S. 3-573 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige wijze van afgifte van kiezers- en personenlijsten uit de bevolkingsregisters
Erika Thijs   

elektronisch document
kiezerslijst
bevolkingsregister
documentverschaffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-573/1 3-573/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2004   Indiening Doc. 3-573/1 3-573/1 (PDF)
25/3/2004   Inoverwegingneming
25/3/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/3/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd