S. 4-995 Dossierfiche K. 52-160

Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen
Jean-Luc Crucke   Daniel Bacquelaine  

Kruispuntbank van Ondernemingen
onderneming
BTW
faillissement
vennootschapsrecht
handelsmaatschappij
bedrijfsovername
financiŽle solvabiliteit
onderneming in moeilijkheden
collectief ontslag
internationaal privaatrecht
opheffing van de zaak
schuldvordering
handelsonderneming
verzamelen van gegevens
bedrijf
handelsrecht
commerciŽle rechtspraak
akkoordprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-160/1 Wetsvoorstel 1/10/2007
K. 52-160/2 Amendement 10/6/2008
K. 52-160/3 Amendementen 1/7/2008
K. 52-160/4 Amendement 14/7/2008
K. 52-160/5 Verslag namens de commissie 23/10/2008
K. 52-160/6 Tekst aangenomen door de commissie 23/10/2008
K. 52-160/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/11/2008
4-995/1 4-995/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/11/2008
4-995/2 4-995/2 (PDF) Amendementen 9/12/2008
4-995/3 4-995/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-995/4 4-995/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2008
4-995/5 4-995/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/12/2008
4-995/6 4-995/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/12/2008
4-995/7 4-995/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 18/12/2008
K. 52-160/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 19/12/2008
K. 52-160/10 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 15/1/2009
K. 52-160/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/1/2009
K. 52-160/9 Verslag namens de commissie 20/1/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
1/10/2007   Indiening Doc. K. 52-160/1
9/10/2007   Inoverwegingneming
23/10/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-160/5
6/11/2008   Agenda
Integraal verslag nr. 59, p. 2
6/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 59, p. 48-72
6/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-10/o16)
Integraal verslag nr. 59, p. 83
Doc. K. 52-160/7
6/11/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/11/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/11/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-995/1 4-995/1 (PDF)
24/11/2008   Verzending naar commissie: Justitie
11/12/2008   Inschrijving op agenda
18/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
18/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o1) Hand. 4-54 Hand. 4-54 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/11/2008   Verzending naar commissie
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
2/12/2008   Bespreking
3/12/2008   Inschrijving op agenda
3/12/2008   Bespreking
9/12/2008   Inschrijving op agenda
9/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Bespreking
16/12/2008   Beslissing van de Parlementaire overlegcommissie
Afsplitsing van de artikelen 74 tot 77
16/12/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-2/o0)
16/12/2008   Aanneming na amendering
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-995/3 4-995/3 (PDF)
16/12/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-995/4 4-995/4 (PDF)
16/12/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-995/5 4-995/5 (PDF)
16/12/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-995/6 4-995/6 (PDF)
4/12/2008   Opschorting termijn
convocatie POC
10/12/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
uitgesteld
Doc. 4-82/10 4-82/10 (PDF)
11/12/2008   Hervatting termijn
16/12/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
art. 74, 75, 76, 77 => art. 77 Grondwet
Doc. 4-82/11 4-82/11 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
18/12/2008   Overzending Doc. K. 52-160/8
13/1/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-160/9
15/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 78, p. 46-48 + p. 57
15/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-23/o19)
Integraal verslag nr. 78, p. 57
Doc. K. 52-160/11
15/1/2009   Aanneming zonder amendering
15/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/1/2009   Bekrachtiging en afkondiging
9/2/2009   Bekendmaking (8436-8456)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/11/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/12/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 2/12/2008, 3/12/2008, 9/12/2008, 16/12/2008
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/1/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/11/2008 15 24/11/2008
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
art. 74, 75, 76, 77 => art. 77 Grondwet
Evocatietermijn 8/11/2008 15 24/11/2008
Hervatting termijn Evocatietermijn 8/11/2008 15 24/11/2008
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
uitgesteld
Evocatietermijn 8/11/2008 15 24/11/2008
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 25/11/2008 51
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/11/2008 60 9/2/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/1/2009 9/2/2009, blz 8436-8456

Kruispuntbank van de wetgeving