S. 4-139 Dossierfiche K. 52-1287

Wetsontwerp tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek
Martine Taelman   

betalingstermijn
tenuitvoerlegging van het vonnis
schuld
betaling
nationale uitvoeringsmaatregel
schuldvordering
burgerlijke rechtsvordering
handelsverrichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-139/1 4-139/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/8/2007
4-139/2 4-139/2 (PDF) Amendementen 18/3/2008
4-139/3 4-139/3 (PDF) Amendementen 6/5/2008
4-139/4 4-139/4 (PDF) Amendementen 7/5/2008
4-139/5 4-139/5 (PDF) Amendementen 27/5/2008
4-139/6 4-139/6 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/2008
4-139/7 4-139/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/2008
4-139/8 4-139/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/2008
4-139/9 4-139/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/6/2008
K. 52-1287/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/6/2008
K. 52-1287/2 Amendement 4/11/2008
K. 52-1287/3 Amendementen 21/1/2009
K. 52-1287/4 Amendement 27/1/2009
K. 52-1287/5 Amendementen 4/2/2009
K. 52-1287/6 Verslag namens de commissie 9/3/2009
K. 52-1287/7 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2009
K. 52-1287/8 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 18/3/2009
K. 52-1287/9 Advies van de Raad van State 8/5/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/8/2007   Indiening
Herindiening 51-1215/1.
Doc. 4-139/1 4-139/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
19/6/2008   Inschrijving op agenda
26/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-10/o6) Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
Doc. 4-139/9 4-139/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Niet behandeld
29/1/2008   Inschrijving op agenda
29/1/2008   Niet behandeld
30/1/2008   Inschrijving op agenda
30/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
30/1/2008   Bespreking
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Niet behandeld
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Niet behandeld
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Bespreking
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Bespreking
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Bespreking
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Niet behandeld
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Regeling der werkzaamheden
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Bespreking
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
10/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o1)
10/6/2008   Aanneming na amendering
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-139/6 4-139/6 (PDF)
24/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst gesplitst wetsvoorstel (aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet)
Doc. 4-139/7 4-139/7 (PDF)
24/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst gesplitst wetsvoorstel (aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet)
Doc. 4-139/8 4-139/8 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/6/2008   Overzending Doc. K. 52-1287/1
9/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1287/6
19/3/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 88, p. 48-49 + Integraal verslag nr. 91 Bijlage 26/03/2009, p. 9
12/5/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1287/9
7/5/2010   Einde behandeling
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/6/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/1/2008, 7/5/2008, 13/5/2008, 14/5/2008, 28/5/2008, 4/6/2008, 10/6/2008, 24/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2008 60 1/12/2008
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2008 245 13/7/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2008 376 22/3/2010