S. 4-1521 Dossierfiche K. 52-1666

Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
Regering Y. Leterme I  

strafrecht
sociaal recht
strafsanctie
arbeidsrecht
overtreding
arbeidsinspectie
judiciŽle hervorming
administratieve sanctie
geldboete
sociale zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1666/1 Wetsontwerp 11/12/2008
K. 52-1666/2 GecoŲrdineerde tekst 11/12/2008
K. 52-1666/3 Amendementen 11/12/2008
K. 52-1666/4 Advies van de Nationale Arbeidsraad 7/10/2009
K. 52-1666/5 Amendementen 21/10/2009
K. 52-1666/6 Amendementen 21/10/2009
K. 52-1666/7 Amendementen 27/10/2009
K. 52-1666/8 Amendementen 10/11/2009
K. 52-1666/9 Verslag namens de commissie 27/11/2009
K. 52-1666/10 Tekst aangenomen door de commissie 27/11/2009
K. 52-1666/11 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 1/12/2009
K. 52-1666/12 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 3/12/2009
K. 52-1666/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/2009
4-1521/1 4-1521/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/12/2009
K. 52-1666/14 Erratum 4/1/2010
4-1521/2 4-1521/2 (PDF) Amendementen 27/1/2010
4-1521/3 4-1521/3 (PDF) Amendementen 30/3/2010
4-1521/4 4-1521/4 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1521/5 4-1521/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/5/2010
4-1521/6 4-1521/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 6/5/2010
K. 52-1666/15 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 6/5/2010
K. 52-1666/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2008   Indiening Doc. K. 52-1666/1
7/10/2009   Ontvangst extern advies: Nationale Arbeidsraad Doc. K. 52-1666/4
27/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1666/9
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 1-37 en 79-80
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o23)
Integraal verslag nr. 126, p. 80-83
Doc. K. 52-1666/13
3/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
Integraal verslag nr. 125
  [S2] Behandeling door Senaat
4/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/12/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1521/1 4-1521/1 (PDF)
15/12/2009   Verzending naar commissie: Justitie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o6) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1521/6 4-1521/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
15/12/2009   Verzending naar commissie
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
20/1/2010   Inleidende uiteenzetting door Stefaan De Clerck,
minister van Justitie
27/1/2010   Inschrijving op agenda
27/1/2010   Bespreking
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Bespreking
23/3/2010   Inschrijving op agenda
23/3/2010   Niet behandeld
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Bespreking
30/3/2010   Inschrijving op agenda
30/3/2010   Bespreking
20/4/2010   Inschrijving op agenda
20/4/2010   Bespreking
20/4/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o1)
20/4/2010   Aanneming na amendering
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-1521/4 4-1521/4 (PDF)
4/5/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1521/5 4-1521/5 (PDF)
25/2/2010   Opschorting termijn
4/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Doc. 4-82/28 4-82/28 (PDF)
5/3/2010   Hervatting termijn
28/4/2010   Opschorting termijn
convocatie POC
29/4/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30+30
Doc. 4-82/30 4-82/30 (PDF)
30/4/2010   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
6/5/2010   Overzending Doc. K. 52-1666/15
6/5/2010   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 484
6/5/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 100-101
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o12)
Integraal verslag nr. 154, p. 106-107
Doc. K. 52-1666/16
6/5/2010   Aanneming zonder amendering
7/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2010   Bekendmaking (43712-43798)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/5/2010
Commissie: Justitie
Geamendeerd 20/1/2010, 27/1/2010, 9/3/2010, 24/3/2010, 30/3/2010, 20/4/2010, 4/5/2010
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/12/2009 15 4/1/2010
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/12/2009 14
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/12/2009 60 10/3/2010
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Onderzoekstermijn (S1) 16/12/2009 44
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/12/2009 36 4/6/2010
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/12/2009 44 3/5/2010
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 16/12/2009 6
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30+30
Onderzoekstermijn (S1) 16/12/2009 36
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/6/2010 1/7/2010, blz 43712-43798

Kruispuntbank van de wetgeving