S. 3-1260 Dossierfiche K. 51-2115

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern op 12 december 2003
Regering G. Verhofstadt II  

remigratie
toelating van vreemdelingen
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
Zwitserland
vreemdelingenrecht
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1260/1 3-1260/1 (PDF) Wetsontwerp 1/6/2005
3-1260/2 3-1260/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2005
K. 51-2115/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/11/2005
K. 51-2115/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/6/2005   Indiening Doc. 3-1260/1 3-1260/1 (PDF)
23/6/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/6/2005   Verzending naar commissie
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
25/10/2005   Uitgesteld
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Bespreking
8/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/11/2005   Aanneming zonder amendering
8/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1260/2 3-1260/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/11/2005   Overzending Doc. K. 51-2115/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 49
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 186, p. 69
Doc. K. 51-2115/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
19/4/2006   Bekendmaking (20943-20964)
1/3/2007   Erratum (9649)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/11/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/10/2005, 8/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/2006 19/4/2006, blz 20943-20964
Errata
Op 1/3/2007, blz 9649