreeks met prijsbeperking voor de erotische lijnen) (3-322)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 89-91 3-68 p. 89-91 (PDF)
De gedragscode van de mobiele telecomoperatoren (Wedstrijden aangeboden via SMS - Ongevraagde berichten - Bescherming van de jeugd - Evaluatie toepassing gedragscode) (3-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 62-64 3-99 p. 62-64 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Thijs en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1028/2
p. 1-4 3-1028/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van de asielprocedure (Versnelling van de procedure - Hervorming van de bestaande instellingen [Raad voor Vreemdelingenbetwistingen] - Statuut van de oorlogsvluchtelingen ; vluchtelingen uit Kosovo - Termijn voor de nieuwe procedure) (3-869)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-134
p. 18-20 3-134 p. 18-20 (PDF)
De herziening van de snel-Belgwet (3-485)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 32-33 3-86 p. 32-33 (PDF)
De infiltratie van de maffia in het Belgisch overheidsbestel in zaken van mensenhandel (Aanpak van de corruptie - Bevoegdheid van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de corruptie - Federaal veiligheidsplan 2003-2004) (3-82)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-31
p. 24-25 3-31 p. 24-25 (PDF)
De inkomsten van personen onder elektronisch toezicht (FinanciŽle tegemoetkoming) (3-246)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-57
p. 32-33 3-57 p. 32-33 (PDF)
De interventietijd bij brand (Risicoanalyse - Uitbreiding van het proefproject - FinanciŽle middelen) (3-137)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 76-78 3-44 p. 76-78 (PDF)
De kinderzitjes in voertuigen van minder dan 3,5 ton (3-1050)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-130
p. 28-30 3-130 p. 28-30 (PDF)
De koolstofmonoxidevergiftiging en de vele slachtoffers de laatste weken (Registratiesysteem - Sensibilisatiecampagne) (3-1238)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-183
p. 16-17 3-183 p. 16-17 (PDF)
De naleving van de wettelijke minimumnormen door de Belgische dierentuinen (3-380)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 62-63 3-82 p. 62-63 (PDF)
De ongelijkheid die wordt gecreŽerd door het koninklijk besluit van 20 maart 2002 inzake de bezoldiging van brandweerlieden (Overstap van vrijwilligers naar het beroepskader - Behoud of niet van de voorgaande dienstjaren als anciŽnniteit afhankelijk van het moment van de overstap - Ontwerp van nieuw KB) (3-1584)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 53-54 3-162 p. 53-54 (PDF)
De onterecht veroordeelden en de toekenning van een schadevergoeding (3-1497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 50-51 3-157 p. 50-51 (PDF)
De openbaarheid van de processen in KabyliŽ (Algerije) (Schending mensenrechten) (3-247)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 20-21 3-59 p. 20-21 (PDF)
De politiecontroles in het najaar van 2004 (Begrotingstekort - Schrapping van speciale nachtelijke controles, snelheids- en alcoholcontroles en grenscontroles op de luchthavens) (3-372)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-82
p. 52-53 3-82 p. 52-53 (PDF)
De procedure voor het stemmen van Belgen in het buitenland bij de Europese en Vlaamse verkiezingen (Termijnen) (3-59)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-31
p. 26-27 3-31 p. 26-27 (PDF)
De registratie van wapens in het Centraal Wapenregister (3-456)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 37-39 3-90 p. 37-39 (PDF)
De registratie van wapens in het Centraal Wapenregister (Bestrijding van illegale wapenhandel) (3-315)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 86-88 3-68 p. 86-88 (PDF)
De regularisatiewetgeving en het in detentie houden van minderjarigen (Illegale migratie - Vreemdelingen die weigeren een bevel om het grondgebied te verlaten op te volgen - Onderwijs voor kinderen in centrum 127bis) (3-732)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-116
p. 12-14 3-116 p. 12-14 (PDF)
De sensibiliseringscampagne voor orgaandonatie (3-549)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-97
p. 66-69 3-97 p. 66-69 (PDF)
De stappen die worden ondernomen ter bestrijding van de uitbuiting van diplomatiek huispersoneel (Mensenhandel - Uitreiking van visa) (3-191)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-49
p. 29-31 3-49 p. 29-31 (PDF)
De strijd tegen de mensenhandel door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de vervanging van de bijzondere vertegenwoordiger voor mensenhandel in de OVSE (3-1673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 24-27 3-166 p. 24-27 (PDF)
De terugbetaling van de traagwerkende ADHD-medicatie (Rilatine) (3-841)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 26-28 3-132 p. 26-28 (PDF)
De terugbetalingen aan patiŽnten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) (3-1676)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 33-35 3-166 p. 33-35 (PDF)
De toegenomen agressie op de treinen (en in stations - Veiligheidsbeambten - Metro - MIVB, De Lijn, TEC) (3-371)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-82
p. 60-62 3-82 p. 60-62 (PDF)
De toepassing van de wet inzake de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Behandeling van aanvragen tot regularisatie om humanitaire redenen - Toepassing wet van 22 december 1999 en artikel 9,3į van de wet van 15 december 1980) (3-447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 47-49 3-86 p. 47-49 (PDF)
De uitvoering van de wapenwet (Werklast omwille van het groot aantal aanvragen tot vernieuwing van bestaande vergunningen) (3-1210)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-175
p. 21-23 3-175 p. 21-23 (PDF)
De veiligheids- en aansprakelijkheidsaspecten bij evenementen en manifestaties (Normen voor brandveiligheid en brandpreventie - Federale wetgeving versus Vlaamse wetgeving - Verantwoordelijkheid van de burgemeester en gemeentelijke reglementen - Jeugdhuizen en logiesverstrekkende bedrijven) (3-373)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-82
p. 53-55 3-82 p. 53-55 (PDF)
De vereenvoudiging van de aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten (3-851)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 39-41 3-116 p. 39-41 (PDF)
De visafraude (Mensenhandel - Belgische ambassades en consulaten) (3-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-49
p. 27-29 3-49 p. 27-29 (PDF)
De voertuigen die bij schemer en in het donker geflitst worden (door onbemande camera's) (3-200)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-43
p. 23-24 3-43 p. 23-24 (PDF)
De voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Evaluatie van de voogdijwet - Voogdijkandidaturen - Sociaal statuut van de voogden) (3-1187)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 62-63 3-140 p. 62-63 (PDF)
De voorgestelde reglementering van de tatoeage- en piercingsector (Uitvoeringsbesluit - Europese harmonisering) (3-870)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 64-65 3-116 p. 64-65 (PDF)
De vrijwillige dienst voor ontwikkelingssamenwerking (3-1159)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 41-43 3-142 p. 41-43 (PDF)
Dienstencheques - Werknemers - Sociaal statuut - Vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) (3-778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 807-808 3-13 p. 807-808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 922-924 3-14 p. 922-924 (PDF)
Dierenwelzijn - Lijst van de zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden - Gemotiveerde aanvragen door particulieren - Controle op de import van dieren (Bestrijding van de illegale dierenhandel) (3-1641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1844 3-28 p. 1844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2121-2122 3-30 p. 2121-2122 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Thijs, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een ethische code voor de Belgische ondernemingen die in het buitenland actief zijn (Ethisch ondernemen in het Zuiden - Oost-Congo - Activiteiten in conflictgebieden - OESO-richtlijnen) (3-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 75-80 3-94 p. 75-80 (PDF)
Evaluatie van de organisatie van de hulpdiensten (3-901)      
  Verslag van de heren Brotcorne (S), Claes (K) en Maene (K) en mevrouw Thijs (S)
3-901/1
p. 1-74 3-901/1 p. 1-74 (PDF)
Het "dossier-Nerem" en de RVA-controles op zwartwerk (Economische Inspectie - Dames die de koffietafel verzorgen na een begrafenis - Onderscheid tussen het statuut van werknemer, zelfstandige, vrijwilligerswerk en vriendendienst) (3-612)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-100
p. 26-28 3-100 p. 26-28 (PDF)
Het Belgische voorzitterschap van de OVSE in 2006 (Invulling van het voorzitterschap - Racismebestrijding en strijd tegen de mensenhandel) (3-1062)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-132
p. 18-21 3-132 p. 18-21 (PDF)
Het activiteitenverslag 2005 van de federale politie (Aandeel van de vrouwen in de samenstelling van de politie) (3-1928)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 48-49 3-191 p. 48-49 (PDF)
Het e-government van het lokale bestuur (ICT-beleid) (3-140)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-44
p. 79-82 3-44 p. 79-82 (PDF)
Het eventuele bezoek van de Nigeriaanse inspecteur-generaal van de politiediensten en een delegatie van Nigeriaanse overheidsfunctionarissen (Prostitutie - RepatriŽringsakkoord) (3-378)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 22-24 3-68 p. 22-24 (PDF)
Het expertisenetwerk mensenhandel (Werking van het expertisenetwerk - Oprichting van het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel, IAMM) (3-428)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-84
p. 25-29 3-84 p. 25-29 (PDF)
Het gemeentelijk migrantenstemrecht (Niet-EU vreemdelingen) (3-813)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
Het jaarlijks verslag van de regering inzake mensenhandel (Verslag voor het jaar 2004) (3-1422)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 65-68 3-153 p. 65-68 (PDF)
Het onderzoek van het Comitť I naar de tekortkomingen van de Staatsveiligheid in het onderzoek naar visafraude en fraude met identiteitspapieren (Mensenhandel - Belgische ambassade in Sofia) (3-314)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 50-53 3-66 p. 50-53 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de kosten van de brandweerdiensten (Aandeel van de gemeente-groepscentrum - Advies van de Raad van State) (3-1502)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 105-106 3-159 p. 105-106 (PDF)
Het oprichten van gespecialiseerde politie-eenheden in de lokale zones (3-354)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-72
p. 15-18 3-72 p. 15-18 (PDF)
Het recht van regularisatieaanvragers op maatschappelijke dienstverlening (Asielzoekers - Juridische grondslag) (3-850)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 74-77 3-115 p. 74-77 (PDF)
Het slechte functioneren van de NMBS wat betreft het goederenvervoer tussen de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Antwerpse haven (3-1017)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-151
p. 35-36 3-151 p. 35-36 (PDF)
Het statuut van de slachtoffers van mensenhandel (Verblijfsstatuut van de slachtoffers - Omzetting richtlijn 2004/81/EG) (3-1425)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 68-69 3-153 p. 68-69 (PDF)
Het stemrecht van de niet-Europese vreemdelingen (Gemeenteraadsverkiezingen - Niet-EU vreemdelingen) (3-1026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
Het tekort aan praktische oefeningen van de brandweerkorpsen (Verouderde opleidingscursussen - Uitbouw van oefenterreinen) (3-1126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-164
p. 17-18 3-164 p. 17-18 (PDF)
Het toezicht op de verkoop van wapens op publieke markten of beurzen (of op internet) (3-316)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 88-89 3-68 p. 88-89 (PDF)
Het visum voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen of er een tussenlanding maken (Digitaal of machinaal leesbaar paspoort - Biometrische gegevens - Visa waiver program) (3-21)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 18-20 3-14 p. 18-20 (PDF)
Het wettelijke vacuŁm betreffende het statuut van werkstudent - uitkeringsgerechtigde (Combinatie van een bijkomende opleiding met de actieve zoektocht naar werk) (3-1675)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 36-39 3-166 p. 36-39 (PDF)
Illegale fokkerijen - Controles - Denderstreek - Netwerk van zwartkweek (3-1642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1844-1845 3-28 p. 1844-1845 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2351-2353 3-33 p. 2351-2353 (PDF)
Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Beperkingen bij de uitvoering van opdrachten (Informatie-uitwisseling - Strategische analyses) (3-4945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6477-6479 3-66 p. 6477-6479 (PDF)
Informatie- en analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel - Werking (Informatie-uitwisseling - Informatie m.b.t. minderjarigen - Strategische analyses) (3-3781)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5056-5057 3-57 p. 5056-5057 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5451-5453 3-60 p. 5451-5453 (PDF)
Informatie- en analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel - Werking (Informatie-uitwisseling - Informatie m.b.t. minderjarigen - Strategische analyses) (3-3782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5069 3-57 p. 5069 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5338-5339 3-59 p. 5338-5339 (PDF)
Kindsoldaten - Demobilisatie - ReÔntegratie - Budgettaire voorzieningen (3-2123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2538 3-35 p. 2538 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3011-3014 3-39 p. 3011-3014 (PDF)
Kindsoldaten - Demobilisatie - ReÔntegratie - Budgettaire voorzieningen (3-2124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2547 3-35 p. 2547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2927-2930 3-38 p. 2927-2930 (PDF)
Kosteloze borgtocht - Wetsontwerp (Uitwinning van de goederen van de hoofdschuldenaar) (3-6309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9071-9072 3-83 p. 9071-9072 (PDF)
Lekenborgtocht - Invoering van een fatsoenplicht - Informatie voor de borgstellers (3-5592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7445-7446 3-71 p. 7445-7446 (PDF)
Lekenborgtocht - Invoering van een fatsoenplicht - Informatie voor de borgstellers (3-5593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7782 3-73 p. 7782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8037-8038 3-75 p. 8037-8038 (PDF)
Limburgse ondernemingen en instellingen - Veiligheidsinspectie (3-294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 199 3-3 p. 199 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (3-547)      
  Verslag van mevrouw Thijs en de heer Wille
3-547/1
p. 1-37 3-547/1 p. 1-37 (PDF)
Militaire basis te Kleine Brogel - Amerikaanse schoolkinderen - Busvervoer (Vervoer naar school door militair vervoer en militair personeel versus door lokale vervoersfirma's) (3-4199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5345-5346 3-59 p. 5345-5346 (PDF)
Myalgische encephalomyelitis (ME) - Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) - Terugbetalingsregels (Toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen - Criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie - Aantal officeel erkende patiŽnten) (3-6310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8732-8735 3-80 p. 8732-8735 (PDF)
Ontnuchteringspillen om de effecten van alcohol te bestrijden (3-269)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-60
p. 55-56 3-60 p. 55-56 (PDF)
Ontslag van senatoren (2006-2007)      
  mevrouw Thijs (Vervangen door mevrouw Tindemans)
3-191
p. 7 3-191 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendementen nrs 21 en 22 van mevrouw Thijs
   Elektronische identiteitskaart : uitreiking door De Post
3-137/2
p. 9-10 3-137/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de dames Thijs en De Schamphelaere
   Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/2
p. 10 3-137/2 p. 10 (PDF)
  Verslag van mevrouw Thijs
3-137/6
p. 1-12 3-137/6 p. 1-12 (PDF)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/6
p. 8 3-137/6 p. 8 (PDF)
   Samenwerking tussen De Post en de gemeenten teneinde de versnelde uitreiking van de elektronische identiteitskaarten te verzekeren
3-137/6
p. 2-8 3-137/6 p. 2-8 (PDF)
   Verlenging van een afwijking op de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om Child Focus in staat te stellen een overeenkomst uit te voeren voor het opvolgen van niet-begeleide minderjarigen in de centra voor asielzoekers
3-137/6
p. 2 3-137/6 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 26 van mevrouw Thijs, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/7
p. 3 3-137/7 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van mevrouw Thijs, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-137/7
p. 1-2 3-137/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Elektronische identiteitskaart : uitreiking door De Post
3-9
p. 28-29 3-9 p. 28-29 (PDF)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-9
p. 29 3-9 p. 29 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3-9
p. 26-28 3-9 p. 26-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-10
p. 33-35 3-10 p. 33-35 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 94 van mevrouw Thijs, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Opening bij FOD Kanselarij van de Eerste Minister van een thesaurierekening voor uitgaven m.b.t. informatie en communicatie
3-424/8
p. 2-3 3-424/8 p. 2-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Algemene bespreking
   Procťdť van programmawetten
3-67
p. 22-23 3-67 p. 22-23 (PDF)
   Reglementering van activiteiten die een gevaar vormen voor de gezondheid (tatoeages, piercing)
3-67
p. 21-23 3-67 p. 21-23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 128 van mevrouw Thijs
   Werving van de directeur-diensthoofd van het secretariaat van de geÔntegreerde politie
3-966/2
p. 87 3-966/2 p. 87 (PDF)
  Amendementen nrs 129 tot 138 van mevrouw Thijs
   Procťdť van de programmawetten
3-966/2
p. 87-88 3-966/2 p. 87-88 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Amendement nr 7 van de dames Thijs en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Asielaanvraag van vreemdelingen die een machtiging tot verblijf voor onbepaalde tijd verkregen
3-425/5
p. 1-2 3-425/5 p. 1-2 (PDF)
Orgaan- en weefseldonatie - Voorlichtingscampagne (Aantal personen die zich lieten registreren of die hun verzet lieten optekenen - Voorlichting op scholen) (3-4200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5358 3-59 p. 5358 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-61
p. 5671-5672 3-61 p. 5671-5672 (PDF)
Paardenpaspoort - Bevoegde instantie voor de uitreiking - Gegevensbank (3-2888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3650 3-45 p. 3650 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3847-3849 3-46 p. 3847-3849 (PDF)
Politiegebouwen - Overdracht aan de lokale politie - Compensatie voor het inkomstenverlies (3-5629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7672-7673 3-72 p. 7672-7673 (PDF)
Politiescholen - Gevechtstechnieken - Cursussen gegeven door privť-firma's (3-822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 903 3-14 p. 903 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1190-1192 3-19 p. 1190-1192 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Gerecht - Phenix-programma en Themis-plan
3-129
p. 7 3-129 p. 7 (PDF)
   Gevangenisbeleid
3-129
p. 7-8 3-129 p. 7-8 (PDF)
   Hervorming van het Hof van Assisen
3-129
p. 8 3-129 p. 8 (PDF)
   Intrafamiliaal geweld
3-129
p. 8 3-129 p. 8 (PDF)
   Politiehervorming
3-129
p. 8 3-129 p. 8 (PDF)
   Verhoging van de middelen en van het personeelsbestand van de Staatsveiligheid
3-129
p. 8 3-129 p. 8 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Actief vredesbeleid
3-6
p. 32 3-6 p. 32 (PDF)
   Eerlijke wereldhandel
3-6
p. 32 3-6 p. 32 (PDF)
   Ethische code voor Belgische bedrijven in het buitenland
3-6
p. 32 3-6 p. 32 (PDF)
   Internationale positie van BelgiŽ
3-6
p. 30 3-6 p. 30 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking
3-6
p. 30-32 3-6 p. 30-32 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Evolutie van de tewerkstelling - Crisis bij Ford Genk
3-16
p. 13-14 3-16 p. 13-14 (PDF)
  3-16
p. 15-16 3-16 p. 15-16 (PDF)
   Loonlastenverlaging
3-16
p. 14 3-16 p. 14 (PDF)
  3-16
p. 15 3-16 p. 15 (PDF)
Verkeersreglementering - "Ritsen" (3-6311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9048-9049 3-83 p. 9048-9049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9230-9231 3-84 p. 9230-9231 (PDF)
Verkeersveiligheid - Kinderzitjes - Omzetting van de Europese richtlijn 2003/20/EG van 8 april 2003 (3-3055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3989-3991 3-48 p. 3989-3991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4933-4937 3-55 p. 4933-4937 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) (3-1398)      
  Bespreking
3-138
p. 4-10 3-138 p. 4-10 (PDF)
  3-138
p. 10-22 3-138 p. 10-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi (3-410)      
  Verslag van de dames Derbaki SbaÔ en Thijs
3-410/1
p. 1-3 3-410/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-35
p. 31-33 3-35 p. 31-33 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten (3-158)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
3-158/1
p. 1-4 3-158/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over kinderhandel in de Europese Unie (3-1443)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-1443/1
p. 1-14 3-1443/1 p. 1-14 (PDF)
Werkende jongeren - Jeugdvakantie-uitkering - Aanvullende uitkering (Discriminatie van personen die langer studeren) (3-5187)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7175-7176 3-70 p. 7175-7176 (PDF)
  Bul. 3-82
p. 8944-8945 3-82 p. 8944-8945 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9535-9537 3-86 p. 9535-9537 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Thijs
   Verdeling over de gemeenten van de brandweerkosten binnen de provincies
3-1302/2
p. 1-2 3-1302/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs
   Gemeentelijke administratieve sancties
3-1302/2
p. 2 3-1302/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Gemeentelijke administratieve sancties
3-125
p. 35 3-125 p. 35 (PDF)
   Verdeling over de gemeenten van de brandweerkosten binnen de provincies
3-125
p. 35-36 3-125 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Amendementen nrs 29 en 30 van mevrouw Thijs en de heer Van Peel
   Tweetaligheid van de personeelsleden van de federale en lokale politie : verlenging overgangsmaatregel
3-1775/2
p. 24-27 3-1775/2 p. 24-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 14 januari 2003 (3-1354)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-1354/2
p. 1 3-1354/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 26 juni 2002 (3-1358)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-1358/2
p. 1 3-1358/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern op 12 december 2003 (3-1260)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-1260/2
p. 1-4 3-1260/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999 (3-380)      
  Verslag van mevrouw Thijs
3-380/2
p. 1-2 3-380/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-18
p. 33-53 3-18 p. 33-53 (PDF)
Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (3-585)      
  Amendement nr 27 van de dames De Schamphelaere, de Bethune en Thijs
3-585/2
p. 12 3-585/2 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Beheersing van de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State - Afschaffing van een aantal niet-rechtsprekende bevoegdheden van de afdeling administratie - Overdracht van de bevoegdheid om uitspraak te doen omtrent geschillen inzake individuele beslissingen in het vreemdelingenrecht aan de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, dewelke tevens het bevoegdheidspakket van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen overneemt - Invoering van technieken van modern management bij de Raad van State en aanpassing van het statuut van de ambtsdragers aan de moderne beheersnoden : mandatenstelsel, evaluatiesysteem en rapporteringsmechanismen - Uitbreiding van de mogelijkheid om alleen te zetelen - Zeefprocedure in de administratieve cassatie - Versnelde rechtspleging voor doelloze beroepen en voor verzoekschriften die enkel op korte debatten met zich meebrengen) (3-1787)      
  Amendementen nrs 8 tot 14 van de heer Hugo Vandenberghe en mevrouw Thijs
3-1787/2
p. 6-11 3-1787/2 p. 6-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn betreffende onderlinge erkenning van besluiten inzake verwijdering van onderdanen van derde landen - Verwijderingsbesluit gesteund op ernstige bedreiging van de openbare of de nationale veiligheid - Zie ook doc. 3-812) (3-811)      
  Amendement nr 1 van de dames de Bethune en Thijs
3-811/2
p. 1 3-811/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de dames de Bethune en Thijs
3-1138/3
p. 3-4 3-1138/3 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (3-162)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
3-162/1
p. 1-12 3-162/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen (3-169)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-169/1
p. 1-4 3-169/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw Thijs
3-169/3
p. 1-2 3-169/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt (Afnemen van het schriftelijk gedeelte van de examens d.m.v. een computer) (3-179)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en Thijs
3-179/1
p. 1-3 3-179/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen, wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaarheidsmechanismen (Verboden wapens : overkoepeling van het voorstel van wet tot het verbod op de antihanteerbaarheidsmechanismen [doc 3-178] en het voorstel van wet tot het verbod van fragmentatiebommen [doc 3-1152] en toevoeging van een derde controversieel wapen, namelijk de wapens met verarmd uranium) (3-1261)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
3-1261/1
p. 1-4 3-1261/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones (3-133)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Thijs
3-133/2
p. 2-3 3-133/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot herinvoering van de artikelen 104, 10į, en 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor erkende socio-culturele verenigingen (Aftrekbaarheid van het lidgeld - Beperking van de aftrek tot 200 euro per gezin) (3-1530)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-1530/1
p. 1-3 3-1530/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken (Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 [Beperking van het vernietigingscontentieux tot reglementaire bepalingen en overheveling van de bevoegdheid voor beroepen tegen beslissingen met individuele strekking naar de gewone rechtbanken - Toelaatbaarheid van cassatieberoepen bij de Raad - Overheveling van leden van de Raad naar de gewone rechtbanken - Ontnemen aan de Raad van het vreemdelingencontentieux] - Wijziging Gerechtelijk Wetboek [Wedde van de overgehevelde raadsheren - Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om individuele rechtshandelingen van bestuurlijke overheden te vernietigen - Kortgeding tegen bestuurshandelingen met individuele draagwijdte - Vorderingen in nietigverklaring] - Wijziging van de vreemdelingenwet [Invoering van een Raad voor Vreemdelingen, die in vluchtelingenzaken de beslissingen van het Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen hervormt of vernietigt - Opheffing van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen]) (3-1670)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Beke, Schouppe, Steverlynck, Van den Brande en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Thijs
3-1670/1
p. 1-62 3-1670/1 p. 1-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige wijze van afgifte van kiezers- en personenlijsten uit de bevolkingsregisters (Ter beschikking stellen op eenvormige elektronische drager - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de leden van de Vlaamse Raad worden verkozen, wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, artikel 17 Kieswetboek, gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en KB 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister) (3-573)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-573/1
p. 1-4 3-573/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een vergunning aan prostituees (3-211)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-211/1
p. 1-9 3-211/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om registraties inzake orgaandonatie op de elektronische identiteitskaart op te nemen (Aanmoediging van de donatie van menselijke organen gezien de grote vraag naar geschikte donors) (3-1117)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-1117/1
p. 1-4 3-1117/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen (3-178)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
3-178/1
p. 1-5 3-178/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (EU-burgers op Belgische kandidatenlijsten : incoherenties in de wet) (3-513)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 52-53 3-44 p. 52-53 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Fundamentele wijziging van de nationaliteitswetgeving : verwerving van de nationaliteit; naturalisatie) (3-288)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
3-288/1
p. 1-23 3-288/1 p. 1-23 (PDF)
Zijn bezoek aan de Dienst Vreemdelingenzaken en de gesloten centra van Steenokkerzeel en Melsbroek (Asielbeleid) (3-6)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 30-34 3-14 p. 30-34 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999