S. 4-127 Dossierfiche K. 52-1174

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt
Martine Taelman   

notaris
rechtsvordering
huwelijksrecht
burgerlijk recht
handelsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-127/1 4-127/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/7/2007
4-127/2 4-127/2 (PDF) Amendementen 4/3/2008
4-127/3 4-127/3 (PDF) Amendementen 22/4/2008
4-127/4 4-127/4 (PDF) Amendementen 23/4/2008
4-127/5 4-127/5 (PDF) Verslag namens de commissie 13/5/2008
4-127/6 4-127/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/5/2008
4-127/7 4-127/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/5/2008
K. 52-1174/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/5/2008
K. 52-1174/2 Amendementen 3/6/2008
K. 52-1174/3 Amendement 11/6/2008
K. 52-1174/4 Verslag namens de commissie 23/6/2008
K. 52-1174/5 Tekst aangenomen door de commissie 23/6/2008
K. 52-1174/6 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 26/6/2008
4-127/8 4-127/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 27/6/2008
4-127/9 4-127/9 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-127/10 4-127/10 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 10/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/7/2007   Indiening Doc. 4-127/1 4-127/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
8/5/2008   Inschrijving op agenda
15/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
15/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o6) Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
Doc. 4-127/7 4-127/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
19/2/2008   Inschrijving op agenda
19/2/2008   Niet behandeld
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
26/2/2008   Bespreking
4/3/2008   Inschrijving op agenda
4/3/2008   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
5/3/2008   Inschrijving op agenda
5/3/2008   Bespreking
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Bespreking
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Hoorzitting met mevrouw Hélène Casman, professor aan de VUB
9/4/2008   Hoorzitting met de heer Walter Pintens, professor aan de KUL
9/4/2008   Gedachtewisseling
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Bespreking
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Bespreking
23/4/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
23/4/2008   Aanneming na amendering
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-127/5 4-127/5 (PDF)
13/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-127/6 4-127/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1174/1
23/6/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1174/4
26/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 46, p. 49-50
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o27)
Integraal verslag nr. 46, p. 70-71
Doc. K. 52-1174/6
26/6/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
27/6/2008   Overzending Doc. 4-127/8 4-127/8 (PDF)
27/6/2008   Verzending naar commissie: Justitie
3/7/2008   Inschrijving op agenda
10/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o5)
De Senaat heeft met de tekst ingestemd zoals die door de Kamer werd geamendeerd.
Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
Doc. 4-127/10 4-127/10 (PDF)
27/6/2008   Verzending naar commissie
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Niet behandeld
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-127/9 4-127/9 (PDF)
10/7/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
14/8/2008   Bekendmaking (43560-43562)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/5/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 26/2/2008, 4/3/2008, 5/3/2008, 11/3/2008, 9/4/2008, 16/4/2008, 23/4/2008, 13/5/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/6/2008
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/7/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 16/5/2008 60 14/7/2008
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 28/6/2008 15 14/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2008 14/8/2008, blz 43560-43562