S. 1-989 Dossierfiche K. 49-1684

Wetsontwerp tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen
Philippe Busquin    Hugo Vandenberghe    Fred Erdman    Michel Foret    Magdeleine Willame-Boonen    Roger Lallemand    JoŽlle Milquet    Jean-FranÁois Istasse   

pensioenregeling
sociale zekerheid
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
loon
status van de verkozen persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-989/1 1-989/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/6/1998
1-989/2 1-989/2 (PDF) Amendement 14/7/1998
1-989/3 1-989/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
1-989/4 1-989/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
1-989/5 1-989/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/7/1998
1-989/6 1-989/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/7/1998
K. 49-1684/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/1998
K. 49-1684/2 Amendement 6/1/1999
K. 49-1684/3 Amendementen 20/1/1999
K. 49-1684/4 Verslag namens de commissie 5/2/1999
K. 49-1684/5 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/1999
K. 49-1684/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 9/2/1999
K. 49-1684/7 Aanvullend verslag 18/2/1999
K. 49-1684/8 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1684/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-989/7 1-989/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/2/1999
1-989/8 1-989/8 (PDF) Amendement 9/3/1999
1-989/9 1-989/9 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/1999
1-989/10 1-989/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/1999
1-989/11 1-989/11 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/5/1998   Indiening voorstel Doc. 1-989/1 1-989/1 (PDF)
18/6/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
18/6/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-989/5 1-989/5 (PDF)
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-989/6 1-989/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
18/6/1998   Verzending naar commissie
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye
23/6/1998   Bespreking
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie, Dominique Jeanmoye
1/7/1998   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener van het wetsvoorstel
1/7/1998   Bespreking
Einde van de bespreking
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
7/7/1998   Beslissing schriftelijk verslag
7/7/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-989/2 1-989/2 (PDF)
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-989/4 1-989/4 (PDF)
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 1-989/3 1-989/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1684/1
9/2/1999   Terugzending naar commissie
9/2/1999   Bespreking
10/2/1999   Verdaging van de bespreking
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 314, p. 11092-11120
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+86/-0/o52)
Handelingen nr 315, p. 11157-11158
Doc. K. 49-1684/9
25/2/1999   Aanneming na amendering
13/1/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 16 tussen 14.12.98 en 13.1.99 + 30 verlenging
Doc. 1-82/39 1-82/39 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-989/7 1-989/7 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
18/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-257 Hand. 1-257 (PDF)
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-0/o27) Hand. 1-258 Hand. 1-258 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Uitgesteld
9/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-989/8 1-989/8 (PDF)
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye, Eric Pinoie
16/3/1999   Bespreking
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-4/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-989/9 1-989/9 (PDF)
16/3/1999   Vertrouwen rapporteur
16/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-989/10 1-989/10 (PDF)
11/3/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
17/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/44 1-82/44 (PDF)
18/3/1999   Hervatting termijn
25/3/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/1999   Bekendmaking (28226-28228)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/7/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/6/1998, 1/7/1998, 7/7/1998, 14/7/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 9/2/1999, 24/2/1999, 25/2/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 60 14/12/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 16 tussen 14.12.98 en 13.1.99 + 30 verlenging
Onderzoekstermijn (K1) 17/7/1998 106 12/2/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 15 15/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 10 29/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 3
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 27/2/1999 3 22/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 28/7/1999, blz 28226-28228