S. 3-410 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
Burundi
bilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-410/1 3-410/1 (PDF) Verslag namens de commissie 6/1/2004
3-410/2 3-410/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/1/2004
                                      
Chronologie
  [S1] Behandeling door Senaat
29/12/2003   Inschrijving op agenda
6/1/2004   Indiening Doc. 3-410/1 3-410/1 (PDF)
6/1/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o10) Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Aanneming zonder amendering
  Monocameraal Senaat
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/1/2004   Verzending naar commissie
6/1/2004   Inschrijving op agenda
6/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Amina Derbaki†SbaÔ, Erika Thijs
6/1/2004   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
Doc. 3-410/1 3-410/1 (PDF)
6/1/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-410/2 3-410/2 (PDF)
8/1/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/1/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 6/1/2004