S. 1-785 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland
Erika Thijs    Fred Erdman    Jacques Devolder    André Bourgeois    Patrick Hostekint    Jacques D'Hooghe    Lydia Maximus   

ongeval bij het vervoer
Belarus
motie van het Parlement
bestuurder
strafverjaring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-785/1 1-785/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/11/1997
1-785/2 1-785/2 (PDF) Amendement 19/11/1997
1-785/3 1-785/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/1997
1-785/4 1-785/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/12/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
18/11/1997   Indiening voorstel Doc. 1-785/1 1-785/1 (PDF)
19/11/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
19/11/1997   Bespreking
19/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
19/11/1997   Beslissing schriftelijk verslag
19/11/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-785/2 1-785/2 (PDF)
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-785/4 1-785/4 (PDF)
3/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-785/3 1-785/3 (PDF)
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
4/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Aanneming zonder amendering
4/12/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 4/12/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 19/11/1997, 3/12/1997