S. 1-1119 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten
Erika Thijs    Paula Sémer    Jacqueline Mayence-Goossens    Magdeleine Willame-Boonen    André Bourgeois   

wapenhandel
internationaal humanitair recht
kind
Unicef
oorlog
VN
Afrikaanse Unie
rechten van het kind
kinderbescherming
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1119/1 1-1119/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/10/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
20/10/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1119/1 1-1119/1 (PDF)
3/12/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/12/1998   Verzending naar commissie
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Olivier
10/3/1999   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 10/3/1999