S. 2-1158 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
Josy Dubiť    Jeannine Leduc    Myriam Vanlerberghe    Frans Lozie   

wapenhandel
nationale uitvoeringsmaatregel
zwarte handel
persoonlijk wapen
jacht
vuurwapen
wapenindustrie
invoer
conventioneel wapen
brandveroorzakend wapen
toegang tot het beroepsleven
beginsel van wederzijdse erkenning
sport
traceerbaarheid
verboden wapen
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1158/1 2-1158/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/5/2002
2-1158/2 2-1158/2 (PDF) Amendementen 18/6/2002
2-1158/3 2-1158/3 (PDF) Amendementen 3/7/2002
2-1158/4 2-1158/4 (PDF) Amendementen 9/10/2002
2-1158/5 2-1158/5 (PDF) Amendementen 16/10/2002
2-1158/6 2-1158/6 (PDF) Amendementen 23/10/2002
2-1158/7 2-1158/7 (PDF) Amendementen 7/1/2003
2-1158/8 2-1158/8 (PDF) Amendementen 14/1/2003
2-1158/10 2-1158/10 (PDF) Amendementen 4/2/2003
2-1158/11 2-1158/11 (PDF) Amendementen 11/2/2003
2-1158/9 2-1158/9 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2003
2-1158/12 2-1158/12 (PDF) Amendementen 11/3/2003
2-1158/13 2-1158/13 (PDF) Amendementen 12/3/2003
2-1158/14 2-1158/14 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2003
2-1158/15 2-1158/15 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2003
2-1158/16 2-1158/16 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 2/4/2003
2-1158/17 2-1158/17 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 3/4/2003
2-1158/18 2-1158/18 (PDF) Amendementen 3/4/2003
2-1158/19 2-1158/19 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2003
2-1158/20 2-1158/20 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 3/4/2003
2-1158/21
(Nog niet beschikbaar)
Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/5/2002   Indiening Doc. 2-1158/1 2-1158/1 (PDF)
23/5/2002   Inoverwegingneming
23/5/2002   Verzending naar commissie: Justitie
17/10/2002   Interne adviesaanvraag: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
op eigen initiatief van de voorzitter van de Senaat
20/3/2003   Inschrijving op agenda
28/3/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1158/16 2-1158/16 (PDF)
3/4/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1158/17 2-1158/17 (PDF)
3/4/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Terugzending naar commissie: Justitie
4/4/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1158/21
(Nog niet beschikbaar)
4/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
4/4/2003   Amendement in plenaire aangenomen
4/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/5/2002   Verzending naar commissie
5/6/2002   Inschrijving op agenda
5/6/2002   Niet behandeld
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
12/6/2002   Bespreking
19/6/2002   Inschrijving op agenda
19/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
19/6/2002   Hoorzitting met de heer Dubrunfaut, deskundige, conservator van het koninklijk museum van het leger
19/6/2002   Hoorzitting met mevrouw Sophie Nolet en de heer Michel Wťry, wetenschappelijk onderzoekers bij het GRIP (Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sťcuritť)
19/6/2002   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Herstal-Groep : de heer Guido Starkle, directeur van het juridisch departement en de heer Georges Micheels, directeur RDI (Recherche, Dťveloppement et Industrialisation).
19/6/2002   Hoorzitting met de heer Georges Lang, voorzitter van de Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en Sportschutters
19/6/2002   Hoorzitting met de heer Georges Etienne, secretaris-generaal van de Franstalige vleugel van het Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen
19/6/2002   Hoorzitting met de heer Luc Brees, secretaris-generaal van de Nederlandstalige vleugel van het Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen
19/6/2002   Hoorzitting met de heren Stan Krolicki en Peter Ressen, respectievelijk secretaris en penningmeester van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden
3/7/2002   Inschrijving op agenda
3/7/2002   Hoorzitting met de heer Robert Hagen, adviseur bij het kabinet van de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap
9/10/2002   Inschrijving op agenda
9/10/2002   Hoorzitting met de heer Josť Happart, ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralitť
16/10/2002   Inschrijving op agenda
16/10/2002   Bespreking
23/10/2002   Inschrijving op agenda
23/10/2002   Bespreking
6/11/2002   Verzending naar commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Niet behandeld
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Bespreking
14/1/2003   Inschrijving op agenda
14/1/2003   Bespreking
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Niet behandeld
4/2/2003   Inschrijving op agenda
4/2/2003   Bespreking
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Niet behandeld
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Niet behandeld
18/2/2003   Inschrijving op agenda
18/2/2003   Bespreking
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Bespreking
12/3/2003   Inschrijving op agenda
12/3/2003   Bespreking
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Niet behandeld
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+6/-1/o3)
19/3/2003   Aanneming na amendering
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Uitgesteld
1/4/2003   Inschrijving op agenda
1/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1158/14 2-1158/14 (PDF)
  Commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/11/2002   Verzending naar commissie voor advies
6/11/2002   Inschrijving op agenda
6/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier
6/11/2002   Bespreking
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Bespreking
3/12/2002   Inschrijving op agenda
3/12/2002   Bespreking
21/1/2003   Inschrijving op agenda
21/1/2003   Niet behandeld
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Bespreking
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Uitgesteld
18/2/2003   Inschrijving op agenda
18/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Uitbrengen advies
het advies is aangenomen met 8 stemmen bij 3 onthoudingen
26/2/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 10 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1158/9 2-1158/9 (PDF)
3/4/2003   Terugzending naar commissie
3/4/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
3/4/2003   Bespreking
3/4/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+5/-1/o7)
3/4/2003   Aanneming na amendering
3/4/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1158/19 2-1158/19 (PDF)
3/4/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1158/20 2-1158/20 (PDF)
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 4/4/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 12/6/2002, 19/6/2002, 3/7/2002, 9/10/2002, 16/10/2002, 23/10/2002, 7/1/2003, 14/1/2003, 4/2/2003, 18/2/2003, 11/3/2003, 12/3/2003, 19/3/2003, 1/4/2003
Commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/11/2002, 13/11/2002, 3/12/2002, 29/1/2003, 18/2/2003, 26/2/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 3/4/2003