S. 3-1117 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om registraties inzake orgaandonatie op de elektronische identiteitskaart op te nemen
Erika Thijs   

elektronisch document
orgaantransplantatie
identiteitsbewijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1117/1 3-1117/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/3/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/3/2005   Indiening Doc. 3-1117/1 3-1117/1 (PDF)
14/4/2005   Inoverwegingneming
14/4/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/4/2005   Verzending naar commissie
26/4/2005   Inschrijving op agenda
26/4/2005   Uitgesteld
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
24/5/2005   Bespreking
24/5/2005   Commissie wenst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
31/1/2006   Inschrijving op agenda
31/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Stefaan Noreilde
31/1/2006   Bespreking
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Hoorzitting met dr. Frank Van Gelder, transplantcoördinator (UZ Leuven)
14/2/2006   Hoorzitting met dr. Marie-Hélène Delbouille, coördinator inzake orgaandonatie (CHU Liège)
14/2/2006   Gedachtewisseling
14/2/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/5/2005, 31/1/2006, 14/2/2006