Auteurs- en sprekersregister betreffende "Thijs Erika" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Special Initiative on Africa" (1-1031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3851-3852 1-74 p. 3851-3852 (PDF)
3 %-norm en lidmaatschap EMU      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-39
p. 1913-1915 1-39 p. 1913-1915 (PDF)
Aannemers - Procedure bij aanbestedingen - Belgacom (1-790)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3441-3442 1-67 p. 3441-3442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-90
p. 4751-4752 1-90 p. 4751-4752 (PDF)
Activiteitenverslag 1996-1999 van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-1319)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Thijs
1-1319/1
p. 1-45 1-1319/1 p. 1-45 (PDF)
Afbouw van De Post in Limburg      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-45
p. 2244-2245 1-45 p. 2244-2245 (PDF)
Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp (Sociale Zaken) (1-990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3800 1-73 p. 3800 (PDF)
Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3805-3806 1-73 p. 3805-3806 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-74
p. 3879-3880 1-74 p. 3879-3880 (PDF)
Beleid van de minister van Landsverdediging (1-249)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-249/1
p. 1-20 1-249/1 p. 1-20 (PDF)
Bestrijding van ondervoeding (1-967)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3755 1-72 p. 3755 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4578-4579 1-86 p. 4578-4579 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Commissies van de Senaat (1995-1996)      
  Werkwijze van de commissies
1-47 COM
p. 352-353 1-47 COM p. 352-353 (PDF)
De Amerikaanse basis van Zutendaal (1-541)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-206
p. 5932-5934 1-206 p. 5932-5934 (PDF)
De Amerikaanse legerbasis te Zutendaal (1-544)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-206
p. 5932-5934 1-206 p. 5932-5934 (PDF)
De Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens naar de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in Zaïre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De Europese wapenhandel en de invloed daarvan op de toestand in de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Liberiaanse krijgsheer Charles Taylor en de diamantuitvoer naar België (Omzeiling van het wapenembargo)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-56
p. 1330-1331 1-56 p. 1330-1331 (PDF)
De aanhouding van manifestanten in Wit-Rusland      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-54
p. 1235 1-54 p. 1235 (PDF)
De aanpassing van de pensioenen van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers rekening houdend met de nieuwe graden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-128
p. 3371 1-128 p. 3371 (PDF)
De activiteiten van de Belgische delegaties in de interparlementaire Assemblees (WEU, Raad van Europa, OVSE) (1-1364)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Thijs
1-1364/1
p. 1-29 1-1364/1 p. 1-29 (PDF)
De behandeling van Belgische gedetineerden in Marokko en de houding van onze diplomatieke vertegenwoordigers ter zake      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-46
p. 1079-1080 1-46 p. 1079-1080 (PDF)
De cofinanciering van de projecten en de reactie van de Franstalige NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-50 COM
p. 413-417 1-50 COM p. 413-417 (PDF)
De criminaliteitscijfers in Brussel (1-498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5283-5287 1-179 p. 5283-5287 (PDF)
De crisis in Oost-Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De criteria bij verkoop van wapens (Chili-Turkije)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-88
p. 2326 1-88 p. 2326 (PDF)
De financiële steun aan de Guatemalteekse Waarheidscommissie ter opheldering van de moord op de Belgische paters (1-385)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-117 COM
p. 898-900 1-117 COM p. 898-900 (PDF)
De fiscale behandeling van de presentiegelden voor gemeenteraadsleden (Sociale bijdragen) (1-973)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Viseur, minister van Financiën
1-211
p. 6108 1-211 p. 6108 (PDF)
De hervorming van het ABOS en de omvorming tot het DOS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-131
p. 3531-3533 1-131 p. 3531-3533 (PDF)
De houding van de Europese Unie ten aanzien van de mensenrechten in de Volksrepubliek China (1-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-145
p. 3849-3850 1-145 p. 3849-3850 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De internationale vredesmacht in Oost-Zaïre (Rwandese en Burundese vluchtelingen - VN)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-75
p. 2004-2005 1-75 p. 2004-2005 (PDF)
De invoering van de dienstencheque voor schilderwerken (Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Binnenschilderwerk en behangen) (1-1081)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-245
p. 7123-7124 1-245 p. 7123-7124 (PDF)
De kwaliteitscontrole van de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1085)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De kwijtschelding van schulden aan Afrikaanse ontwikkelingslanden en het beschikbaar stellen van kapitalen aan KMO's in Afrikaanse ontwikkelingslanden      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-13 COM
p. 100-102 1-13 COM p. 100-102 (PDF)
De maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1080)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De mediacampagne NMBS "De trein. 'n Verademing" (Provincie Limburg)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-131
p. 3481-3482 1-131 p. 3481-3482 (PDF)
De mensonwaardige toestanden in het oosten van Zaïre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De motivatie voor het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren en de gevolgen ervan (Sproeimiddel chloormequat) (1-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De onderhandelingen tussen de EU en de ACS-landen (1-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Verdaging
1-196
p. 5684 1-196 p. 5684 (PDF)
   Bespreking
1-203
p. 5824-5825 1-203 p. 5824-5825 (PDF)
De opdracht van de gemeentesecretaris (1-494)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5282-5283 1-179 p. 5282-5283 (PDF)
De opleiding van de vooruitgeschoven vrijwilligersposten Civiele Bescherming in Limburg (1-766)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-163
p. 4339-4340 1-163 p. 4339-4340 (PDF)
De oprichting van de "Belgische Technische Ontwikkelingssamenwerking" in de vorm van een publiekrechtelijke naamloze vennootschap      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-131
p. 3531-3533 1-131 p. 3531-3533 (PDF)
De oprichting van nieuwe open asielcentra (Bevingen) (1-974)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-211
p. 6109 1-211 p. 6109 (PDF)
De problemen bij de appelteelt (1-438)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-164
p. 4378-4380 1-164 p. 4378-4380 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De situatie in het gebied van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De sluiting van 200 postkantoren (1-807)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-172
p. 5092-5093 1-172 p. 5092-5093 (PDF)
De steunverlening door OCMW's aan bejaarden die in serviceflats verblijven      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-27
p. 610-611 1-27 p. 610-611 (PDF)
De tewerkstellingsproblematiek bij De Post en de te verregaande centralisatie      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-8
p. 170-171 1-8 p. 170-171 (PDF)
De toegang tot de tewerkstellingsprogramma's van de federale overheid (Gastarbeiders - Bestaansminimumgerechtigden - OCMW) (1-836)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-178
p. 5244 1-178 p. 5244 (PDF)
De toekomst van de fruitsector (1-447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-164
p. 4378-4380 1-164 p. 4378-4380 (PDF)
De toepassing van het Akkoord van Schengen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-44
p. 1043-1046 1-44 p. 1043-1046 (PDF)
De toestand in Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Intrekking
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in het oosten van Zaïre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De uitgeprocedeerden of mensen zonder identiteit die door een privé-firma naar het land van herkomst worden gebracht (1-384)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-142
p. 3798 1-142 p. 3798 (PDF)
   Bespreking
1-150
p. 3965-3966 1-150 p. 3965-3966 (PDF)
De verdwijning van en de moord op vier Belgische paters in Guatemala (1-383)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-117 COM
p. 898-900 1-117 COM p. 898-900 (PDF)
De vergoeding van de reiskosten bij de revalidatie van gehandicapten (Geïndividualiseerd vervoer naar een buitenlands revalidatiecentrum) (1-564)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-218
p. 6342-6343 1-218 p. 6342-6343 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
Economische en Monetaire Unie - Deelname      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 754-756 1-15 p. 754-756 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Thijs, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een aangepaste reglementering voor de tuinbouw- en de fruitsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en de heer Pinxten, minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Een belasting op eventuele inkomsten van hoogstamfruit (1-554)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Viseur, minister van Financiën
1-213
p. 6234 1-213 p. 6234 (PDF)
Een mogelijke belangenvermenging bij de boeking van buitenlandse reizen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-61 COM
p. 500-502 1-61 COM p. 500-502 (PDF)
Erkenning van Epidermolysis Bullosa door het Riziv (1-1474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4696-4697 1-89 p. 4696-4697 (PDF)
Erkenning van Epidermolysis Bullosa door het Riziv (1-1474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4799-4800 1-91 p. 4799-4800 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Geneesmiddel CPT 11(Campto) (Colorectale kanker) - Prijszetting in België (1-1276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4307 1-82 p. 4307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4349-4350 1-83 p. 4349-4350 (PDF)
Heropening van de Belgische ambassade in Congo-Brazzaville na de gevechten tussen rivaliserende fracties in de tweede helft van 1997 (1-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-203
p. 5813 1-203 p. 5813 (PDF)
Het Tempokaartsysteem bij Mobistar (GSM)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81
p. 2164-2165 1-81 p. 2164-2165 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Zaïre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het jaarlijks verslag over de toetsing van de ontwikkelingssamenwerking aan de eerbied voor de mensenrechten      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
Het jaarlijks verslag van de regering over de toetsing van het beleid van ontwikkelingssamenwerking aan de eerbied voor de rechten van de mens (1-1123)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-256
p. 7405-7406 1-256 p. 7405-7406 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1087)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
Het statuut van de VN-vrijwilligers      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-35 COM
p. 245-247 1-35 COM p. 245-247 (PDF)
Het transferverdrag met Marokko (1-478)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-179
p. 5271-5272 1-179 p. 5271-5272 (PDF)
Het transferverdrag met Marokko (Overbrenging van gevonniste personen) (1-977)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-213
p. 6212-6213 1-213 p. 6212-6213 (PDF)
Het vaststellen en bestraffen van zwartwerk in de tuinbouwsector      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-103 COM
p. 794-799 1-103 COM p. 794-799 (PDF)
Het voordeeltarief op de trein (1-639)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-133
p. 3568-3569 1-133 p. 3568-3569 (PDF)
Hulp voor de ontmijning in Bosnië-Herzegowina (1-1030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3851 1-74 p. 3851 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3924 1-75 p. 3924 (PDF)
Humanitaire noodhulp (Begroting Ontwikkelingssamenwerking - Midden-Amerika) (1-1006)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-218
p. 6333-6334 1-218 p. 6333-6334 (PDF)
Illegaal piramidespel (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2633 1-52 p. 2633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3195-3196 1-62 p. 3195-3196 (PDF)
Illegaal piramidespel (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1998-1999 1-41 p. 1998-1999 (PDF)
Illegaal piramidespel (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2618 1-52 p. 2618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2685 1-53 p. 2685 (PDF)
Inkomensgetuigschriften-formulier 276 C1 - Minvermogende gebruikers - Codenummer van PWA-diensten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-53
p. 2680-2681 1-53 p. 2680-2681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2899-2900 1-57 p. 2899-2900 (PDF)
Intern onderzoek door de Europese Commissie betreffende het gebruik van Europese hulpfondsen in oorlogsgebieden (Congo) (1-1476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4704 1-89 p. 4704 (PDF)
Jeugdbewegingen - Strafrechtelijke vervolging van jeugdleiders      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1446 1-30 p. 1446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1542 1-31 p. 1542 (PDF)
Praktische gevolgen van het huidige financieringssysteem voor rusthuizen (1-1475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4697 1-89 p. 4697 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4800-4801 1-91 p. 4800-4801 (PDF)
Presentiegelden bij verkiezingen (voor leden van de stem- en stemopnemingsbureaus) (1-605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-242
p. 7079-7080 1-242 p. 7079-7080 (PDF)
Procedure na controle van (valse) papieren (1-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3843 1-74 p. 3843 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-79
p. 4134 1-79 p. 4134 (PDF)
Regie der Gebouwen - Projecten in Limburg (1-902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3659 1-70 p. 3659 (PDF)
Slachtoffers van mensenhandel - Recht op een verblijfsvergunning (1-1025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3844 1-74 p. 3844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4023 1-77 p. 4023 (PDF)
Snellere erkenningsprocedure voor geneesmiddelen - Stand van zaken (1-512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 3000 1-59 p. 3000 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3304-3305 1-64 p. 3304-3305 (PDF)
Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-59 COM
p. 480-486 1-59 COM p. 480-486 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in Zaïre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Uitspraak van de minister i.v.m. de Europese landbouwbegroting (1-836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3499 1-68 p. 3499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3640-3642 1-70 p. 3640-3642 (PDF)
Verhoogde spanningen tussen de Volksrepubliek China en Taiwan      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 649-650 1-13 p. 649-650 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Verslag aan het Parlement van de staatssecretaris belast met de Ontwikkelingssamenwerking ter uitvoering van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad - december 1996 (1-1095)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Thijs
1-1095/1
p. 1-128 1-1095/1 p. 1-128 (PDF)
Verzenden van brieven naar het buitenland - Prioritaire zending      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1997 1-41 p. 1997 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2107-2108 1-43 p. 2107-2108 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS (1-186)      
  Amendement nr 2 van de heer Bourgeois en mevrouw Thijs
1-186/2
p. 1 1-186/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Taslima Nasreen (Bangladesh - Rechten van de vrouw en vrijheid van meningsuiting - Islam) (1-1142)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Thijs
1-1142/1
p. 1-3 1-1142/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblée van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-237/3
p. 1-9 1-237/3 p. 1-9 (PDF)
  Beraadslaging
1-52
p. 1203-1208 1-52 p. 1203-1208 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van homoseksuelen in Roemenië (1-473)      
  Voorstel van de dames Thijs en Sémer
1-473/1
p. 1-4 1-473/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van kinderen in weeshuizen in de Volksrepubliek China (1-235)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-235/1
p. 1-4 1-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1220)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-1220/1
p. 1-2 1-1220/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen België en Zaïre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind (UNO-Verdrag) (1-791)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-791/3
p. 1-6 1-791/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van een amendement
1-220
p. 6390-6394 1-220 p. 6390-6394 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten (1-1119)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-1119/1
p. 1-5 1-1119/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens) (1-99)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-99/2
p. 2 1-99/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in de West-Afrikaanse republiek Liberia (1-416)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
1-416/1
p. 1-7 1-416/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Thijs
1-416/2
p. 1-2 1-416/2 p. 1-2 (PDF)
  Voorstel van mevrouw Thijs
   Intrekking
1-174
p. 5134 1-174 p. 5134 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland (Verkeersongeval) (1-785)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-785/1
p. 1-3 1-785/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Hostekint en mevrouw Thijs
1-785/2
p. 1 1-785/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vluchtelingen in Congo (Etnisch geweld in Rwanda) (1-755)      
  Voorstel van mevrouw Thijs en de heer Bourgeois
1-755/1
p. 1-6 1-755/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Koerdische vraagstuk en de Koerdische vluchtelingen (1-914)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-914/1
p. 1-4 1-914/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) (Indianen - Zapatisten) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de moorden in de Staat Chiapas (Mexico) (1-844)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-844/3
p. 1-3 1-844/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton (1-379)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-379/4
p. 1-13 1-379/4 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
1-127
p. 3355-3358 1-127 p. 3355-3358 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Voorstel van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-239/1
p. 1-2 1-239/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over het lot van het Tibetaanse volk en van de Tibetaanse cultuur (1-238)      
  Voorstel van de heer Staes en mevrouw Thijs
1-238/1
p. 1-2 1-238/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-302/1
p. 1-5 1-302/1 p. 1-5 (PDF)
  Eindstemming, aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Goris, mevrouw Thijs, de heer Anciaux, de dames Willame-Boonen en Lizin
1-46
p. 1088-1090 1-46 p. 1088-1090 (PDF)
Voorwaarden terugbetaling voor CPT 11 (Campto) - Stand van zaken (1-1278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4309 1-82 p. 4309 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4371 1-83 p. 4371 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Amendementen nrs 2, 4 en 5 van mevrouw Thijs en de heer Erdman
   Nieuw vredegerechtkanton in arrondissement Hasselt
1-1139/3
p. 1-2 1-1139/3 p. 1-2 (PDF)
  1-1139/3
p. 3 1-1139/3 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS : onbevoegdheid van de Raad van State inzake het beheerscontract en de toewijzingsovereenkomsten) (Zie ook doc. Senaat 1-1073) (1-1074)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6608 1-226 p. 6601-6608 (PDF)
  1-226
p. 6611 1-226 p. 6611 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (1-460)      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-80
p. 2157-2160 1-80 p. 2157-2160 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991 (1-152)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-152/2
p. 1-2 1-152/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Mongolië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 26 september 1995 (1-1108)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-1108/2
p. 1-3 1-1108/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stichtingsakte en Overeenkomst van de Internationale Unie betreffende Televerbindingen en het facultatief Protocol inzake de verplichte beslechting van geschillen, opgemaakt te Genève op 22 december 1992 (1-373)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-373/2
p. 1-6 1-373/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-58
p. 1405-1406 1-58 p. 1405-1406 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Derde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te Genève op 6 oktober 1995 (Wereldhandelsorganisatie - GATS - Verkeer van personen - Vreemdelingen) (1-834)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-834/2
p. 1-4 1-834/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te Genève op 3 mei 1996 (1-1025)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-1025/2
p. 1-8 1-1025/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Manilla op 11 maart 1996 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek van de Filipijnen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Manilla op 2 oktober 1976 (1-1337)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-1337/2
p. 1-3 1-1337/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te Genève op 6 oktober 1995 (Wereldhandelsorganisatie - GATS - Liberalisering van de financiële markten) (1-833)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-833/2
p. 1-5 1-833/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opgesteld te Rome op 19 juni 1980, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Funchal op 18 mei 1992 (1-726)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-726/2
p. 1-3 1-726/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en met de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, gedaan te New York op 28 juli 1994 (1-796)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-796/2
p. 1-5 1-796/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van desertificatie in de landen die te kampen hebben met ernstige verdroging en/of desertificatie, in het bijzonder in Afrika, gedaan te Parijs op 17 juni 1994 (1-529)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-529/2
p. 1-10 1-529/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, gedaan te Genève op 15 april 1997 (Wereldhandelsorganisatie - GATS - Telecommunicatie) (1-809)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-809/2
p. 1-5 1-809/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 70, §1,van de wetten op de Raad van State, gecöordineerd op 12 januari 1973 (Federale Kamers : voordracht van kandidaten - Stuiting van de termijn) (1-879)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-879/2
p. 1-2 1-879/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Amendement nr 11 van de heer Nothomb en mevrouw Thijs
1-1073/3
p. 3 1-1073/3 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6601-6611 1-226 p. 6601-6611 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Geschillen inzake geldigverklaring van gemeenteraadsverkiezingen of verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn : de beslissingen van de bestendige deputaties zijn van rechterlijke aard) (1-1275)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-1275/2
p. 1-2 1-1275/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990) (1-1330)      
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en Thijs
1-1330/2
p. 1 1-1330/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (1-633)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-633/2
p. 1-8 1-633/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-127
p. 3349-3352 1-127 p. 3349-3352 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de liberalisering van de duivensport (1-223)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Thijs en de heer Bourgeois
1-223/3
p. 1-3 1-223/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven (1-911)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-911/4
p. 1-6 1-911/4 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-512/6
p. 1-17 1-512/6 p. 1-17 (PDF)
  1-512/11
p. 1-3 1-512/11 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-11
p. 244-248 1-11 p. 244-248 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Beroep bij de Raad van State tegen bestuurshandelingen die de wetgevende vergaderingen nemen in hoofde van hun personeelsleden - Uitbreiding van de mogelijkheid tot beroep tot de personeelsleden van de organen van de rechterlijke macht en tot de overheidsopdrachten van de wetgevende vergaderingen en de rechterlijke macht) (Zie ook doc. Senaat 1-1329) (1-361)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-361/3
p. 1-6 1-361/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en Thijs en de heer Caluwé
1-585/2
p. 2 1-585/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs en de heer Pinoie c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-989/5
p. 1-2 1-989/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Thijs en de heer Caluwé
1-988/2
p. 2-3 1-988/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het stockeren en vernietigen van antipersoonsmijnen en valstrikmijnen of soortgelijke mechanismen (1-155)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-155/2
p. 1-8 1-155/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek (Gelijkheid mannen-vrouwen in de Senaat : correctie ter gelegenheid van de verkiezing door de Senaat van senatoren) (1-1113)      
  Voorstel van de dames Thijs en Lizin
1-1113/1
p. 1-2 1-1113/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek (De plaats van aangifte van een geboorte is het domicilie van de moeder) (1-1237)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
1-1237/1
p. 1-3 1-1237/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Voorstel van de heren Pinoie, Daras, mevrouw Thijs, mevrouw Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/1
p. 1-2 1-236/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Pinoie, Daras, de dames Thijs, Cornet d'Elzius, de heer Mouton, mevrouw Leduc, de heren Hostekint en Nothomb
1-236/2
p. 1-44 1-236/2 p. 1-44 (PDF)
  Amendementen nrs 44 tot 58 van mevrouw Thijs c.s.
1-236/3
p. 24-30 1-236/3 p. 24-30 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heren Pinoie, Daras, Mouton, Hostekint en Nothomb en van de dames Thijs, Cornet-d'Elzius en Leduc
1-236/9
p. 1-29 1-236/9 p. 1-29 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heer Pinoie en mevrouw Thijs
1-236/10
p. 2 1-236/10 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 140 van mevrouw Thijs c.s.
1-236/13
p. 5 1-236/13 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 135 tot 139 van mevrouw Thijs
1-236/13
p. 3-5 1-236/13 p. 3-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Buelens, Foret, Daras, Nothomb, Boutmans, mevrouw Thijs, de heren Anciaux, Pinoie, Vergote en Mouton en eindstemming
1-93
p. 2481-2483 1-93 p. 2481-2483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Voorstel van mevrouw Thijs c.s.
1-163/1
p. 1-25 1-163/1 p. 1-25 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Verslag van mevrouw Thijs
1-502/9
p. 1-2 1-502/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-169
p. 5035-5036 1-169 p. 5035-5036 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten in verband met de revalidatie (Geïndividualiseerd vervoer naar een buitenlands revalidatiecentrum) (1-1149)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
1-1149/1
p. 1-3 1-1149/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999