S. 1-1220 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
Erika Thijs    Anne-Marie Lizin    Charles-Ferdinand Nothomb    André Bourgeois    Magdeleine Willame-Boonen   

enquêtecommissie
krijgsmacht
militair personeel
motie van het Parlement
Rwanda
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1220/1 1-1220/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/1/1999
1-1220/2 1-1220/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/3/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
7/1/1999   Indiening voorstel Doc. 1-1220/1 1-1220/1 (PDF)
14/1/1999   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
10/3/1999   Vervallen
het voorstel van resolutie vervalt ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 1-1219/1
10/3/1999   Goedkeuring verslag
Vertrouwen aan de rapporteur
Doc. 1-1220/2 1-1220/2 (PDF)
18/3/1999   Einde behandeling
11/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-255 Hand. 1-255 (PDF)
18/3/1999   Zonder voorwerp
Ten gevolge aanneming 1-1219
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Zonder voorwerp 18/3/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 10/3/1999