S. 1-236 Dossierfiche K. 49-935

Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen
Eric Pinoie    Josť Daras    Erika Thijs    Christine Cornet d'Elzius    Henri Mouton    Jeannine Leduc    Patrick Hostekint    Charles-Ferdinand Nothomb   

provincie
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-236/1 1-236/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/1/1996
1-236/2 1-236/2 (PDF) Amendement 15/3/1996
1-236/3 1-236/3 (PDF) Sub-amendementen 26/3/1996
1-236/4 1-236/4 (PDF) Sub-amendementen 23/4/1996
1-236/5 1-236/5 (PDF) Amendement 23/4/1996
1-236/6 1-236/6 (PDF) Sub-amendementen 14/5/1996
1-236/7 1-236/7 (PDF) Artikelen in eerste lezing aangenomen door de commissie 21/5/1996
1-236/8 1-236/8 (PDF) Advies van de Raad van State 6/8/1996
1-236/9 1-236/9 (PDF) Amendementen 19/11/1996
1-236/10 1-236/10 (PDF) Sub-amendementen 26/11/1996
1-236/11 1-236/11 (PDF) Sub-amendementen 3/12/1996
1-236/12 1-236/12 (PDF) Sub-amendementen 5/12/1996
1-236/13 1-236/13 (PDF) Sub-amendementen 6/12/1996
1-236/14 1-236/14 (PDF) Sub-amendement 10/12/1996
1-236/15 1-236/15 (PDF) Sub-amendementen 18/12/1996
1-236/16 A 1-236/16 A (PDF) Bijlage 4/2/1997
1-236/16 B 1-236/16 B (PDF) Bijlage 4/2/1997
1-236/16 1-236/16 (PDF) Verslag namens de commissie 4/2/1997
1-236/17 1-236/17 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/2/1997
1-236/18 1-236/18 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/2/1997
1-236/19 1-236/19 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/2/1997
1-236/20 1-236/20 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/2/1997
1-236/21 1-236/21 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/2/1997
1-236/22 1-236/22 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/2/1997
1-236/23 1-236/23 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 20/2/1997
1-236/24 1-236/24 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 20/2/1997
K. 49-935/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/2/1997
K. 49-935/2 Amendementen 10/3/1997
K. 49-935/3 Amendementen 24/4/1997
K. 49-935/4 Amendementen 29/4/1997
K. 49-935/5 Amendementen 30/4/1997
K. 49-935/6 Amendementen 5/5/1997
K. 49-935/7 Amendementen 6/5/1997
K. 49-935/8 Verslag namens de commissie 16/5/1997
K. 49-935/9 Tekst aangenomen door de commissie 16/5/1997
K. 49-935/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 20/5/1997
K. 49-935/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 22/5/1997
K. 49-935/12 Aanvullend verslag 29/5/1997
K. 49-935/13 Artikel gewijzigd door de commissie 29/5/1997
K. 49-935/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/5/1997
1-236/25 1-236/25 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 30/5/1997
1-236/26 1-236/26 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/6/1997
1-236/27 1-236/27 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 12/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
25/1/1996   Indiening voorstel Doc. 1-236/1 1-236/1 (PDF)
25/1/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/1/1996   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
21/5/1996   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/8/1996   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-236/8 1-236/8 (PDF)
18/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
18/2/1997   Amendement: Am. 145 Doc. 1-236/18 1-236/18 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 146 Doc. 1-236/18 1-236/18 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 147 Doc. 1-236/18 1-236/18 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 148 Doc. 1-236/19 1-236/19 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 149 Doc. 1-236/19 1-236/19 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 150 Doc. 1-236/19 1-236/19 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 151 Doc. 1-236/19 1-236/19 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 152 Doc. 1-236/20 1-236/20 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 153 Doc. 1-236/21 1-236/21 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 154 Doc. 1-236/21 1-236/21 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 155 Doc. 1-236/21 1-236/21 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 156 Doc. 1-236/21 1-236/21 (PDF)
18/2/1997   Amendement: Am. 157 Doc. 1-236/21 1-236/21 (PDF)
18/2/1997   Algemene bespreking Hand. 1-92 Hand. 1-92 (PDF)
20/2/1997   Amendement: Am. 158 Doc. 1-236/22 1-236/22 (PDF)
20/2/1997   Herverzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
20/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
20/2/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-93 Hand. 1-93 (PDF)
20/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-9/o2) Hand. 1-93 Hand. 1-93 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/1/1996   Verzending naar commissie
6/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/2/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Fons Vergote
6/2/1996   Bespreking
13/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/2/1996   Bespreking
27/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
27/2/1996   Bespreking
27/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
27/2/1996   Bespreking
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Bespreking
12/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1996   Bespreking
15/3/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-236/2 1-236/2 (PDF)
26/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1996   Bespreking
26/3/1996   Indiening amendementen nrs. 2 tot 67
subamendementen op amendement nr. 1 (Gedr. St. 1-236/2)
Doc. 1-236/3 1-236/3 (PDF)
2/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/4/1996   Bespreking
23/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
23/4/1996   Bespreking
23/4/1996   Indiening amendementen nrs. 68 tot 76
subamendementen op amendement nr. 1 (Gedr. St. 1-236/2)
Doc. 1-236/4 1-236/4 (PDF)
23/4/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
23/4/1996   Bespreking
23/4/1996   Amendement: Am. 77 Doc. 1-236/5 1-236/5 (PDF)
14/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1996   Einde artikelsgewijze bespreking
14/5/1996   Amendement: Am. 78 Doc. 1-236/6 1-236/6 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 79 Doc. 1-236/6 1-236/6 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 80 Doc. 1-236/6 1-236/6 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 81 Doc. 1-236/6 1-236/6 (PDF)
14/5/1996   Amendement: Am. 82 Doc. 1-236/6 1-236/6 (PDF)
21/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/5/1996   Commissie wenst extern advies: Raad van State
21/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
21/5/1996   Artikels aangenomen in eerste lezing Doc. 1-236/7 1-236/7 (PDF)
28/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
28/5/1996   Ontmoeting met de pers
over het wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet
16/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1996   Bespreking
16/7/1996   Regeling der werkzaamheden
6/8/1996   Ontvangst extern advies Doc. 1-236/8 1-236/8 (PDF)
22/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1996   Bespreking
19/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1996   Bespreking
19/11/1996   Amendement: Am. 83 Doc. 1-236/9 1-236/9 (PDF)
26/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
26/11/1996   Bespreking
26/11/1996   Indiening amendementen nrs. 84 tot 100
subamendementen op amendement nr. 84
Doc. 1-236/10 1-236/10 (PDF)
26/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
26/11/1996   Bespreking
3/12/1996   Indiening amendementen nrs. 101 tot 105
subamendementen op amendement nr. 83
Doc. 1-236/11 1-236/11 (PDF)
3/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1996   Bespreking
5/12/1996   Indiening amendementen nrs. 106 tot 130
subamendementen op amendement nr. 83
Doc. 1-236/12 1-236/12 (PDF)
6/12/1996   Indiening amendementen nrs. 131 tot 139
subamendementen op amendement nr. 83
Doc. 1-236/13 1-236/13 (PDF)
6/12/1996   Amendement: Am. 140 Doc. 1-236/13 1-236/13 (PDF)
10/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
AM
10/12/1996   Bespreking
10/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
17/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1996   Bespreking
18/12/1996   Inschrijving op agenda commissie
18/12/1996   Artikelsgewijze bespreking
18/12/1996   Amendement: Am. 141 Doc. 1-236/15 1-236/15 (PDF)
18/12/1996   Amendement: Am. 142 Doc. 1-236/15 1-236/15 (PDF)
18/12/1996   Amendement: Am. 143 Doc. 1-236/15 1-236/15 (PDF)
18/12/1996   Amendement: Am. 144 Doc. 1-236/15 1-236/15 (PDF)
18/12/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
18/12/1996   Beslissing schriftelijk verslag
28/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
28/1/1997   Lezing van het verslag
4/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1997   Goedkeuring verslag
Het verlsag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-236/16 1-236/16 (PDF)
4/2/1997   Bijlagen bij het verslag: deel 1 en 2
namens de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden uitgebracht door de heer Vergote
Doc. 1-236/16 A 1-236/16 A (PDF)
4/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Doc. 1-236/17 1-236/17 (PDF)
20/2/1997   Herverzending naar commissie
20/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/2/1997   Intrekking amendement:
20/2/1997   Artikelsgewijze bespreking
20/2/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur, Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag
20/2/1997   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/2/1997   Aanneming amendement 158 en artikel 31
20/2/1997   Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door plenaire Doc. 1-236/23 1-236/23 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
21/2/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-935/1
20/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5782-5798
22/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5827-5828
29/5/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5857-5858
29/5/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+88/-25/o20)
Handelingen, p. 5863
Doc. K. 49-935/14
29/5/1997   Aanneming na amendering
22/5/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/17 1-82/17 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
29/5/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-236/25 1-236/25 (PDF)
30/5/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
5/6/1997   Inschrijving op agenda plenaire
12/6/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 3125-3126
Hand. 1-116 Hand. 1-116 (PDF)
12/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-5/o0)
Handelingen, p. 3150
Hand. 1-117 Hand. 1-117 (PDF)
Doc. 1-236/27 1-236/27 (PDF)
12/6/1997   Aanneming zonder amendering
30/5/1997   Verzending naar commissie
2/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/6/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Fons Vergote
2/6/1997   Bespreking
2/6/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag
2/6/1997   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
2/6/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-236/26 1-236/26 (PDF)
25/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
5/7/1997   Bekendmaking (17966)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 18/2/1997, 20/2/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/2/1996, 13/2/1996, 27/2/1996, 5/3/1996, 12/3/1996, 26/3/1996, 2/4/1996, 23/4/1996, 21/5/1996, 16/7/1996, 22/10/1996, 19/11/1996, 26/11/1996, 3/12/1996, 10/12/1996, 17/12/1996, 18/12/1996, 28/1/1997, 4/2/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/2/1997
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 20/5/1997, 22/5/1997, 29/5/1997
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 12/6/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 22/2/1997 60 9/5/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 22/2/1997 83 2/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/6/1997 5/7/1997, blz 17966