S. 1-99 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association)
Bert Anciaux   

handelsmanifestatie
nieuwe technologie
motie van het Parlement
wapenindustrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-99/1 1-99/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/9/1995
1-99/2 1-99/2 (PDF) Amendementen 24/10/1995
1-99/3 1-99/3 (PDF) Amendementen 25/10/1995
1-99/4 1-99/4 (PDF) Amendementen 7/11/1995
1-99/5 1-99/5 (PDF) Amendementen 9/11/1995
1-99/6 1-99/6 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/1995
1-99/7 1-99/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/11/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
18/9/1995   Indiening voorstel Doc. 1-99/1 1-99/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
17/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
17/10/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
17/10/1995   Bespreking
24/10/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-99/2 1-99/2 (PDF)
24/10/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-99/2 1-99/2 (PDF)
24/10/1995   Amendement: Am. 3 Doc. 1-99/2 1-99/2 (PDF)
24/10/1995   Amendement: Am. 4 Doc. 1-99/2 1-99/2 (PDF)
25/10/1995   Amendement: Am. 5 Doc. 1-99/3 1-99/3 (PDF)
7/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
7/11/1995   Bespreking
7/11/1995   Amendement: Am. 6 Doc. 1-99/4 1-99/4 (PDF)
7/11/1995   Amendement: Am. 7 Doc. 1-99/4 1-99/4 (PDF)
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Bespreking
14/11/1995   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-0/o4)
14/11/1995   Beslissing schriftelijk verslag
23/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
23/11/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd
Doc. 1-99/6 1-99/6 (PDF)
23/11/1995   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Buitenlandse Aangelegenheden
Doc. 1-99/7 1-99/7 (PDF)
9/11/1996   Amendement: Am. 8 Doc. 1-99/5 1-99/5 (PDF)
23/11/1995   Inschrijving op agenda plenaire
30/11/1995   Bespreking
30/11/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-13 Hand. 1-13 (PDF)
30/11/1995   Aanneming zonder amendering
30/11/1995   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 30/11/1995
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/10/1995, 7/11/1995, 14/11/1995, 23/11/1995