S. 2-494 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over Cyprus
Philippe Monfils    Louis Siquet   

Cyprus
motie van het Parlement
VN-resolutie
toetreding tot de Europese Unie
Turkije
rechten van de mens
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-494/1 2-494/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/6/2000
2-494/2 2-494/2 (PDF) Amendementen 7/11/2000
2-494/3 2-494/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/11/2000
2-494/4 2-494/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/11/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/6/2000   Indiening Doc. 2-494/1 2-494/1 (PDF)
12/10/2000   Inoverwegingneming
12/10/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/11/2000   Inschrijving op agenda
16/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-78 Hand. 2-78 (PDF)
16/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-78 Hand. 2-78 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2000   Verzending naar commissie
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
24/10/2000   Bespreking uitgesteld
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens, Erika Thijs
7/11/2000   Bespreking
7/11/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
7/11/2000   Aanneming na amendering
7/11/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-494/3 2-494/3 (PDF)
7/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-494/4 2-494/4 (PDF)
16/11/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/11/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 24/10/2000, 7/11/2000