S. 4-20 Dossierfiche K. 52-1286

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

rechtsvordering
advocaat
hogere rechtspraak
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-20/1 4-20/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-20/2 4-20/2 (PDF) Amendementen 10/6/2008
4-20/3 4-20/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/2008
4-20/4 4-20/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/2008
4-20/5 4-20/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/6/2008
K. 52-1286/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/6/2008
K. 52-1286/2 Verslag namens de commissie 31/10/2008
K. 52-1286/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-893/1.
Doc. 4-20/1 4-20/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
19/6/2008   Inschrijving op agenda
26/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
Doc. 4-20/5 4-20/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Niet behandeld
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
28/5/2008   Bespreking
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Niet behandeld
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Bespreking
11/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
11/6/2008   Aanneming na amendering
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-20/3 4-20/3 (PDF)
24/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-20/4 4-20/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/6/2008   Overzending Doc. K. 52-1286/1
31/10/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1286/2
27/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 84-85
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 62, p. 101
Doc. K. 52-1286/3
27/11/2008   Aanneming zonder amendering
27/11/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/12/2008   Bekrachtiging en afkondiging
28/1/2009   Bekendmaking (6252)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/6/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 28/5/2008, 10/6/2008, 11/6/2008, 24/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2008 60 1/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/12/2008 28/1/2009, blz 6252