S. 1-302 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid
Erika Thijs    Paula Sťmer    Bert Anciaux   

ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
Afrika

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-302/1 1-302/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/3/1996
1-302/2 1-302/2 (PDF) Amendementen 23/4/1996
1-302/3 1-302/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/1996
1-302/4 1-302/4 (PDF) Amendementen 7/5/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
21/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-302/1 1-302/1 (PDF)
4/4/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
4/4/1996   Verzending naar commissie
23/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
23/4/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-302/2 1-302/2 (PDF)
23/4/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-302/2 1-302/2 (PDF)
23/4/1996   Artikelsgewijze bespreking
23/4/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+5/-1/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-302/3 1-302/3 (PDF)
23/4/1996   Vertrouwen rapporteur
7/5/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-302/4 1-302/4 (PDF)
7/5/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-302/4 1-302/4 (PDF)
8/5/1996   Inschrijving op agenda plenaire
8/5/1996   Uitgesteld
22/5/1996   Algemene bespreking Hand. 1-45 Hand. 1-45 (PDF)
23/5/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-46 Hand. 1-46 (PDF)
23/5/1996   Aanneming zonder amendering
23/5/1996   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister Minister van Buitenlandse Zaken Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 22/5/1996, 23/5/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/4/1996