S. 4-606 Dossierfiche K. 52-1231

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Dirk Claes    Pol Van Den Driessche   

beroepsloopbaan
hogere rechtspraak
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-606/1 4-606/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/3/2008
4-606/2 4-606/2 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 15/4/2008
4-606/3 4-606/3 (PDF) Amendementen 20/5/2008
4-606/4 4-606/4 (PDF) Verslag namens de commissie 4/6/2008
4-606/5 4-606/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/6/2008
4-606/6 4-606/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 5/6/2008
K. 52-1231/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/6/2008
K. 52-1231/2 Advies van de Raad van State 9/12/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/3/2008   Indiening Doc. 4-606/1 4-606/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
19/3/2008   Externe adviesaanvraag: Hoge Raad voor de Justitie
15/4/2008   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. 4-606/2 4-606/2 (PDF)
29/5/2008   Inschrijving op agenda
5/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
5/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-33 Hand. 4-33 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/3/2008   Verzending naar commissie
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Paul Procureur
11/3/2008   Bespreking
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Bespreking
20/5/2008   Inschrijving op agenda
20/5/2008   Hoorzitting met de heer Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
20/5/2008   Hoorzitting met de heer Jean-FranÁois Leclercq, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Bespreking
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Bespreking
27/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
27/5/2008   Aanneming na amendering
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-606/4 4-606/4 (PDF)
4/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-606/5 4-606/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/6/2008   Overzending Doc. K. 52-1231/1
7/11/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 60 Bijlage 13/11/2008, p. 12
9/12/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1231/2
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/6/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/3/2008, 6/5/2008, 20/5/2008, 21/5/2008, 27/5/2008, 4/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd