S. 4-10 Dossierfiche K. 52-832

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

gerechtelijke achterstand
klacht inzake bestuurlijke geschillen
burgerlijk geding
schadevergoeding
administratieve rechtspraak
burgerlijk recht
vergoeding
verjaring van de vordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-10/1 4-10/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-10/2 4-10/2 (PDF) Amendementen 29/1/2008
4-10/3 4-10/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/2008
4-10/4 4-10/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/1/2008
4-10/5 4-10/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/2/2008
K. 52-832/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/2/2008
K. 52-832/2 Amendement 4/3/2008
K. 52-832/3 Amendementen 11/3/2008
K. 52-832/4 Advies van de Raad van State 29/4/2008
K. 52-832/5 Amendementen 1/7/2008
K. 52-832/6 Verslag namens de commissie 7/7/2008
K. 52-832/7 Tekst aangenomen door de commissie 7/7/2008
K. 52-832/8 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 10/7/2008
4-10/6 4-10/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 11/7/2008
4-10/7 4-10/7 (PDF) Verslag namens de commissie 15/7/2008
4-10/8 4-10/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 18/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-1955/1.
Doc. 4-10/1 4-10/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
7/2/2008   Inschrijving op agenda
14/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
14/2/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
14/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
Doc. 4-10/5 4-10/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
23/1/2008   Bespreking
29/1/2008   Inschrijving op agenda
29/1/2008   Bespreking
29/1/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
29/1/2008   Aanneming na amendering
29/1/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-10/3 4-10/3 (PDF)
29/1/2008   Tekst aangenomen Doc. 4-10/4 4-10/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/2/2008   Overzending Doc. K. 52-832/1
18/3/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 27 Bijlage 19/03/2008, p. 11-12
7/7/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-832/6
8/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 65-67
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 112-113
Doc. K. 52-832/8
8/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Einde behandeling
  [S3] Behandeling door Senaat
11/7/2008   Overzending Doc. 4-10/6 4-10/6 (PDF)
11/7/2008   Verzending naar commissie: Justitie
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0)
De Senaat heeft ingestemd met de tekst zoals die door de Kamer werd geamendeerd
Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
Doc. 4-10/8 4-10/8 (PDF)
11/7/2008   Verzending naar commissie
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
15/7/2008   Bespreking
15/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
15/7/2008   Aanneming zonder amendering
15/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-10/7 4-10/7 (PDF)
18/7/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2008   Bekendmaking (44142)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/2/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 23/1/2008, 29/1/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/7/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 8/7/2008
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/7/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 15/2/2008 60 29/4/2008
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 12/7/2008 15 21/10/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/7/2008 22/8/2008, blz 44142