S. 3-256 Dossierfiche                  

De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

ontwikkelingshulp
Midden-Afrika
Burundi
maatschappelijk of themadebat
bilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-256/1 3-256/1 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2003   Indiening
15/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o11) Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/10/2003   Verzending naar commissie
15/10/2003   Inschrijving op agenda
15/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Amina Derbaki†SbaÔ, Erika Thijs
15/10/2003   Regeling der werkzaamheden
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Onderhoud
met Z.E. de heer Ferdinand Nyabenda, ambassadeur van Burundi
11/12/2003   Inschrijving op agenda
11/12/2003   Onderhoud
met mevrouw Sťraphine Wakana, minister van Ontwikkelingsplanificatie en Heropbouw van Burundi
11/12/2003   Gedachtewisseling
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Aanneming van een voorstel van resolutie
Een voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi is door de commissie eenparig goedgekeurd (10 stemmen) (art. 22.3 van het Reglement) - nr. 3-410/2
13/1/2004   Inschrijving op agenda
13/1/2004   Hoorzitting met mevrouw Lydia Maximus, AWEPA
13/1/2004   Gedachtewisseling
15/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
1/3/2004   Inschrijving op agenda
1/3/2004   Hoorzitting met de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
1/3/2004   Gedachtewisseling
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Ontmoeting met een delegatie van Palipehutu-FNL
11/5/2004   Gedachtewisseling
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   De aanbevelingen zijn aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding
18/5/2004   Goedkeuring verslag
7 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 3-256/1 3-256/1 (PDF)
24/6/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Zij zullen worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de minister van Landsverdediging en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2004, 24/6/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 15/10/2003, 11/12/2003, 13/1/2004, 15/1/2004, 1/3/2004, 11/5/2004, 18/5/2004