S. 3-133 Dossierfiche K. 51-1503

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones
Ludwig Vandenhove   

officiŽle statistiek
openbaarheid van het bestuur
criminaliteit
gemeentepolitie
toegang tot de informatie
misdaadbestrijding
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-133/1 3-133/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/7/2003
3-133/2 3-133/2 (PDF) Amendementen 23/11/2004
3-133/4 3-133/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/11/2004
3-133/3 3-133/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/11/2004
3-133/5 3-133/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 9/12/2004
K. 51-1503/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/7/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-2413/1 - 2002-2003 op 28 maart 2003.
Doc. 3-133/1 3-133/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2/12/2004   Inschrijving op agenda
9/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-87 Hand. 3-87 (PDF)
9/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-87 Hand. 3-87 (PDF)
9/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-2/o3) Hand. 3-87 Hand. 3-87 (PDF)
Doc. 3-133/5 3-133/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
18/5/2004   Bespreking
9/11/2004   Inschrijving op agenda
9/11/2004   Bespreking
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
16/11/2004   Inschrijving op agenda
16/11/2004   Bespreking
23/11/2004   Inschrijving op agenda
23/11/2004   Niet behandeld
23/11/2004   Inschrijving op agenda
23/11/2004   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
23/11/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
23/11/2004   Aanneming na amendering
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-133/3 3-133/3 (PDF)
30/11/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-133/4 3-133/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1503/1
2/5/2007   Einde behandeling
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
3/2/2006   Opschorting termijn
Convocatie POC.
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
10/2/2006   Hervatting termijn
20/11/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
24/11/2006   Hervatting termijn
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/12/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 18/5/2004, 9/11/2004, 16/11/2004, 23/11/2004, 30/11/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
Convocatie POC.
Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2004 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2004 60
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2004 165 4/7/2005
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2004 60 8/5/2006
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2004 60 7/3/2005
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2004 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2004 0 24/11/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2004 60 7/2/2007