S. 2-1163 Dossierfiche K. 50-1664

Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering
Regering G. Verhofstadt I  

financiŽle solvabiliteit
OCMW
energiedistributie
elektrische energie
aardgas
sociaal achtergestelde groep
gasdistributie
schuldenlast
armoede
elektriciteitsvoorziening
sociale bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1664/1 Wetsontwerp 28/2/2002
K. 50-1664/2 Amendementen 24/4/2002
K. 50-1664/3 Amendementen 30/4/2002
K. 50-1664/4 Verslag namens de commissie 8/5/2002
K. 50-1664/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2002
K. 50-1664/6 Aanvullend verslag 22/5/2002
K. 50-1664/7 Tekst aangenomen door de commissie 22/5/2002
K. 50-1664/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/5/2002
2-1163/1 2-1163/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 29/5/2002
2-1163/2 2-1163/2 (PDF) Amendementen 26/6/2002
2-1163/3 2-1163/3 (PDF) Amendementen 26/6/2002
2-1163/4 2-1163/4 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2002
2-1163/5 2-1163/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/7/2002
2-1163/6 2-1163/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/2/2002   Indiening Doc. K. 50-1664/1
8/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1664/4
16/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 54-60
16/5/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 230, p. 60
22/5/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1664/6
23/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 233, p. 29-31
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o5)
Integraal verslag nr. 233, p. 43-44
Doc. K. 50-1664/8
23/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
6/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/35 2-82/35 (PDF)
6/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/35 2-82/35 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
24/5/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/5/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 157.
Doc. 2-1163/1 2-1163/1 (PDF)
29/5/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1163/5 2-1163/5 (PDF)
10/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-217 Hand. 2-217 (PDF)
10/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-217 Hand. 2-217 (PDF)
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o15) Hand. 2-218 Hand. 2-218 (PDF)
Doc. 2-1163/6 2-1163/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/5/2002   Verzending naar commissie
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
12/6/2002   Bespreking
26/6/2002   Inschrijving op agenda
26/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
26/6/2002   Aanneming zonder amendering
3/7/2002   Inschrijving op agenda
3/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1163/4 2-1163/4 (PDF)
10/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/9/2002   Bekrachtiging en afkondiging
28/9/2002   Bekendmaking (44028-44030)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2002, 23/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/6/2002, 26/6/2002, 3/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/5/2002 5 29/5/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 157.
Onderzoekstermijn (S1) 30/5/2002 45 15/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/9/2002 28/9/2002 , blz 44028-44030

Kruispuntbank van de wetgeving