S. 1-361 Dossierfiche K. 49-2021

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
Ludwig Caluwť    Fons Vergote    Francy Van der Wildt    JoŽlle Milquet   

administratieve rechtspraak
overheidscontract
nationaal parlement
wetgevende macht
bestuursmaatregel
klacht inzake bestuurlijke geschillen
regionaal parlement
rechterlijke macht
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-361/1 1-361/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/6/1996
1-361/2 1-361/2 (PDF) Amendementen 19/1/1999
1-361/3 1-361/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/2/1999
1-361/4 1-361/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/2/1999
K. 49-2021/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/2/1999
K. 49-2021/2 Verslag namens de commissie 23/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
19/6/1996   Indiening voorstel Doc. 1-361/1 1-361/1 (PDF)
27/6/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
27/6/1996   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
17/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
25/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-246 Hand. 1-246 (PDF)
25/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o1) Hand. 1-247 Hand. 1-247 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
27/6/1996   Verzending naar commissie
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
27/10/1998   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
27/10/1998   Bespreking
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Bespreking
19/1/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-361/2 1-361/2 (PDF)
19/1/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-361/2 1-361/2 (PDF)
19/1/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-361/2 1-361/2 (PDF)
19/1/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-361/2 1-361/2 (PDF)
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Niet behandeld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Niet behandeld
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Bespreking
9/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-361/3 1-361/3 (PDF)
9/2/1999   Vertrouwen rapporteur
9/2/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-361/4 1-361/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2021/1
19/3/1999   Verworpen in commissie Doc. K. 49-1960/8
24/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 327, p. 11547-11549
25/3/1999   Stemming over het geheel: verworpen (+77/-0/o43)
Handelingen nr 328, p. 11598
25/3/1999   Verwerping
25/3/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 25/2/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 27/10/1998, 19/1/1999, 9/2/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Verworpen 24/3/1999, 25/3/1999