S. 1-1095 Dossierfiche                  

Verslag aan het Parlement van de staatssecretaris belast met de Ontwikkelingssamenwerking ter uitvoering van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad - december 1996
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

VN-resolutie
gelijke behandeling van man en vrouw
positie van de vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1095/1 1-1095/1 (PDF) Advies - Verslag 9/7/1998
1-1095/2 1-1095/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
9/7/1998   Aanleggen dossier Doc. 1-1095/1 1-1095/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd