S. 3-380 Dossierfiche K. 51-914

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999
Regering G. Verhofstadt II  

remigratie
toelating van vreemdelingen
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
KroatiŽ
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-380/1 3-380/1 (PDF) Wetsontwerp 4/12/2003
3-380/2 3-380/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2004
K. 51-914/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/3/2004
K. 51-914/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2003   Indiening Doc. 3-380/1 3-380/1 (PDF)
4/12/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/3/2004   Inschrijving op agenda
11/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/12/2003   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
2/3/2004   Bespreking
2/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/3/2004   Aanneming zonder amendering
2/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-380/2 3-380/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/2004   Overzending Doc. K. 51-914/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 62-63
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 48
Doc. K. 51-914/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
23/9/2004   Bekendmaking (68976-68981)
1/3/2005   Erratum (7936)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/7/2004 23/9/2004, blz 68976-68981
Errata
Op 1/3/2005, blz 7936