S. 1-796 Dossierfiche K. 49-1480

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en met de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, gedaan te New York op 28 juli 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

zeerecht
marien milieu
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
diepzee-exploitatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-796/1 1-796/1 (PDF) Wetsontwerp 27/11/1997
1-796/2 1-796/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-796/3 1-796/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/1998
K. 49-1480/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/3/1998
K. 49-1480/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/11/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-796/1 1-796/1 (PDF)
27/11/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
27/11/1997   Verzending naar commissie
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
11/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
11/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-796/2 1-796/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/3/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1480/1
22/4/1998   Bespreking
(Handelinge nr. 240, p. 8524-8525)
28/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o11)
(Handelingen nr. 242, p. 8594-8595)
Doc. K. 49-1480/2
28/4/1998   Aanneming zonder amendering
28/4/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1480/2
18/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/1999   Bekendmaking (34484-34643)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 26/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 11/2/1998, 17/3/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1998, 28/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/1998 16/9/1999, blz 34484-34643