S. 1-726 Dossierfiche K. 49-1321

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opgesteld te Rome op 19 juni 1980, en met de Bijlagen I en II, ondertekend te Funchal op 18 mei 1992
Regering J.-L. Dehaene II  

internationaal privaatrecht
Spanje
Portugal
communautaire verworvenheden
ratificatie van een overeenkomst
elektronische handtekening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-726/1 1-726/1 (PDF) Wetsontwerp 16/9/1997
1-726/2 1-726/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/1997
1-726/3 1-726/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/12/1997
K. 49-1321/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
16/9/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-726/1 1-726/1 (PDF)
16/9/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
3/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
16/9/1997   Verzending naar commissie
19/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
19/11/1997   Bespreking
19/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur
19/11/1997   Vertrouwen rapporteur
19/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
4/12/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1321/1
18/12/1997   Bespreking
(Handelingen nr. 209, p. 7427)
18/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o1)
(Handelingen nr. 209, p. 7443)
18/12/1997   Aanneming zonder amendering
18/12/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
11/8/1998   Bekendmaking (25641-25644)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/12/1997, 4/12/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/11/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 18/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/1998 11/8/1998, blz 25641-25644