Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7451

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 7 april 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Automatische nummerplaatherkenning - Gebruik door de politiezones - Eventuele verplichting - Financiering

gemeentepolitie
registratie van een voertuig
optisch herkennen van tekens
opnameapparaat
politiecontrole
verkeerscontrole
misdaadbestrijding
videobewaking

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
19/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7450

Vraag nr. 4-7451 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Mechelse politie heeft een patrouillevoertuig met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) voorgesteld. Een camera op het dak van de wagen scant de nummerplaten van alle gepasseerde voertuigen. Wanneer een plaat geregistreerd staat als gestolen of niet-verzekerd, worden de agenten daarvan meteen op de hoogte gebracht en kunnen ze ingrijpen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel politiezones maken gebruik van het ANPR-cameranetwerk?

Graag had ik een uitsplitsing per politiezone en per jaartal bekomen.

2. Wat zijn de concrete resultaten van deze automatische nummerplaatherkenning?

3. Acht de geachte minister het wenselijk dit systeem voor alle politiezones verplicht te maken? Zo ja, op welke manier zal de financiering hiervan gebeuren?

Antwoord ontvangen op 19 april 2010 :

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Ik verwijs de senator naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de vraag ook werd gesteld (4-7450).