S. 4-18 Dossierfiche K. 52-1321

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

faillissement
advocaat
commerciële rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-18/1 4-18/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-18/2 4-18/2 (PDF) Amendementen 17/6/2008
4-18/3 4-18/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/7/2008
4-18/4 4-18/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/7/2008
4-18/5 4-18/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/7/2008
K. 52-1321/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 4/7/2008
K. 52-1321/2 Verslag namens de commissie 26/2/2009
K. 52-1321/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/3/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-1638/1.
Doc. 4-18/1 4-18/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
26/6/2008   Inschrijving op agenda
3/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o5) Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
Doc. 4-18/5 4-18/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Niet behandeld
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Niet behandeld
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
17/6/2008   Bespreking
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Bespreking
24/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
24/6/2008   Aanneming na amendering
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-18/3 4-18/3 (PDF)
1/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-18/4 4-18/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1321/1
26/2/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1321/2
12/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 86, p. 45
19/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-3/o1)
Integraal verslag nr. 88, p. 2
Doc. K. 52-1321/3
19/3/2009   Aanneming zonder amendering
19/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2009   Bekendmaking (36750)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/6/2008, 24/6/2008, 1/7/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/3/2009, 19/3/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/7/2008 60 8/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/4/2009 13/5/2009, blz 36750