S. 1-879 Dossierfiche K. 49-1190

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 70, ß 1,van de wetten op de Raad van State, gecŲordineerd op 12 januari 1973
Charles Janssens   Jean-Jacques Viseur  

administratieve rechtspraak
magistraat
benoemingsbevoegdheid
bevoegdheid van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1190/1 Wetsvoorstel 16/9/1997
K. 49-1190/2 Verslag 6/2/1998
K. 49-1190/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-879/1 1-879/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/1998
1-879/2 1-879/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/1999
1-879/3 1-879/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/3/1999
1-879/4 1-879/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/9/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1190/1
11/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7889
12/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen, p. 7941
Doc. K. 49-1190/3
12/2/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/2/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-879/1 1-879/1 (PDF)
13/2/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
13/2/1998   Verzending naar commissie
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Niet behandeld
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Uitgesteld
2/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
2/3/1999   Bespreking
2/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-879/2 1-879/2 (PDF)
2/3/1999   Vertrouwen rapporteur
2/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-879/3 1-879/3 (PDF)
11/3/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-879/4 1-879/4 (PDF)
22/3/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/5/1999   Bekendmaking (15113)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/2/1998, 12/2/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 11/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/1999 1/5/1999, blz 15113