S. 1-379 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton
Patrick Hostekint    Paula Sťmer   

Cuba
internationale sanctie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-379/1 1-379/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/7/1996
1-379/2 1-379/2 (PDF) Amendement 26/6/1997
1-379/3 1-379/3 (PDF) Amendement 1/7/1997
1-379/4 1-379/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/1997
1-379/5 1-379/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
9/7/1996   Indiening voorstel Doc. 1-379/1 1-379/1 (PDF)
18/7/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/7/1996   Verzending naar commissie
12/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
12/6/1997   Bespreking
26/6/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-379/2 1-379/2 (PDF)
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-379/3 1-379/3 (PDF)
1/7/1997   Bespreking
1/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
1/7/1997   Beslissing schriftelijk verslag
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-379/4 1-379/4 (PDF)
8/7/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-379/5 1-379/5 (PDF)
8/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
10/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-127 Hand. 1-127 (PDF)
10/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-128 Hand. 1-128 (PDF)
10/7/1997   Aanneming zonder amendering
10/7/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 10/7/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/6/1997, 1/7/1997, 8/7/1997