S. 2-481 Dossierfiche                  

Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover
Erika Thijs    Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Hugo Vandenberghe   

enquêtecommissie
politiecontrole
mensenhandel
controle van de migraties
parlementair onderzoek
douanecontrole
illegale migratie
grenscontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-481/1 2-481/1 (PDF) Voorstel 21/6/2000
2-481/2 2-481/2 (PDF) Amendementen 17/7/2000
2-481/3 2-481/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/11/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/6/2000   Indiening Doc. 2-481/1 2-481/1 (PDF)
22/6/2000   Inoverwegingneming
22/6/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/11/2000   Inschrijving op agenda
23/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-79 Hand. 2-79 (PDF)
23/11/2000   Stemming over het geheel: verworpen (+34/-8/o5)
aanneming conclusies commissie
Hand. 2-79 Hand. 2-79 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/6/2000   Verzending naar commissie
27/6/2000   Inschrijving op agenda
27/6/2000   Uitgesteld
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Uitgesteld
12/7/2000   Inschrijving op agenda
12/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Chokri Mahassine
12/7/2000   Bespreking
18/7/2000   Inschrijving op agenda
18/7/2000   Bespreking
18/7/2000   Stemming over het geheel: verworpen (+8/-3/o3)
18/7/2000   Verwerping
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Lezing van het verslag
14/11/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 2-481/3 2-481/3 (PDF)
23/11/2000   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 23/11/2000
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 23/11/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 12/7/2000, 18/7/2000, 14/11/2000