S. 1-1139 Dossierfiche K. 49-1891

Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons
Regering J.-L. Dehaene II  

territoriale bevoegdheid
administratieve indeling
burgerlijke rechtspraak
magistraat
taalgebruik
strafrechtspraak
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1139/1 1-1139/1 (PDF) Wetsontwerp 6/11/1998
1-1139/2 1-1139/2 (PDF) Amendement 13/11/1998
1-1139/3 1-1139/3 (PDF) Amendementen 2/12/1998
1-1139/4 1-1139/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/1998
1-1139/5 1-1139/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/12/1998
1-1139/6 1-1139/6 (PDF) Erratum 8/12/1998
1-1139/7 1-1139/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 11/12/1998
K. 49-1891/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/12/1998
K. 49-1891/2 Amendement 11/1/1999
K. 49-1891/3 Amendementen 15/1/1999
K. 49-1891/4 Amendementen 19/1/1999
K. 49-1891/5 Amendementen 26/1/1999
K. 49-1891/6 Amendement 1/2/1999
K. 49-1891/7 Amendementen 3/2/1999
K. 49-1891/8 Amendementen 9/2/1999
K. 49-1891/9 Verslag namens de commissie 18/2/1999
K. 49-1891/10 Tekst aangenomen door de commissie 18/2/1999
K. 49-1891/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/2/1999
K. 49-1891/12 Aanvullend verslag 25/2/1999
K. 49-1891/13 Amendement aangenomen door de commissie 25/2/1999
K. 49-1891/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/1999
1-1139/8 1-1139/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 26/2/1999
1-1139/9 1-1139/9 (PDF) Amendementen 3/3/1999
1-1139/10 1-1139/10 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/1999
1-1139/11 1-1139/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/3/1999
1-1139/12 1-1139/12 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/3/1999
1-1139/13 1-1139/13 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/3/1999
1-1139/14 1-1139/14 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
6/11/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1139/1 1-1139/1 (PDF)
6/11/1998   Verzending naar commissie: Justitie
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
11/12/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1139/7 1-1139/7 (PDF)
16/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-232 Hand. 1-232 (PDF)
16/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-232 Hand. 1-232 (PDF)
16/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+44/-0/o11) Hand. 1-232 Hand. 1-232 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/11/1998   Verzending naar commissie
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Uitgesteld
13/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1139/2 1-1139/2 (PDF)
14/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
14/11/1998   Bespreking
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1139/3 1-1139/3 (PDF)
2/12/1998   Bespreking
2/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
2/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
2/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
2/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
2/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
2/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
2/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
2/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
2/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
2/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1139/5 1-1139/5 (PDF)
8/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1139/4 1-1139/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1891/1
24/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 313, p. 11076-11080
25/2/1999   Bespreking
Handelingen nr 315, p. 11143-11145 + 11155-11156
25/2/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+77/-0/o63)
Handelingen nr 315, p. 11156-11157
Doc. K. 49-1891/14
25/2/1999   Aanneming na amendering
  [S3] Behandeling door Senaat
26/2/1999   Overzending aan Senaat
26/2/1999   Verzending naar commissie: Justitie
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
9/3/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1139/12 1-1139/12 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1139/13 1-1139/13 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1139/13 1-1139/13 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1139/13 1-1139/13 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1139/13 1-1139/13 (PDF)
9/3/1999   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1139/13 1-1139/13 (PDF)
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-5/o7) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
Doc. 1-1139/14 1-1139/14 (PDF)
26/2/1999   Verzending naar commissie
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
3/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
3/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
3/3/1999   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1139/9 1-1139/9 (PDF)
3/3/1999   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1139/9 1-1139/9 (PDF)
3/3/1999   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1139/9 1-1139/9 (PDF)
3/3/1999   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1139/9 1-1139/9 (PDF)
3/3/1999   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1139/9 1-1139/9 (PDF)
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1139/11 1-1139/11 (PDF)
9/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-1139/10 1-1139/10 (PDF)
11/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1139/14 1-1139/14 (PDF)
25/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/1999   Bekendmaking (18190-18222)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/12/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 14/11/1998, 1/12/1998, 2/12/1998, 8/12/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 24/2/1999, 25/2/1999
[S3] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 11/3/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 3/3/1999, 9/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1999 22/5/1999 , blz 18190-18222

Kruispuntbank van de wetgeving