Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenberghe Hugo" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Police-on-web" - Elektronische aangifte van kleine misdrijven (4-475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-475
"Police-on-web" - Elektronische aangifte van kleine misdrijven (4-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-628
"Weigering" door de politieke meerderheid van echte debatten over wetsontwerpen en -voorstellen - Schending van de rechten van de oppositie      
  Persoonlijk feit van de heer Hugo Vandenberghe
4-40
p. 8-9 4-40 p. 8-9 (PDF)
  Persoonlijk feit van de heer Johan Vande Lanotte
4-40
p. 8-9 4-40 p. 8-9 (PDF)
Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (4-1405)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe (S) en Ludwig Vandenhove (K)
4-1405/1
p. 1-11 4-1405/1 p. 1-11 (PDF)
   "Gereserveerde (geclassificeerde) dossiers" bij de Veiligheid van de Staat - Dossiers van politici en andere belangrijke personen - Parlementairen
4-1405/1
p. 3 4-1405/1 p. 3 (PDF)
  4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
  4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Aanwerving van personen die heel specifieke talen spreken
4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Activiteiten van buitenlandse veiligheidsdiensten
4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Activiteiten van de ADIV i.v.m. de Democratische Republiek Congo
4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Begrip "strategische en militaire sector" in de aanbeveling over de rol van de inlichtingendiensten bij bepaalde buitenlandse investeringen
4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
   Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten
4-1405/1
p. 5 4-1405/1 p. 5 (PDF)
   Bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel - Toxische financiŽle producten uit de Verenigde Staten
4-1405/1
p. 10-11 4-1405/1 p. 10-11 (PDF)
   Controles door de Mossad in de nationale luchthaven Zaventem
4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
   Evaluatieverslag van het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)
4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
   Externe rechtzetting van de classificering door de inlichtingendiensten die gevoelige zaken nogal snel overclassificeren
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
   Hacking van een overheidsnetwerk in BelgiŽ
4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Kennisname door het Vast Comitť I van de richtlijnen van het Ministerieel Comitť voor inlichtingen en veiligheid
4-1405/1
p. 5 4-1405/1 p. 5 (PDF)
   Missie van de ADIV in de strijd tegen de proliferatie van wapens
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
  4-1405/1
p. 5 4-1405/1 p. 5 (PDF)
   Noodzaak van een beveiligd communicatienetwerk, niet alleen voor de OCAD en zijn partners, maar ook voor alle Belgische veiligheidsoverheden
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
   Ontwikkeling van het moslimfundamentalisme in de gevangenissen
4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
   Performance audit bij de Veiligheid van de Staat door het Vast Comitť I
4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
  4-1405/1
p. 7 4-1405/1 p. 7 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
   Probleem van het geheim van het gerechtelijk onderzoek
4-1405/1
p. 5 4-1405/1 p. 5 (PDF)
  4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   Rol van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie van nucleaire, biologische en chemische wapens
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
  4-1405/1
p. 9 4-1405/1 p. 9 (PDF)
   ToezichtenquÍte in de zaak Belliraj, terrorist
4-1405/1
p. 4 4-1405/1 p. 4 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 8 4-1405/1 p. 8 (PDF)
  4-1405/1
p. 10 4-1405/1 p. 10 (PDF)
   Toezichtonderzoek betreffende het terreuralarm rond de jaarwisseling
4-1405/1
p. 2 4-1405/1 p. 2 (PDF)
  4-1405/1
p. 6 4-1405/1 p. 6 (PDF)
   Toezichtonderzoeken door het Vast Comitť I
4-1405/1
p. 2-4 4-1405/1 p. 2-4 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra      
  Asielzoekers - Veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens
   Debat
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Alcoholvergiftiging - Verzameling van oorzaakspecifieke cijfergegevens (4-4146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4146
Artikel 66.2 van het Reglement van de Senaat - Vraag om advies van de Raad van State : mondeling geformuleerd verzoek in de loop van de bespreking in plenaire vergadering      
  4-102
p. 12 4-102 p. 12 (PDF)
  4-102
p. 14 4-102 p. 14 (PDF)
  4-102
p. 15-16 4-102 p. 15-16 (PDF)
Autokeuring - Veiligheidsnormen - Conformiteit aan de Eruopese normen - Problemen bij de controle van kleine wagens (4-4966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4966
Autokeuring - Veiligheidsnormen - Conformiteit aan de Eruopese normen - Problemen bij de controle van kleine wagens (4-6065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6065
Automatische nummerplaatherkenning - Gebruik door de politiezones - Eventuele verplichting - Financiering (4-7450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7450
Automatische nummerplaatherkenning - Gebruik door de politiezones - Eventuele verplichting - Financiering (4-7451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-7451
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Hugo Vandenberghe en tussenkomst van de heer Hugo Coveliers
4-116
p. 113 4-116 p. 113 (PDF)
  4-116
p. 160 4-116 p. 160 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Hugo Vandenberghe en tussenkomst van de heer Hugo Coveliers
4-116
p. 113 4-116 p. 113 (PDF)
  4-116
p. 160 4-116 p. 160 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-547/1
p. 1-55 4-547/1 p. 1-55 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
4-21
p. 23-24 4-21 p. 23-24 (PDF)
  4-21
p. 25 4-21 p. 25 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-548/1
p. 1 4-548/1 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
4-21
p. 23-24 4-21 p. 23-24 (PDF)
  4-21
p. 25 4-21 p. 25 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Bespreking
4-29
p. 34-43 4-29 p. 34-43 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) (4-1212)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1212/1
p. 1-11 4-1212/1 p. 1-11 (PDF)
Belastingaangiftes (4-1603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1603
Belastingaangiftes - Laattijdige indiening (4-1264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1264
Belastingdiensten - Agressief gedrag ten opzichte van personeelsleden - Maatregelen (4-1305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1305
Belastingdiensten - Agressief gedrag ten opzichte van personeelsleden - Maatregelen (4-2253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2253
Belgen in het buitenland - Doden en gewonden - Aantallen (4-250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-250
Belgen in het buitenland - Moord - Roofmoord - Aantallen (4-4147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4147
Belgische gevangenissen - Sterfgevallen - Oorzaken - Aantallen (4-1066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1066
Belgische gevangenissen - Sterfgevallen - Oorzaken - Aantallen (4-2534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2534
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van de heer Hugo Vandenberghe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
4-3
p. 7 4-3 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer Hugo Vandenberghe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
4-4
p. 5-6 4-4 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Hugo Vandenberghe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van de heer Hugo Vandenberghe tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Beschieten van vrachtwagens - Aantal incidenten - Maatregelen (4-4794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4794
Beschieten van vrachtwagens - Aantal incidenten - Maatregelen (4-6034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6034
Bloeddrukmeters - Thuisgebruik - Gebruik - Kwaliteit (4-842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-842
Blusapparaten in de wagen - Verplichting - Aantal controles - Blusopleiding (4-4701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4701
Blusapparaten in de wagen - Verplichting - Aantal controles - Blusopleiding (4-4702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4702
Botnets - Beveiliging van computers - Cijfergegevens - Maatregelen (4-3403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3403
Botnets - Beveiliging van computers - Cijfergegevens - Maatregelen (4-3404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3404
Branden - Dodelijke slachtoffers - Maatregelen ter bevordering van de brandveiligheid (4-4152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4152
Branden - Dodelijke slachtoffers - Maatregelen ter bevordering van de brandveiligheid (4-5981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5981
Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen (4-4488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4488
Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen (4-4489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4489
Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen (4-5683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5683
Chemisch DNA (Markeren van goederen - Traceerbaarheid van goederen - Beveiliging tegen diefstal) (4-303)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 66-67 4-30 p. 66-67 (PDF)
Collectieve ontslagen - Aantallen - Intrekkingen - Sectoren en regionale spreiding (4-7326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7326
Collectieve ontslagen - Aantallen - Intrekkingen - Sectoren en regionale spreiding (4-7327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7327
Controle van vrachtwagens - Gerichte acties - Aantallen - Resultaten (4-4894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4894
De "Mosquito" (Apparaatje om "hangjongeren" weg te jagen) (4-134)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 41-42 4-18 p. 41-42 (PDF)
De Nationale Plantentuin in Meise (Verloren gaan van planten door de koude en verwarmingsproblemen - Nood om algemene toestand te verbeteren - Overdracht aan Vlaamse Gewest) (4-873)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 60-62 4-76 p. 60-62 (PDF)
De Russische waardepapieren van vůůr 1917 (Obligaties, aandelen en andere goederen - Vergoeding voor de onteigening) (4-1093)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 40-42 4-92 p. 40-42 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in BelgiŽ      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De achterstand bij de Raad van State en de nefaste gevolgen daarvan voor bedrijven (4-924)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-93
p. 27-29 4-93 p. 27-29 (PDF)
De activiteiten van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in het jaar 2008 (Samenwerking met de onderwijsinstellingen van de Gemeenschappen) (4-970)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 41-43 4-99 p. 41-43 (PDF)
De algemene contractvoorwaarden in de sector van de internettoegang via teledistributie (Publicatie op de website - Gebrek aan transparantie) (4-1274)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 28-29 4-101 p. 28-29 (PDF)
De bedragen die adviseurs van belastingfraudeurs bij een veroordeling dienen terug te betalen (Strafrechtelijke sancties in de belastingwet strijdig met de mensenrechten - Wetswijziging zodat proportionele straffen kunnen worden uitgesproken) (4-246)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 49-51 4-26 p. 49-51 (PDF)
De beslissingen in verband met de staatshulp aan de KBC Bank (Bankencrisis - Respecteren communicatieverplichting t.o.v. markt en "overheden" en CBFA - Bedrag van totale financiŽle risico Belgische staat) (4-786)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-77
p. 24-26 4-77 p. 24-26 (PDF)
De campagne van de Nederlandse Vereniging van Banken tegen de zogeheten "money mules" (Mensen die, in ruil voor een beloning, hun bankrekening beschikbaar stellen voor criminelen) (4-354)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 42-44 4-34 p. 42-44 (PDF)
De conclusies van de taskforce Verkeersveiligheid (Suggestie om het accent op alcohol- en gordelcontroles te leggen in plaats van op het controleren van parkeerbiljetten) (4-872)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 63-65 4-76 p. 63-65 (PDF)
De consumptie van insecten (om aan de groeiende vleesbehoefte te voldoen - Reglementering rond eetbare insecten) (4-1026)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 64-65 4-83 p. 64-65 (PDF)
De controle van de horecazaken (Onvoldoende op het vlak van infrastructuur, inrichting en hygiŽne) (4-600)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 51-52 4-52 p. 51-52 (PDF)
De controles van wagens met een radardetector (Verbalisering - Verbeurdverklaring) (4-423)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 59-60 4-38 p. 59-60 (PDF)
De dramatische gevolgen van het gasdispuut tussen Rusland en OekraÔne voor sommige Europese landen (Initiatieven van de EU en van BelgiŽ) (4-556)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-57
p. 19-20 4-57 p. 19-20 (PDF)
De drugstesten in het verkeer (Aanpassing van de drugstests) (4-254)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 48-52 4-27 p. 48-52 (PDF)
De drugstesten in het verkeer (o.a. speekseltests) (4-394)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-37
p. 16-17 4-37 p. 16-17 (PDF)
De financiŽle en bankcrisis (4-1100)      
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
De financiŽle toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse (Schulden bij de fiscus en de sociale zekerheid - Gelijke behandeling) (4-1572)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid, aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 114-116 4-116 p. 114-116 (PDF)
De fitnesscentra (Klachten van verbruikers) (4-387)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 89-90 4-36 p. 89-90 (PDF)
De gevaarlijke ziekenhuisbacterie USA300 (4-56)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 45-47 4-14 p. 45-47 (PDF)
De gevolgtrekkingen uit het vonnis in verband met de zogenaamde KB Lux-zaak (Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg - Onontvankelijkheid omwille van valsheid in geschrifte - Nood aan modernisering Wetboek van Strafvordering) (4-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-101
p. 15-17 4-101 p. 15-17 (PDF)
De grote hoeveelheden benzeen in frisdranken (Kankerverwekkende stof - Contacten met de industrie) (4-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 44 4-17 p. 44 (PDF)
De heer Hugo Vandenberghe stelt voor om de bicamerale bevoegdheden uit te breiden met de materies die de volksgezondheid betreffen      
  4-104
p. 20 4-104 p. 20 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte is van mening dat het quorum dient bereikt te zijn voor de stemming over de behandeling bij urgentie van een wetsvoorstel - Inoverwegingneming van een wetsvoorstel - Artikel 46 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 19-21 4-103 p. 19-21 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte vraagt dat het verslag van wetsontwerp 4-1562 integraal zou worden voorgelezen in openbare vergadering      
  4-104
p. 4-6 4-104 p. 4-6 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte vraagt om de commissievergadering te schorsen tot na de plenaire vergadering - Stemming over de vraag      
  4-104
p. 5-6 4-104 p. 5-6 (PDF)
De hypothecaire inschrijving (Hernieuwing van de hypothecaire inschrijving - Fiscale aftrekbaarheid van de bestedingen voor een onderhandse kredietovereenkomst in het kader van kredietopeningen van onbepaalde duur of hypotheek voor alle sommen - Verlenging van de duur van de inschrijving) (4-815)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 30-32 4-67 p. 30-32 (PDF)
De informatisering van Justitie en de herhaalde pannes (4-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-107
p. 13-15 4-107 p. 13-15 (PDF)
De inmenging van de operatoren in de persoonlijke levenssfeer in het kader van omroeptransmissie (4-1275)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 30-31 4-101 p. 30-31 (PDF)
De justitiŽle reactie op de toegenomen criminaliteit in Brussel (4-1085)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De kennis van de afwijkende buitenlandse verkeersregels (Nood aan harmonisering van de regels in Europa) (4-1007)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 57-58 4-82 p. 57-58 (PDF)
De kosteloze borgstelling (Draagwijdte van de wet : alleen contract van borgstelling tussen vrienden of familieleden of ook zakelijke zekerheidsstelling - Derde-hypotheekstelling) (4-1523)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 120-123 4-116 p. 120-123 (PDF)
De misleidende sites voor de verkoop van vliegtuigtickets (4-308)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 67-69 4-30 p. 67-69 (PDF)
De mogelijke gevaren verbonden aan duidelijk zichtbare luchtfoto's op het internet van bepaalde militaire basissen (4-65)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 68-69 4-15 p. 68-69 (PDF)
De mogelijkheid om het rijexamen af te leggen in een andere taal dan de taal van de regio (4-1283)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 32-34 4-101 p. 32-34 (PDF)
De nationale en internationale financiŽle crisis en de gevolgen ervan (4-957)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-957/1
p. 1-21 4-957/1 p. 1-21 (PDF)
De netwerkveiligheid (4-341)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 62-63 4-33 p. 62-63 (PDF)
De onderhandelingen met beklaagden (Initiatief van parket-generaal Antwerpen - Onderhandelingen voor o.a. feiten van fraude en andere financiŽle misdrijven, waarbij het parket een lagere straf vordert in ruil voor medewerking en bekentenissen - Afwezigheid van wettelijk kader voor plea bargaining - Houding kabinet Justitie - Toepassingsveld) (4-745)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 31-34 4-72 p. 31-34 (PDF)
De ondersteuning van jonge politieagenten op straat (Studie van VUB - Gebrek aan ervaring en begeleiding - Overplaatsing grootstad-platteland) (4-888)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 65-66 4-76 p. 65-66 (PDF)
De ondertekende maar nog niet in werking getreden Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting (Ratificatie) (4-79)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 54-55 4-16 p. 54-55 (PDF)
De onduidelijke antwoorden op schriftelijke vragen (Vraag nr 4-6032 inzake tuchtonderzoeken tegen politiemensen - Vraag nr 4-6033 over het aantal manuren bij inzet van politiemensen in andere politiezones n.a.v. betogingen en grote evenementen - Vraag nr 4-5131 : aantal minderjarigen opgepakt achter het stuur de laatste 10 jaar ; dronkenschap aan het stuur) (4-1555)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 51-54 4-115 p. 51-54 (PDF)
De onveiligheid van de Belgische overwegen (4-434)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 37-39 4-48 p. 37-39 (PDF)
De onzekerheid in verband met de financiŽle toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse (4-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 45-46 4-117 p. 45-46 (PDF)
De opleidingen georganiseerd door het nieuwe Instituut voor gerechtelijke opleiding (Opleiding van magistraten, van parketmedewerkers en van het griffiepersoneel) (4-152)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-17
p. 15-19 4-17 p. 15-19 (PDF)
De oplichting met bankkaarten (KopiŽren van bankkaartgegevens - Skimming) (4-386)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-36
p. 86-89 4-36 p. 86-89 (PDF)
De opstart van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (Lopende zaak - Uitvoeringsbesluiten i.v.m. de installatie van de raad van bestuur - Financiering van het personeel) (4-44)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 4-5 4-5 COM p. 4-5 (PDF)
De personeelsbezetting en de dossierlasten bij de Dienst voor Alimentatievorderingen (4-1351)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 66-69 4-108 p. 66-69 (PDF)
De presentiegelden aan raadsheren en rechters in sociale zaken en aan rechters in handelszaken (Aanpassing forfaitaire vergoeding) (4-479)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 64-65 4-47 p. 64-65 (PDF)
De private bewakingsondernemingen (Controles op illegale uitoefening van bewakingsactiviteiten - Aanpassing wetgeving - Fenomeen van de schijnzelfstandigen) (4-198)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 53-55 4-24 p. 53-55 (PDF)
De private bewakingsondernemingen (Controles op illegale uitoefening van bewakingsactiviteiten - Aanpassing wetgeving - Fenomeen van schijnzelfstandigen) (4-294)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-29
p. 17-19 4-29 p. 17-19 (PDF)
De pro-Deoadvocaten te Brussel (Stijging van het aantal dossiers) (4-486)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-50
p. 17-19 4-50 p. 17-19 (PDF)
De reclameronselaars (Oneerlijke handelspraktijken van buitenlandse ondernemingen) (4-1125)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 58-60 4-93 p. 58-60 (PDF)
De strafuitvoering van in BelgiŽ veroordeelde Albanezen in AlbaniŽ (4-307)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-30
p. 11 4-30 p. 11 (PDF)
De terroristenlijsten en de mogelijke schending van de mensenrechten (Lijsten met vermeende terroristen opgesteld door de VN en de EU - Gebrek aan rechtsmiddel om de sancties te betwisten) (4-27)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 6-7 4-3 COM p. 6-7 (PDF)
De terugbetaling aan de leveranciers van de kortingen toegestaan ter uitvoering van de milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen (4-196)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 57-58 4-24 p. 57-58 (PDF)
De toegang tot het internet door de politiezones (Veertien wijkcommissariaten van de lokale politie van de stad Luik zouden nog geen toegang hebben) (4-247)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 51-52 4-26 p. 51-52 (PDF)
De toename van het aantal meldingen van cyberhaat (4-400)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 49-50 4-37 p. 49-50 (PDF)
De toename van het aantal phishingaanvallen op het internet (4-1218)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 77-79 4-99 p. 77-79 (PDF)
De toestand in Pakistan (Politieke toestand - Uitroeping van de noodtoestand) (4-13)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 20-21 4-3 COM p. 20-21 (PDF)
De veiligheid in de ziekenhuizen (Criminaliteit in ziekenhuizen) (4-491)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 62-63 4-47 p. 62-63 (PDF)
De verkeerde belastingafrekeningen (4-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 51-52 4-32 p. 51-52 (PDF)
De verkeersboetes (Onderzoek van de KULeuven over de motivatie om verkeersregels na te leven - BeÔnvloeding van het gedrag van de weggebruikers) (4-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 44-46 4-34 p. 44-46 (PDF)
De verkoop van alcohol aan minderjarigen (4-1100)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 33-37 4-92 p. 33-37 (PDF)
De verkoop van alcohol aan minderjarigen (4-125)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 45-47 4-17 p. 45-47 (PDF)
De verkoop van alcohol aan minderjarigen (Overmatig gebruik - Controle op verkoopverbod - Nieuw wetsontwerp) (4-812)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 27-29 4-67 p. 27-29 (PDF)
De verkoop van medicijnen via het internet (Namaak - Nood aan Europese reglementering) (4-908)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 41-43 4-77 p. 41-43 (PDF)
De verkoop van medicijnen via het internet (Verkoop van nepgeneesmiddelen - Aflevering zonder voorschrift) (4-435)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 60-62 4-47 p. 60-62 (PDF)
De verkoop via het internet (Onlineverkoop - Omzetgroei - Stimulering - Misbruiken - Veiligheid) (4-632)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 57-58 4-57 p. 57-58 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de opsluiting van illegalen (Vasthouding in de transitzone van Zaventem na een invrijheidstelling van twee Palestijnen) (4-246)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-26
p. 27-28 4-26 p. 27-28 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in het centrum 127bis (Asielzoekers) (4-1051)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Zie actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
De werking van de spoeddiensten in ons land (Overbodige onderzoeken - Nutteloze behandelingen en medicijnen - Onderzoek van Test-Aankoop) (4-570)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 71-72 4-51 p. 71-72 (PDF)
De zaak-Belliraj (Marrokaanse Belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme en voor andere in BelgiŽ gepleegde feiten - Garanties inzake rechten van de verdediging bij overdracht van de dossiers van BelgiŽ aan Marokko) (4-1130)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 19-20 4-114 p. 19-20 (PDF)
Diefstallen van stookolie - Aantallen (4-1223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1223
Diefstallen van stookolie - Aantallen (4-1224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1224
Diefstallen van stookolie - Aantallen (4-2542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2542
Diefstallen van stookolie - Aantallen (4-5600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5600
Dieren - Inbeslagname (4-1039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1039
Dieren - Inbeslagname (4-1040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1040
Dieren - Inbeslagname (4-2531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2531
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Verslag van de heren Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Marc Verwilghen
4-1335/1
p. 1-105 4-1335/1 p. 1-105 (PDF)
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Drugstoerisme - Grensstreek - Controles - Overleg (4-2933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2933
Drugstoerisme - Grensstreek - Controles - Overleg (4-5935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5935
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Hugo Vandenberghe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Elektrisch gereedschap - Namaak - Gevaar - Aantallen en maatregelen (4-5135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5135
Elektrisch gereedschap - Namaak - Gevaar - Aantallen en maatregelen (4-5136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5136
Elektrisch gereedschap - Namaak - Gevaar - Aantallen en maatregelen (4-5137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5137
Europees Voedselveiligheidsagentschap - Besmetting van kip met bacteriŽn - Conclusies (4-7438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7438
Europees Voedselveiligheidsagentschap - Besmetting van kip met bacteriŽn - Conclusies (4-7439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7439
Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen (4-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1818
Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen (4-1819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1819
Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen (4-1820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1820
Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen (4-2320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2320
Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen (4-2559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2559
Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen (4-5223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5223
FAVV - Onderzoeken (4-1368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1368
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Controles en resultaten (4-6921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6921
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Aantallen - Gebruik van het internet (4-7210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7210
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Klachten - Chinese pijnboompitten - Verandering van de smaakzin (4-7168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7168
Federale politie - Luchtsteun (4-1645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1645
Federale politie - Manifestaties - Inzetten van paarden (4-1653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1653
Federale politie - Politiekorpsen uit het buitenland - Samenwerking (4-1018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1018
Fietsers - Gebruik van GSM - Controles - Boetes (4-1302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1302
Fietsers - Gebruik van GSM - Controles - Boetes (4-1303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1303
Fietsers - Gebruik van GSM - Controles - Boetes (4-1304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1304
Flessenwater - Kwaliteit (4-1056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1056
Flessenwater - Kwaliteit (4-1057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1057
Geneesmiddelen - Voorschriften met stofnaam - Verkoop van goedkope geneesmiddelen (4-2908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2908
Gestolen kredietkaartnummers in de Verenigde Staten (4-1378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1378
Gestolen kredietkaartnummers in de Verenigde Staten (4-1379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1379
Gestolen kredietkaartnummers in de Verenigde Staten (4-1380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-1380
Gestolen kredietkaartnummers in de Verenigde Staten (4-2545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2545
Gestolen kredietkaartnummers in de Verenigde Staten (4-2745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2745
Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen (4-2513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2513
Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen (4-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-329
Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen (4-687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-687
Gevangenis - Huwelijk - Aantallen (4-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1601
Gevangenissen - Zelfdoddingen - Aantallen (4-3130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3130
Giften aan goede doelen - Fiscale aftrek - Herkomst - Bestemming (4-6972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6972
Graffiti - Aantal klachten - Aantal betrapte daders - Gerechtelijke vervolgingen - Verwijdering - Kosten (4-6630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6630
Graffiti - Aantal klachten - Aantal betrapte daders - Gerechtelijke vervolgingen - Verwijdering - Kosten (4-6631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6631
Gratieverzoeken - Aantallen (4-305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-305
Hacken van medische apparatuur (4-1369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1369
Hacken van medische apparatuur (4-1370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1370
Havens van Zeebrugge en Oostende - Illegale vreemdelingen - Aantallen en nationaliteiten - Maatregelen (4-4786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4786
Havens van Zeebrugge en Oostende - Illegale vreemdelingen - Aantallen en nationaliteiten - Maatregelen (4-4787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4787
Havens van Zeebrugge en Oostende - Illegale vreemdelingen - Aantallen en nationaliteiten - Maatregelen (4-6031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6031
Havens van Zeebrugge en Oostende - Illegale vreemdelingen - Aantallen en nationaliteiten - Maatregelen (4-6158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6158
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen : jury) (4-106)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-106/2
p. 1 4-106/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-84
p. 7-8 4-84 p. 7-8 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen) (4-1380)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1380/2
p. 1-8 4-1380/2 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
4-84
p. 7-8 4-84 p. 7-8 (PDF)
Herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid (o.a. de rekeningen van organisaties die beroep doen op de vrijgevigheid van de burgers) (4-868)      
  Amendement nr 1 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-868/2
p. 1-3 4-868/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-868/3
p. 1-30 4-868/3 p. 1-30 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-HťlŤne Crombť-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpťrťe en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Het Koninklijk Conservatorium te Brussel (Renovatie van de gebouwen en bescherming van de waardevolle inboedel) (4-585)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 69-70 4-51 p. 69-70 (PDF)
Het Start2surf@home-project en het PC-recup-project (Opvolger van het project "Internet voor iedereen" - Dichten van de digitale kloof door het aanbieden van goedkope PC's) (4-1465)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 37 4-112 p. 37 (PDF)
Het aantal leidinggevenden bij de politie (4-1256)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 79-81 4-99 p. 79-81 (PDF)
Het aantal tuchtonderzoeken tegen agenten (Evolutie - Gevolg) (4-1553)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 50-51 4-115 p. 50-51 (PDF)
Het aantal wanbetalers in de verzekeringssector (Stijging) (4-64)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 67-68 4-15 p. 67-68 (PDF)
Het biometrisch paspoort (Paspoort met foto en vingerafdrukken - Extra werk voor de gemeenten - Eerbiediging van het privť-leven) (4-1045)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 18-21 4-84 p. 18-21 (PDF)
Het dragen van de autogordel (Uitzondering voor sommige beroepscategorieŽn - Bakkers, melkventers, dagbladbezorgers, politieagenten e.a.) (4-914)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 56-57 4-78 p. 56-57 (PDF)
Het fenomeen van de sackjackings (Cijfers per jaar en per gewest - Aantal arrestaties - Definitie - Preventie) (4-990)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 54-56 4-81 p. 54-56 (PDF)
Het gebruik van YouTube voor opsporingsberichten (Opstarten van dergelijk initiatief zoals in Nederland ? - Overleg magistratuur-politie - Strikte toepassing van voorschriften omtrent privacy, het geheim van het onderzoek en het beroepsgeheim alsook het vermoeden van onschuld) (4-40)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 35-36 4-13 p. 35-36 (PDF)
Het gebruik van cannabis en heroÔne (Allarmerende conclusie rapport Europese Commissie - Maatregelen - Overleg met buurlanden - Nederland - Internationaal georganiseerde criminaliteit) (4-811)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 32-34 4-67 p. 32-34 (PDF)
Het gebruik van cholesterolremmers (Stijging - Goedkopere varianten) (4-1571)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 119-120 4-116 p. 119-120 (PDF)
Het gevaar verbonden aan het mededelen van vakantiegegevens via sociale netwerksites (Feit dat ook inbrekers Facebook, Twitter e.d. lezen) (4-1003)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 56-57 4-82 p. 56-57 (PDF)
Het gokken door minderjarigen (Onderzoek OIVO - Toename van het probleem - Hervorming wet op kansspelen) (4-828)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 35-37 4-69 p. 35-37 (PDF)
Het gordelgedrag van de Belg in de auto (4-133)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 40-41 4-18 p. 40-41 (PDF)
Het gratis voetbalabonnement voor rechters (Is dit verzoenbaar met de deontologie ?) (4-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 5-6 4-2 COM p. 5-6 (PDF)
Het hacken van computers door Chinese migranten (Dreigingen van digitale inbreuken op vitale ICT-netwerken) (4-263)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 52-53 4-27 p. 52-53 (PDF)
Het koninklijk besluit dat het vrije bezit van zoogdieren regelt (Gevolgen vernietiging KB door de Raad van State) (4-840)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 43-45 4-71 p. 43-45 (PDF)
Het materieel dat ter beschikking wordt gesteld van de veiligheidsdiensten met het oog op de telefoontap (4-1036)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-108
p. 37-38 4-108 p. 37-38 (PDF)
Het nieuwe gevaarlijke computervirus in ziekenhuizen (Conficker of Downadupvirus - Maatregelen - eHealth-platform) (4-696)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-61
p. 43-45 4-61 p. 43-45 (PDF)
Het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens (4-255)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 57-59 4-27 p. 57-59 (PDF)
Het rapport van het Rekenhof naar aanleiding van de uiteindelijke kostprijs van het gerechtsgebouw in Gent (4-108)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-14
p. 13-15 4-14 p. 13-15 (PDF)
Het recent onderzoek naar het cocaÔnegebruik in ons land (4-383)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-36
p. 14-16 4-36 p. 14-16 (PDF)
Het statuut van gehuwden die om administratieve redenen over een verschillende officiŽle woonplaats beschikken (Op burgerrechtelijk en fiscaal vlak) (4-569)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 72-73 4-51 p. 72-73 (PDF)
Het tekort aan spoedartsen in ons land (Nood om de quota van artsen die tot de specialisatie in urgentiegeneeskunde worden toegelaten te verhogen) (4-887)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 62-63 4-76 p. 62-63 (PDF)
Het toedienen van medicijnen voor een verkoudheid aan kinderen (Bijwerkingen en gevaren - Maatregelen ter reglementering van het geneesmiddelenverbruik door kinderen in het algemeen) (4-791)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 47-48 4-66 p. 47-48 (PDF)
Het toenemend gebruik van (zware) drugs bij jongeren in ons land (4-1632)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 47-49 4-117 p. 47-49 (PDF)
Het toenemend ziekteverzuim (Federale overheidsdiensten en privť-sector) (4-199)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 55-57 4-24 p. 55-57 (PDF)
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-1060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1060
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-1061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1061
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-2532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2532
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-2714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2714
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-5597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5597
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-5912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5912
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-96
p. 83 4-96 p. 83 (PDF)
HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles (4-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-499
HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles (4-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-500
HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles (4-574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-574
HygiŽne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles (4-648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-648
Identiteitsfraude (4-1375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1375
Identiteitsfraude (4-1376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1376
Identiteitsfraude (4-2718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2718
Inbraken - Specifieke evenementen - Aantallen - Preventie (4-495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-495
Inbraken - Specifieke evenementen - Aantallen - Preventie (4-632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-632
Infecties - "Vleesetende" bacterie - Aantallen - Sterfgevallen (4-3072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3072
Inkomstenbelastingen - Gezinnen die geen belasting betalen (4-4662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4662
Inkomstenbelastingen - Gezinnen die geen belasting betalen (4-5188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5188
Internet - Facebook - Pesterijen - Aantallen en maatregelen (4-7209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7209
Internet - Minderjarigen - Bescherming (4-6919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6919
Internet - Minderjarigen - Bescherming (4-6920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6920
Internet - Niet actieve bevolkingsgroepen - Digitale kloof (4-4151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4151
Internet - Niet actieve bevolkingsgroepen - Digitale kloof (4-5863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5863
Internet - Opzoeken van de informatie over gezondheid - Sensibilisatie over de gevaren (4-4791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4791
Internet - Opzoeken van de informatie over gezondheid - Sensibilisatie over de gevaren (4-5309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5309
Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen (4-4490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4490
Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen (4-4491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4491
Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen (4-5684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5684
Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen (4-5873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5873
Internet - Russische datingsites - Oplichting (4-3554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3554
Internet - Russische datingsites - Oplichting (4-5372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5372
Internet - Verkoop van organen - Situatie in BelgiŽ (4-3422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3422
Internet - Verkoop van organen - Situatie in BelgiŽ (4-3423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3423
Internet - Verkoop van organen - Situatie in BelgiŽ (4-3424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3424
Internetfraude (Nepadvertenties) (4-1112)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 60-62 4-93 p. 60-62 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Kandidaat-militairen - Medische geschiktheid - Afkeuringen - Aantallen en redenen (4-4968)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-4968
Kandidaat-militairen - Medische geschiktheid - Afkeuringen - Aantallen en redenen (4-5742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-5742
Koopjes - Sperperiode - Inbreuken (4-6632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6632
Koopjes - Sperperiode - Inbreuken (4-6633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6633
Koopjes - Sperperiode - Naleving - Klachten - Sancties - Maatregelen (4-6635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6635
Legeroefeningen - Ongevallen - Aantal (4-1161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1161
Lokale politie - Betogingen en grote evenementen - Inzetten van agenten in andere politiezones - Aantal manuren (4-4793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4793
Lokale politie - Betogingen en grote evenementen - Inzetten van agenten in andere politiezones - Aantal manuren (4-6033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6033
Luchthaven van Zaventem - Onderbroken landingen - Aantallen (4-4967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4967
Luchthaven van Zaventem - Onderbroken landingen - Aantallen (4-6066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6066
Luchthavenvervoer (4-1371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1371
Luchthavenvervoer (4-1372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1372
Medische isotopen - Dreigend tekort (4-1544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1544
Minderjarige chauffeurs - Aantal - Vervolgingen (Zie ook mondelinge vraag 4-1555) (4-5130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5130
Minderjarige chauffeurs - Aantal - Vervolgingen (Zie ook mondelinge vraag 4-1555) (4-5131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5131
NMBS - Branden - Gebouwen en infrastructuur - Aantallen oorzaken en gevolgen (4-4456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4456
NMBS - Branden - Gebouwen en infrastructuur - Aantallen oorzaken en gevolgen (4-5795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5795
NMBS - Branden in gebouwen en infrastructuur (4-4154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4154
NMBS - Herhaalde vertragingen van de treinen - Compensatieregeling voor de reizigers (4-6927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6927
NMBS - Koperdiefstallen bij het spoor (4-1383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1383
NMBS - Koperdiefstallen bij het spoor (4-1384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1384
NMBS - Koperdiefstallen bij het spoor (4-2424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2424
NMBS - Spoorwegennet - Vandalisme (4-1650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1650
NMBS - Spoorwegennet - Vandalisme (4-2432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2432
NMBS - Verloren voorwerpen (4-1269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1269
NMBS - Verloren voorwerpen (4-2421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2421
NMBS - Vervangen van bovenleidingen bij het spoor (4-1385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1385
NMBS - Weigering tot overwerken - Inzetten van taxi's - Kosten (4-4551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4551
NMBS - Weigering tot overwerken - Inzetten van taxi's - Kosten (4-5801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5801
Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal (4-6922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6922
Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal (4-6923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6923
Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal (4-6924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6924
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gratis biljet - Verkiezingen - Aantallen (4-3555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3555
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Locomotieven en wagons - Aantallen - Ouderdom (4-7449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7449
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuwe uniformen - Kostprijs (4-4785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4785
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuwe uniformen - Kostprijs (4-5808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5808
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station in Lovenjoel - Mogelijke heropening (4-7170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7170
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Tienen - Vernieuwing (4-6779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6779
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen die rijden met openstaande deuren - Incidenten (4-6780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6780
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Veiligheidspersoneel - Agressie - Slag- en steekwerende vestjes (4-6634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6634
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Verplaatsen van treinen - Externen - Incidenten in BelgiŽ (4-7049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7049
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - HygiŽne - Plaatsgebrek in rijtuigen van de eerste klasse (4-3288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3288
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vrieskou - Schrapping van zeven honderd treinen (4-2807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2807
Niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde      
  4-1
p. 6-7 4-1 p. 6-7 (PDF)
Nummerplaten - Nieuwe combinatiemogelijkheden (4-1069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1069
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  Senatoren aangewezen door het Vlaams Parlement
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1
p. 5-9 4-1 p. 5-9 (PDF)
  Werkzaamheden van de commissie - Bezwaarschriften
4-1
p. 4 4-1 p. 4 (PDF)
  4-1
p. 6-8 4-1 p. 6-8 (PDF)
  4-1
p. 9 4-1 p. 9 (PDF)
  4-1
p. 15 4-1 p. 15 (PDF)
  Senatoren aangewezen door het Vlaams Parlement, senatoren aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap en senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
   Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-2
p. 4-5 4-2 p. 4-5 (PDF)
Onderzoeksmethode - Identificatie via bacteriŽn - Toepassing in BelgiŽ (4-7328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7328
Onderzoeksmethode - Identificatie via bacteriŽn - Toepassing in BelgiŽ (4-7329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7329
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Algemene bespreking
4-67
p. 4-20 4-67 p. 4-20 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-1777/3
p. 1-90 4-1777/3 p. 1-90 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Onveilig speelgoed - Maatregelen (4-2638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2638
Onveilig speelgoed - Maatregelen (4-846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-846
Onveilig speelgoed - Maatregelen (4-847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-847
Opportuniteit om vragen te stellen over de regeringsverklaring terwijl het debat in de Kamer nog aan de gang is - Weigering door het Bureau van de Senaat      
  4-89
p. 18-19 4-89 p. 18-19 (PDF)
Over de energiebedrijven die de Eliataks nog hanteren (Extra heffing op het energiegebruik ter financiering van het bedrijf dat het elektriciteitsnetwerk beheert - Afschaffing van de heffing - Netbeheerders die de taks blijven aanrekenen aan de energieleveranciers, die ze op hun beurt afwentelen op de consument - Verplichting voor de leverancier hun klanten te informeren over prijsverhogingen - Terbeschikkingstelling door de leveranciers van een gratis telefoonnummer voor consumentenklachten) (4-273)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 55-56 4-28 p. 55-56 (PDF)
Over de toenemende inbraken in scholen (4-272)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 53-55 4-28 p. 53-55 (PDF)
Over het recht om vragen te stellen      
  4-15
p. 70 4-15 p. 70 (PDF)
Ozon - Dodelijke slachtoffers - Leeftijd (4-4145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4145
Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Mogelijk misbruik (4-1648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1648
Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Mogelijk misbruik (4-1649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1649
Police-on-web - Aantal aangiften - Aard van misdrijven - Evaluatie en evolutie (4-2932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2932
Police-on-web - Aantal aangiften - Aard van misdrijven - Evaluatie en evolutie (4-5934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5934
Politie - Politievoertuigen - Ongevallen - Prioritaire voertuigen - Dodelijke slachtoffers - Aantal - Extra rijopleiding (4-4431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4431
Politie - Politievoertuigen - Ongevallen - Prioritaire voertuigen - Dodelijke slachtoffers - Aantal - Extra rijopleiding (4-5998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5998
Politie - Selectieproeven - Lage slaagcijfers (4-472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-472
Politie - Selectieproeven - Lage slaagcijfers (4-625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-625
Politie - Uitzonderlijk transport - Begeleiding - Vervanging door private ondernemingen of begeleiders (4-3257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3257
Politie - Uitzonderlijk transport - Begeleiding - Vervanging door private ondernemingen of begeleiders (4-5945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5945
Politieagenten - Doodsbedreigingen - Aantallen - Gevolgen (4-6280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6280
Politiediensten - Tuchtonderzoeken tegen agenten - Aantallen - Aanleidingen en conclusies (Zie ook mondelinge vraag nr 4-1555) (4-4792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4792
Politiediensten - Tuchtonderzoeken tegen agenten - Aantallen - Aanleidingen en conclusies (Zie ook mondelinge vraag nr 4-1555) (4-6032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6032
Politiediensten - Zelfmoorden van agenten - Aantallen (4-6636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6636
Radiologie - Overconsumptie - Analyse van fotoís in het buitenland (4-1055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1055
Rechtszaken - Ziekenhuispersoneel - Agressief gedrag van de patiŽnten (4-502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-502
Rechtszaken - Ziekenhuispersoneel - Agressief gedrag van de patiŽnten (4-701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-701
Regeling van werkzaamheden      
  Organisatie van een actualiteitendebat terwijl de beslissing niet vooraf door het Bureau werd genomen
4-14
p. 6 4-14 p. 6 (PDF)
  De heer Josť Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Fortiszaak : scheiding der machten
4-90
p. 30-33 4-90 p. 30-33 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-90
p. 30 4-90 p. 30 (PDF)
  4-90
p. 33-34 4-90 p. 33-34 (PDF)
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Bevoegdheid van de Senaat
4-91
p. 23-25 4-91 p. 23-25 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Ethische vraagstukken
4-23
p. 24-26 4-23 p. 24-26 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Opsluiting van minderjarigen in asielcentra
4-11
p. 44-45 4-11 p. 44-45 (PDF)
   Politieke crisis
4-11
p. 42-44 4-11 p. 42-44 (PDF)
   Staatshervorming
4-11
p. 44 4-11 p. 44 (PDF)
  4-11
p. 45-46 4-11 p. 45-46 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de behandeling van belangenconflicten
4-99
p. 16-17 4-99 p. 16-17 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Bancaire, financiŽle en economische crisis - Onderzoekscommissie Kamer-Senaat
4-56
p. 11-13 4-56 p. 11-13 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-56
p. 14 4-56 p. 14 (PDF)
  4-56
p. 15 4-56 p. 15 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 13-14 4-56 p. 13-14 (PDF)
   Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
4-56
p. 14-15 4-56 p. 14-15 (PDF)
   Verhoging van de financiŽle middelen van het Europees Hof voor de rechten van de mens en de Raad van Europa
4-56
p. 15 4-56 p. 15 (PDF)
Rijbewijs - Fietsers - Intrekking - Vervalsing (4-1346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1346
Rijbewijs - Fietsers - Intrekking - Vervalsing (4-1347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1347
Rijbewijs - Fietsers - Intrekking - Vervalsing (4-1348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1348
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Cholesterolremmers - Stijging van het gebruik - Maatregelen (4-6337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6337
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Geneesmiddelen - Terugbetaling (4-7437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7437
Rijverbod - Besturen van een voertuig - Aantallen - Maatregelen (4-7332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7332
Rijverbod - Besturen van een voertuig - Aantallen - Maatregelen (4-7333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7333
Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen (4-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1381
Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen (4-1382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1382
Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen (4-2546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2546
Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen (4-5602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5602
Ruimtes voor selfbanking - Bankkaartdiefstallen - Toename - Maatregelen (4-7206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7206
Ruimtes voor selfbanking - Bankkaartdiefstallen - Toename - Maatregelen (4-7207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7207
Slaap- en kalmeringsmiddelen - Gebruik in BelgiŽ - Aantallen - Maatregelen (4-7159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7159
Spaarlampen - Effecten op de gezondheid - Sensibilisatie van de bevolking (4-3298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3298
Spoorwegpolitie - Ziekteverzuim - Veiligheidsproblemen - Verbetering van de werkomstandigheden (4-3258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3258
Stalking via een vals internetprofiel (4-556)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 50-52 4-50 p. 50-52 (PDF)
Stations - Veiligheidsacties (4-324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-324
Stations - Veiligheidsacties (4-325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-325
Stations - Veiligheidsacties (4-603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-603
Stations - Veiligheidsacties (4-686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-686
Stookolie - Diefstal - Aantallen (4-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-194
Stookolie - Diefstal - Aantallen (4-195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-195
Stookolie - Diefstal - Aantallen (4-2502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2502
Stookolie - Diefstal - Aantallen (4-5581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5581
Stookolie - Diefstal - Aantallen (4-586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-586
Stookolie - Diefstal - Aantallen (4-672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-672
Strafinrichtingen - Incidenten binnen de gevangenismuren (4-1345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1345
Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden (4-1342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1342
Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden (4-2544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2544
Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden (4-5601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5601
Strijdkrachten - Buitenlandse missies - Overlijdens - Oorzaken (4-4663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4663
Studentenjobs - Beperking tot de zomermaanden (4-1268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1268
Studentenjobs - Beperking tot de zomermaanden (4-2462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2462
Studentenjobs - Beperking tot de zomermaanden (4-5427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5427
Synthetische cannabis - Aanwezigheid in BelgiŽ - Maatregelen (4-4615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4615
Synthetische cannabis - Aanwezigheid in BelgiŽ - Maatregelen (4-4616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4616
Synthetische cannabis - Aanwezigheid in BelgiŽ - Maatregelen (4-5691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5691
Tax-on-web - Aangifte via boekhouders - Capaciteitsproblemen - Maatregelen (4-4965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4965
Tax-on-web - Aangifte via boekhouders - Capaciteitsproblemen - Maatregelen (4-5196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5196
Toepassing van de faciliteitenregeling bij de verkiezingen in een gemeente van het kanton Zaventem (Wezembeek-Oppem)      
  4-1
p. 7-8 4-1 p. 7-8 (PDF)
Toewijzing van de gemeenschapssenatoren      
  4-1
p. 8-9 4-1 p. 8-9 (PDF)
Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen (4-4788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4788
Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen (4-4789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4789
Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen (4-4790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4790
Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen (4-5705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5705
Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen (4-5894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5894
Valse autoverzekeringen - Handel - Vervolgingen - Verscherpen van de controles (4-5132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5132
Valse autoverzekeringen - Handel - Vervolgingen - Verscherpen van de controles (4-5133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5133
Valse autoverzekeringen - Handel - Vervolgingen - Verscherpen van de controles (4-5211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5211
Valse eurobiljetten - Aantallen - Coupures - Aankaarting op Europees niveau (4-6628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6628
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-1599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1599
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1600
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-2549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2549
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-2720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2720
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-5603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5603
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-5915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5915
Vergiftigde Chinese melk (4-1654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1654
Vergiftigde Chinese melk (4-1655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1655
Verkeer - Alcoholcontroles (4-1059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1059
Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers (4-4148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4148
Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers (4-4149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4149
Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers (4-5659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5659
Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers (4-5980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5980
Verkeer - Quads - Verbod in bepaalde steden (4-4153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4153
Verkeersboete - Betaling - Betaalautomaten (4-6637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6637
Verkeersboete - Betaling - Betaalautomaten (4-6638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6638
Verkeersongevallen - Belgen in het buitenland (4-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1343
Verkeersongevallen - Belgen in het buitenland (4-1344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1344
Verkeersongevallen - Belgen in het buitenland (4-2400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2400
Verkoop van nieuwe producten - Dossiers om toelating te krijgen - Weigeringen (verrijkte voedingdmiddelen) (4-1266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1266
Verkoop van nieuwe producten - Dossiers om toelating te krijgen - Weigeringen (verrijkte voedingdmiddelen) (4-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1267
Verkoop van publicitaire ruimte - Oplichting - Maatregelen (4-1270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1270
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (4-1600)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe (S) en mevrouw Sabien Lahaye-Battheu (K)
4-1600/1
p. 1-25 4-1600/1 p. 1-25 (PDF)
  Bespreking
4-110
p. 48-50 4-110 p. 48-50 (PDF)
Veroordeelden - Elektronisch toezicht - Controle - Uitbreiding (4-5134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5134
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen (4-4905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4905
Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen (4-4906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4906
Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen (4-5322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5322
Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen (4-5719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5719
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat (Veiligheidsmachtiging voor de senatoren die lid zijn van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (4-1696)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille en Tony Van Parys en mevrouw Christiane Vienne
4-1696/1
p. 1-3 4-1696/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de doorlichting door het Rekenhof van de budgettaire en macro-economische gevolgen van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij verkiezingen voor het Vlaams Parlement, het Parlement van het Waalse Gewest, het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Parlement van de Franse Gemeenschap (Verplichting voor de politieke partijen om bij hun verkiezingsprogramma een budgettaire kostenraming te voegen) (4-1429)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe
4-1429/1
p. 1-5 4-1429/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen (4-602)      
  a. Homogenisering en coherentie van de bevoegdheden, efficiŽntere werking van de federatie en aangepaste financiering van de federale entiteiten, de federale Staat en het hoofdstedelijk Gewest - Regionalisering van de regelgeving met betrekking tot het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en de sociale economie - Bevoegdheidsherschikking met betrekking tot de beleidsdomeinen telecommunicatie, energie en prijsbeleid - Media elektronische communicatie en omroep - Regionaliseren van aspecten van het landbouwbeleid : pacht, veepacht, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Landbouwrampenfonds - Regionalisering van de bevoegdheid inzake de bijzondere regels betreffende de huur van woningen - Regionalisering en communautarisering van aspecten van de verkeersveiligheid : snelheidsbeperkingen, handhaving, reglementering inzake en toezicht op verkeerstekens en aanvullende reglementen, veiligheidsnormering voor de wegeninfrastructuur, toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, rijscholing, maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering, rij- en rusttijden - Verkeer op waterwegen en binnenvaart
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
  b. Gezinsbeleid - Kinderopvang - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten : verdeling van de middelen over de gemeenschappen - Bevoegdheid van de gewesten inzake gerechtelijke onteigeningsprocedure en inzake vaststelling van de algemene brandveiligheidsnormen - Verruiming van het subsitutierecht van de federale overheid : geval waarin een gewest in gebreke blijft Europees recht te implementeren en geval waarin een gewest zijn verplichtingen niet nakomt onder het Kaderverdrag inzake klimaatverandering - Vertegenwoordiging met stemrecht namens gemeenschappen, gewesten of federale overheid in instellingen die zij aanwijzen - Instelling van een federale investeringsdesk om buitenlandse kandidaat-investeerders aan te trekken - Nieuwe financieringsregeling voor het mobiliteitsvraagstuk in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende financiering gemeenschappen en gewesten en bijzondere wet 22 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Zie ook doc. 4-604)
   Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-602/1
p. 1-66 4-602/1 p. 1-66 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van verschillende bepalingen aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (Vervanging van "Arbitragehof" door "Grondwettelijk Hof" : wijziging bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en bijzondere wet 6 januari 1989 op het Arbitragehof) (4-514)      
  Algemene bespreking
4-108
p. 42 4-108 p. 42 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie (4-423)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys
4-423/1
p. 1-4 4-423/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan grondrechten - Grondrechten die zowel in een verdragsbepaling als in een bepaling van titel II van de Grontwet gewaarborgd zijn : risico van tegenstrijdige rechtspraak) (4-12)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe en Luc Van den Brande
4-12/1
p. 1-9 4-12/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Francis Delpťrťe en Hugo Vandenberghe
4-12/2
p. 1 4-12/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-36
p. 31-40 4-36 p. 31-40 (PDF)
  4-81
p. 36-38 4-81 p. 36-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpťrťe en Jacques Brotchi
4-829/1
p. 1-10 4-829/1 p. 1-10 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Moureaux, Joris Van Hauthem, Paul Wille, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Philippe Monfils en van mevrouw Sabine de Bethune
4-41
p. 12-16 4-41 p. 12-16 (PDF)
  4-41
p. 25-26 4-41 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars (4-973)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-973/1
p. 1-5 4-973/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Verlaging BTW-tarief - Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's - Zwartwerk - Spreiding over het ganse jaar van de prestaties onder studentencontract - Opheffing van de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten - Afbouw van de excessen t.g.v. exclusieve afnameverplichtingen in de cafť-sector) (4-686)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes, Wouter Beke, Louis Ide, Hugo Vandenberghe et Tony Van Parys
4-686/1
p. 1-7 4-686/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (4-1082)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1082/1
p. 1-7 4-1082/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (4-1021)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-1021/1
p. 1-3 4-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-782/2
p. 1 4-782/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-1368/2
p. 1 4-1368/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-851/2
p. 1 4-851/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-915/2
p. 1 4-915/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-1239/2
p. 1 4-1239/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-1547/2
p. 1 4-1547/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-305/2
p. 1 4-305/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-860/2
p. 1 4-860/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-1363/2
p. 1 4-1363/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-726/2
p. 1 4-726/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Verslag van de heren Hugo Vandenberghe en Francis Delpťrťe
4-797/2
p. 1 4-797/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring - Test ter controle van de subsidiariteits- en evenredigheidsprocedure (4-1534)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1534/1
p. 1-13 4-1534/1 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
4-100
p. 33-39 4-100 p. 33-39 (PDF)
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (Strafbaarstelling van "het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf") (4-508)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Bespreking
4-13
p. 25-31 4-13 p. 25-31 (PDF)
Voorzitterschap van de Europese Unie - Inzet van extra politiemensen - Vrijstelling voor de kustgemeenten tijdens de zomermaanden (4-7337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7337
Vrachtwagens - Controle - Resultaten (4-6339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6339
Vrachtwagens - Controle - Resultaten (4-6340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6340
Vuurwapens - Gewapende overvallen en moorden - Mogelijk effect van de "Shotspotter" (4-1373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1373
Vuurwapens - Gewapende overvallen en moorden - Mogelijk effect van de "Shotspotter" (4-1374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1374
Wagens - Verplichte uitrusting - Maatregelen (4-1041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1041
Wagens - Verplichte uitrusting - Maatregelen (4-1042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1042
Websites - Verkoop van ringtones - Legaliteit (4-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1598
Wegpolitie - Uitzonderlijke transporten - Begeleiding - Vergunningen voor privť-firma's (4-7330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7330
Wegpolitie - Uitzonderlijke transporten - Begeleiding - Vergunningen voor privť-firma's (4-7331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7331
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft (4-1408)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1408/2
p. 1-3 4-1408/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 51-52 4-96 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Amendement nr 38 van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-995/2
p. 15 4-995/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 33 en 35 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-995/2
p. 3-12 4-995/2 p. 3-12 (PDF)
  4-995/2
p. 12-13 4-995/2 p. 12-13 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-995/3
p. 1-49 4-995/3 p. 1-49 (PDF)
  4-995/4
p. 1-4 4-995/4 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Strafbaarstelling - Strafprocedure - Wettelijke basis voor de deelname van de Belgische Marine aan de operatie ATALANTA - Extraterritoriale bevoegdheid bij arrestatie) (Zie ook doc. nr 4-1561) (4-1562)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 4-11 4-104 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (Mogelijkheid voor boekhouders-fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren om hun aansprakelijkheid te beperken door de uitoefening van de activiteit in vennootschapsvorm mogelijk te maken) (4-1540)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1540/2
p. 1-4 4-1540/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-845)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-845/5
p. 1-6 4-845/5 p. 1-6 (PDF)
  4-845/5
p. 2 4-845/5 p. 2 (PDF)
  4-845/5
p. 2 4-845/5 p. 2 (PDF)
  4-845/5
p. 3 4-845/5 p. 3 (PDF)
  4-845/5
p. 3 4-845/5 p. 3 (PDF)
  4-845/5
p. 3-4 4-845/5 p. 3-4 (PDF)
  4-845/5
p. 4 4-845/5 p. 4 (PDF)
  4-845/5
p. 4 4-845/5 p. 4 (PDF)
  4-845/5
p. 4 4-845/5 p. 4 (PDF)
  4-845/5
p. 5 4-845/5 p. 5 (PDF)
  4-845/5
p. 5 4-845/5 p. 5 (PDF)
  4-845/5
p. 5 4-845/5 p. 5 (PDF)
  4-845/5
p. 5-6 4-845/5 p. 5-6 (PDF)
  4-845/5
p. 6 4-845/5 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-846)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-846/2
p. 1-5 4-846/2 p. 1-5 (PDF)
   Elektronische procesvoering - Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek : uitstel van de inwerkingtreding (Informatisering PHENIX)
4-846/2
p. 3 4-846/2 p. 3 (PDF)
  4-846/2
p. 4 4-846/2 p. 4 (PDF)
   Strafuitvoering - Wijziging wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten : overlegstructuur inzake de toepassing van de wet ; artikel 109 : uitstel van de inwerkingtreding
4-846/2
p. 4 4-846/2 p. 4 (PDF)
   Strafuitvoering - Wijziging wet 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken : gefaseerde inwerkingtreding van de wet
4-846/2
p. 2 4-846/2 p. 2 (PDF)
  4-846/2
p. 3 4-846/2 p. 3 (PDF)
  4-846/2
p. 4 4-846/2 p. 4 (PDF)
   Strafuitvoering - Wijziging wet 21 april 2007 betreffende internering van personen met geestesstoornis : uitstel van de inwerkingtreding
4-846/2
p. 4 4-846/2 p. 4 (PDF)
   Strafuitvoering - Wijziging wet 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank : uitstel van de inwerkingtreding
4-846/2
p. 5 4-846/2 p. 5 (PDF)
   Wijziging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Gesloten instellingen - Uitstel van de inwerkingtreding
4-846/2
p. 3 4-846/2 p. 3 (PDF)
  4-846/2
p. 4 4-846/2 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (I) (Punctuele aanpassingen van diverse wetten - Toewijzing aan de politierechtbank van geschillen inzake treinongevallen - Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring - Bescherming van de persoon van de geesteszieke - Lijst van de gecertificeerde opleidingen - Vervanging van de term "handelsregister" door de "Kruispuntbank van Ondernemingen" - Operationeel kader van het federaal parket - Strafvordering ten aanzien van door Belgische militairen gepleegde misdrijven - Personeel van de griffies en parketten) (Zie ook doc. nr 4-1551) (4-1550)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1550/2
p. 1-10 4-1550/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987 (4-1184)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 28 januari 1988 (4-1183)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van ... betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Bevoegdheden rechtbank van Koophandel - Zie ook doc. 4-1657) (4-1658)      
  Amendement nr 1 van de heer Hugo Vandenberghe
4-1658/2
p. 1 4-1658/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1357/2
p. 1-3 4-1357/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1357/4
p. 3 4-1357/4 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1357/5
p. 1-22 4-1357/5 p. 1-22 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Amendementen nrs 102 tot 104 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1521/3
p. 50-51 4-1521/3 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (4-1153)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1153/2
p. 1-4 4-1153/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiŽle sector (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/46/EG - Oprichting remuneratiecomitť) (4-1659)      
  Verslag van de heren Roland Duchatelet en Hugo Vandenberghe
4-1659/3
p. 1-16 4-1659/3 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1565/2
p. 1-3 4-1565/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1574/1
p. 1-2 4-1574/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Rookverbod drankgelegenheden) (4-1549)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 13-20 4-104 p. 13-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/60/EG - Aanbevelingen van de FinanciŽle Actiegroep tegen het witwassen van kapitalen [FAG]) (4-1412)      
  Amendementen nrs 7 en 9 tot 11 van de heren Hugo Vandenberghe en Wouter Beke
4-1412/2
p. 4 4-1412/2 p. 4 (PDF)
  4-1412/2
p. 5-8 4-1412/2 p. 5-8 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren John Crombez en Hugo Vandenberghe
4-101
p. 40 4-101 p. 40 (PDF)
  4-101
p. 69 4-101 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven (4-1655)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 4-11 4-118 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Commissie van de openbare comptabiliteit, inrichting en werking) (4-1558)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1558/2
p. 1-4 4-1558/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen (Hervorming van de toezichtsarchitectuur voor de financiŽle sector naar aanleiding van de financiŽle crisis - Oprichting Comitť voor systeemrisico's en systeemrelevante financiŽle instellingen (CSRSFI) - Invoering "Twin-Peaks" model voor het toezicht - Overdracht van bevoegdheden van het CBFA en CSRSFI naar de NBB - Prudentieel toezicht door NBB - CBFA zal toezien op de naleving van de gedragsregels, inschrijving van de tussenpersonen, informatieverstrekking bij marktverrichtingen - Autonome sanctiecommissie bij het CBFA - Consumentenbescherming en -informatie - Toekenning bevoegdheden aan de Koning - Zie ook doc. 4-1725 en 4-1726) (4-1727)      
  Algemene bespreking
4-121
p. 17-18 4-121 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen - Werking en samenstelling Kansspelcommissie) (4-1410)      
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1410/3
p. 2 4-1410/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1410/3
p. 2 4-1410/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1410/4
p. 1-2 4-1410/4 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1410/5
p. 1-7 4-1410/5 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (4-866)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe + bijlagen
4-866/2
p. 1-19 4-866/2 p. 1-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendementen nrs 54 tot 64, 67 en 73 tot 86 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1409/6
p. 1-21 4-1409/6 p. 1-21 (PDF)
  Amendementen nrs 96 tot 106 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1409/7
p. 9-15 4-1409/7 p. 9-15 (PDF)
  Amendement nr 132 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 125, 127 en 128 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 133, 134 en 137 tot 158 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1409/9
p. 1-33 4-1409/9 p. 1-33 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1409/10
p. 1-134 4-1409/10 p. 1-134 (PDF)
  Algemene bespreking
4-121
p. 9-14 4-121 p. 9-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen) (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de kansspelwet tot de kansspelen aangeboden via de informatiemaatschappij-instrumenten, de mediaspelen en de weddenschappen) (4-1411)      
  Amendementen nrs 13 tot 20 en 27 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1411/4
p. 8-11 4-1411/4 p. 8-11 (PDF)
  4-1411/4
p. 17 4-1411/4 p. 17 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1411/6
p. 1-150 4-1411/6 p. 1-150 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Bevoegdheden en territoriale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg - Geschil met het Fonds voor medische ongevallen - Zie ook 4-1691) (4-1692)      
  Algemene bespreking
4-120
p. 5-9 4-120 p. 5-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft (Verhoging van de leeftijdsgrens) (4-1642)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1642/2
p. 1-2 4-1642/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1053/2
p. 1 4-1053/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 81 tot 113, 115 tot 121, 124, 142, 144 tot 146 en 148 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1053/6
p. 8-41 4-1053/6 p. 8-41 (PDF)
  4-1053/6
p. 42-45 4-1053/6 p. 42-45 (PDF)
  4-1053/6
p. 46 4-1053/6 p. 46 (PDF)
  4-1053/6
p. 57 4-1053/6 p. 57 (PDF)
  4-1053/6
p. 58-59 4-1053/6 p. 58-59 (PDF)
  4-1053/6
p. 60 4-1053/6 p. 60 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
  4-109
p. 32-40 4-109 p. 32-40 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake kansspelen (Meer bescherming voor de speler - Uitbreiding van het begrip kansspel - Weddenschappen om sport - Niet-sportieve weddenschappen - Exploitatie van spelen via de media - Uitsluiting van spelen aangeboden bij occasionele evenementen - Wijziging van de status en de bevoegdheden van de kansspelcommissie) (4-1162)      
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1162/2
p. 1-3 4-1162/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-96
p. 38-49 4-96 p. 38-49 (PDF)
Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen (Gewestvorming - Wijziging organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's : terbeschikkingstelling van gerechtigden op maatschappelijke integratie voor een sociale economie-initiatief ; erkenning van de projecten door de gewesten - Regionalisering van het Participatiefonds : Federaal Dienstencentrum - Regionalisering van het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de wegen, van de bevoegdheid tot het opleggen en uitvoeren van administratieve sancties voor bepaalde overtredingen van de Wegcode, van de reglementering inzake verkeerstekens en aanvullende reglementen op de wegen, van het toezicht op de technische voorschriften voor voertuigen, van de bevoegdheid inzake maximaal toegelaten massa's, ladingverzekering en rij- en rusttijden, alsook van de organisatie en erkenning van examencentra - Opheffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en overheveling van zijn middelen naar de gemeenschappen - Beliris-fonds : investeringen inzake openbaar vervoer in het Brussels Gewest) (Zie ook doc. 4-602) (4-604)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-604/1
p. 1-12 4-604/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht (en betreffende de rechtsvorderingen die uit misdrijven ontstaan - Het bewijs - Recht van verdediging - Nietigheidsgronden - Rechterlijk gewijsde - Samenhang, onsplitsbaarheid en aanhangigheid - Betekening en kennisgeving - Termijnen - Rechtsbijstand - Afschrift van stukken - Zie ook doc. 3-450) (4-1481)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1481/1
p. 1-16 4-1481/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen (Wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten) (4-1461)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1461/1
p. 1-7 4-1461/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Verbod tot toegang tot de speelzalen voor penitentiaire beambten) (4-1751)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1751/1
p. 1-4 4-1751/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, van de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geÔnterneerde personen - Zie ook doc. 5-1832) (4-1488)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1488/1
p. 1-29 4-1488/1 p. 1-29 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 13 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1488/2
p. 2-8 4-1488/2 p. 2-8 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 24 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1488/3
p. 1-4 4-1488/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten (Aanpassing van het statuut van de gerechtsdeurwaarders tengevolge de regionalisering - Objectivering van de benoeming, versterking en opwaardering van het tuchtrecht - Waarborg van de continuÔteit van een kantoor - Naamswijziging in "gerechtsofficier") (4-826)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-826/1
p. 1-48 4-826/1 p. 1-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (Vervanging van "Arbitragehof" door "Constitutioneel Hof" : wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, wet 6 augustus 1931 houdende vaststelling van onverenigbaarheden, wet 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gerechtelijk Wetboek, gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewone wet 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, referendarissen en griffiers van het Arbitragehof, wet 23 januari 1989 op het Arbitragehof, wet 3 mei 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek en wet 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie) (4-513)      
  Algemene bespreking
4-108
p. 42 4-108 p. 42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (i.p.v. "Arbitragehof" - Wijziging Wetboek van Strafvordering, Strafwetboek, wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, herstelwel 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wet 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, WIB 1992, wet 20 juli 2004 tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst en basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden) (4-515)      
  Algemene bespreking
4-108
p. 42 4-108 p. 42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (Reservataire erfgenamen) (4-1362)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Schelfhout
4-1362/1
p. 1-7 4-1362/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven, Francis Delpťrťe en Tony Van Parys, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1091/1
p. 1-3 4-1091/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1091/2
p. 1-5 4-1091/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-58
p. 20 4-58 p. 20 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (Veelheid aan samenlevingsvormen - Meer nieuw samengestelde gezinnen die zullen instaan voor de opvoeding van de kinderen - Wettelijke bescherming van de nieuw opgebouwde affectieve band tussen de niet-biologische zorgouder en het kind) (4-670)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-670/1
p. 1-8 4-670/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (4-555)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Etienne Schouppe en Hugo Vandenberghe en de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-555/1
p. 1-6 4-555/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (4-1339)      
  Voorstel van de dames Miet Smet, Christine Defraigne, Christiane Vienne en Sabine de Bethune en van de heren Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1339/1
p. 1-12 4-1339/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot coŲrdinatie van diverse wetsbepalingen om deze in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (4-1773)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe
4-1773/1
p. 1-21 4-1773/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1377/1
p. 1-5 4-1377/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Hugo Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1377/3
p. 1-2 4-1377/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1377/7
p. 1 4-1377/7 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1377/7
p. 2 4-1377/7 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1376/1
p. 1-5 4-1376/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Hugo Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1376/3
p. 1-2 4-1376/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1376/8
p. 1-2 4-1376/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-1376/8
p. 2 4-1376/8 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendement nr 43 van de heer Hugo Vandenberghe
4-924/3
p. 82-83 4-924/3 p. 82-83 (PDF)
  Amendementen nrs 4, 11, 37, 39 en 54 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-924/3
p. 61-62 4-924/3 p. 61-62 (PDF)
  4-924/3
p. 65 4-924/3 p. 65 (PDF)
  4-924/3
p. 80 4-924/3 p. 80 (PDF)
  4-924/3
p. 81 4-924/3 p. 81 (PDF)
  4-924/3
p. 88 4-924/3 p. 88 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
  4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
  4-100
p. 10-21 4-100 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (Voorziening in cassatie zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie - Kennisgeving - Niet-ontvankelijkheid) (4-20)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-20/1
p. 1-2 4-20/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-20/2
p. 1-2 4-20/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten (Vermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure) (4-1022)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Hugo Vandenberghe
4-1022/1
p. 1-9 4-1022/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek (Opleggen van een geldboete aan eenieder die door zijn woorden, daden of onthoudingen bewust een belangrijk risico schept dat de normale rechtsgang ernstig kan verstoren of schaden - Brits concept "contempt of court") (4-21)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-21/1
p. 1-3 4-21/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten (4-688)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-688/1
p. 1-3 4-688/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek (Procedure van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, in spoedeisende gevallen - Voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie) (4-17)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-17/1
p. 1-2 4-17/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector (Aftrek van verliezen van in het verleden behaalde winsten) (4-942)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-942/1
p. 1-7 4-942/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische coŲperatieve vennootschap (Wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Cooperatie, van het KB van 29 maart 1958 houdende vaststelling van het aantal vaste en plaatsvervangende leden der commissies bedoeld in de wet van 20 juli 1955 - Wijziging KB 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coŲperatieve vennootschappen en van de coŲperatieve vennootschappen) (4-1456)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1456/1
p. 1-5 4-1456/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
  4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek) (Vordering strekkende tot betaling van een zekere schuld die een geldsom tot voorwerp heeft) (Zie doc. 4-823) (4-139)      
  Amendementen nrs 17 tot 31 van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Helga Stevens
4-139/3
p. 1-8 4-139/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken (Wijziging KB nr 20 tot vaststelling van de tarieven van de BTW) (4-1436)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1436/1
p. 1-5 4-1436/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Amendement nr 3 van de heer Hugo Vandenberghe
4-594/7
p. 1 4-594/7 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 (Wegwerken van juridische discrepanties in de wet) (4-644)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-644/1
p. 1-3 4-644/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis (4-698)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-698/1
p. 1-4 4-698/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen (Wijziging KB 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van KB nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut van zelfstandigen - Zelfstandige die zich in een "staat van behoefte" bevindt - Zie ook doc. 4-1504) (4-1503)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1503/1
p. 1-4 4-1503/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen (De voor de zelfstandige "in staat van behoefte" vrijgestelde kwartalen inzake bijdragen opnieuw beschouwen als betaalde kwartalen voor de vaststelling van de pensioenrechten - Zie ook doc. 4-1503) (4-1504)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1504/1
p. 1-4 4-1504/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen (4-1417)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe
4-1417/1
p. 1-6 4-1417/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek (Verbod voor magistraten processen, betwiste rechten en rechtsvorderingen over te nemen : referendarissen en parketjuristen) (4-11)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-11/1
p. 1-3 4-11/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-11/2
p. 1 4-11/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie (4-13)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-13/1
p. 1-6 4-13/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid voor een Nederlandstalige beschuldigde die wordt vervolgd voor het Hof van assisen van Luik de doorverwijzing naar een ander hof van assisen te vragen - Mogelijkheid voor een Franstalige beschuldigde die voor een Nederlandstalig hof van assisen wordt gebracht om de doorverwijzing te vragen naar een Franstalig hof van assisen) (4-692)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (Aanstelling van curatoren) (4-18)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-18/1
p. 1-4 4-18/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Hugo Vandenberghe
4-18/2
p. 2 4-18/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-37
p. 38 4-37 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beŽdigd vertaler in het geval een beŽdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (Problemen met bomen dicht bij de scheiding tussen percelen) (4-435)      
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-435/2
p. 2 4-435/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371, ß 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek (Berekening van de anciŽnniteit van de griffiers - De inschrijving bij de balie evenals de uitoefening van het ambt van notaris komen in aanmerking) (4-14)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-14/1
p. 1-3 4-14/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek (Vruchtgebruik op verbruikbare goederen [Oneigenlijk vruchtgebruik] - Teruggave : schattingsclausule versus afwezigheid van clausule) (4-15)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-15/1
p. 1-4 4-15/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon (Vermijden dat het slachtoffer zich naar de rechtbank van eerste aanleg dient te begeven om de verklaring of te leggen) (4-567)      
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-567/3
p. 1-2 4-567/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (4-1217)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Roland Duchatelet, Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1217/1
p. 1-7 4-1217/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek (Leiding van de rechtbank en verdeling van de dienst wanneer er in de politierechtbank verscheidene rechters zijn) (4-19)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-19/1
p. 1-2 4-19/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-19/2
p. 1-2 4-19/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie : kennelijk ongegronde of niet ernstige aanvragen - Voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie) (4-16)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-16/1
p. 1-5 4-16/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-16/2
p. 1-2 4-16/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied (4-1361)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche en mevrouw Sabine de Bethune
4-1361/1
p. 1-5 4-1361/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof) (Openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen (4-606)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Dirk Claes en Pol Van Den Driessche
4-606/1
p. 1-7 4-606/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachtingvan minderjarigen (Toegang tot het strafregister - Veroordeelde pedofielen) (4-1084)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en van de heer Hugo Vandenberghe
4-1084/1
p. 1-8 4-1084/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kiestwetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-134)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke, Louis Ide, Etienne Schouppe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-134/1
p. 1-21 4-134/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot (4-989)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-989/1
p. 1-6 4-989/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten, met het oog op de beperking van het personeel toepassingsgebied (Beperking van het toepassingsgebied ratione personae tot de categorieŽn van professionelen die onder het toepassingsgebied vallen van de Europese richtlijn 2002/47/EG van 6 juni 2002 betreffende financiŽle zekerheidsovereenkomsten - Speculatieve praktijken met afgeleide producten) (4-1324)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke en Tony Van Parys
4-1324/1
p. 1-7 4-1324/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft (4-1080)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1080/1
p. 1-6 4-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (4-338)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-338/1
p. 1-15 4-338/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt (Geassocieerd notaris na eervol ontslag - Opschorting van de stage in een notariskantoor - Benoeming op een andere standplaats zonder examens - Plaatsvervanging, wanneer een notaris tijdelijk verhinderd is) (4-1317)      
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-1317/2
p. 2 4-1317/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Hugo Vandenberghe
4-1317/3
p. 1-13 4-1317/3 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Ombudsman voor het notariaat - Informele samenwerking tussen de verschillende notariŽle instanties, waaronder de provinciale kamers) (4-796)      
  Amendement nr 5 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-796/4
p. 1-4 4-796/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-796/5
p. 6-10 4-796/5 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Wegwerken van een aantal juridische onvolkomenheden m.b.t. de regels over de samenstelling van de verschillende benoemingscommissies voor het notariaat) (4-735)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-735/1
p. 1-12 4-735/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-735/2
p. 1-2 4-735/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 9 van de heer Hugo Vandenberghe
4-735/2
p. 2-5 4-735/2 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 25 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-735/4
p. 3-7 4-735/4 p. 3-7 (PDF)
  Amendementen nrs 39 tot 41 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-735/5
p. 5-9 4-735/5 p. 5-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Toevoeging van 1 substituut procureur des Konings aan het parket te Veurne) (4-841)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Huge Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-841/1
p. 1-3 4-841/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vereenvoudiging van de procedure - Uitbreiding van de werkingssfeer via verminderde vergoeding voor ernstige hinder zonder sluiting - Voordelerige financiering voor de gemeenten - Verhoging van de vergoeding - Betere communicatie en inspraak) (4-988)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-988/1
p. 1-15 4-988/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, met het oog op het verbeteren van de rechtspositie van de auteur (Overeenkomst auteur-uitgever) (4-1646)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1646/1
p. 1-8 4-1646/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Overdracht van bijkomende financiŽle middelen naar de Duitstalige Gemeenschap) (4-603)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Moureaux, Johan Vande Lanotte, Francis Delpťrťe en Marcel Cheron en mevrouw Freya Piryns
4-603/1
p. 1-3 4-603/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-764/1
p. 1-9 4-764/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Hugo Vandenberghe c.s.
4-764/2
p. 2 4-764/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Hugo Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-764/5
p. 2 4-764/5 p. 2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
4-33
p. 7-8 4-33 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 21-24 4-40 p. 21-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-612/1
p. 1-3 4-612/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame (4-1081)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1081/1
p. 1-14 4-1081/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (4-669)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-669/1
p. 1-15 4-669/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Amendementen nrs 17 en 18 van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-127/4
p. 2 4-127/4 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Ter advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van bevoegdheidsvragen ingevolge de toekenning door het Verdrag van Lissabon van nieuwe bevoegdheden aan de nationale parlementen - Bevoegdheidsbetwistingen tussen de Wetgevende Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (4-830)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-830/1
p. 1-8 4-830/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Algemene bespreking
4-50
p. 37-40 4-50 p. 37-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlanstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (4-133)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys
4-133/1
p. 1-37 4-133/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State) (4-10)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-10/1
p. 1-6 4-10/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-10/2
p. 1 4-10/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Hugo Vandenberghe
4-10/2
p. 2 4-10/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 25-26 4-40 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 15-21 4-118 p. 15-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten (De eigenhandige facturering - Nadere regels voor de verbetering van foutieve facturen - Bewaringstermijn - Opslagplaats en grensoverschrijdende aspecten) (4-599)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Georges Dallemagne, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-599/1
p. 1-10 4-599/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen (Opheffing van de ongelijke behandeling tussen gehuwden/wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden - Tijdelijke werkloosheid - Wijziging artikelen 147, 150 en 151 WIB1992) (4-1450)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1450/1
p. 1-5 4-1450/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (4-576)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-576/1
p. 1-2 4-576/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Artikel 104) (4-1451)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1451/1
p. 1-4 4-1451/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud (o.a. opzegvergoedingen Belgische grensarbeiders) (4-1587)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1587/1
p. 1-3 4-1587/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1594/1
p. 1-9 4-1594/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen (in het kader van aanleg en onderhoud van tuinen) (4-788)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-788/1
p. 1-3 4-788/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen (Beperking in de tijd van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep - Sectoren waarin er manifeste misbruiken worden vastgesteld - Verschijnsel van schijnzelfstandigheid - Machtiging aan de Koning) (4-600)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-600/1
p. 1-5 4-600/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen (4-580)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-580/1
p. 1-4 4-580/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen (Zelfstandigen geconfronteerd met achterstallige bijdragen gezien de stijging van hun schuldenberg) (4-579)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-579/1
p. 1-4 4-579/1 p. 1-4 (PDF)
Wurgspel " le jeu du foulard " - Gevolgen - Maatregelen (4-6338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6338
Wurgspel (" jeu du foulard ") - Gevolgen - Maatregelen (4-4892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4892
Wurgspel (" jeu du foulard ") - Gevolgen - Maatregelen (4-4893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4893
Wurgspel (" jeu du foulard ") - Gevolgen - Maatregelen (4-5718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5718
Zeepiraterij (Probleem voor de kust van SomaliŽ - Maatregelen om Belgische rederijen en schepen afdoende te beschermen) (4-264)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 53-57 4-27 p. 53-57 (PDF)
Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet (4-1646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1646
Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet (4-1647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1647
Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet (4-2315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2315
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling - Aanvragen (4-7334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7334
Ziekenhuizen - Brandveiligheid - Controles (4-4325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4325
Ziekenhuizen - Verkeerde bloedtransfusies - Aantal (4-4144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4144
Zondagswinkelen aan de kust (Nieuw koninklijk besluit van kracht sinds 3 juli 2007) (4-158)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 54-55 4-20 p. 54-55 (PDF)
Zonnebanken - Gezondheidsrisico - Huidkanker - Studie IARC (4-3921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3921
Zonnecentra - Controles - Overtredingen - Maatregelen (4-7212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7212
Zonnecentra - Overtredingen - Controle (4-6629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6629
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999