S. 4-826 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys    Pol Van Den Driessche   

gerechtsdeurwaarder
beroepsorganisatie
beroepsorde
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
toegang tot het beroepsleven
statuut van de ambtenaar
tuchtprocedure
opleidingsstage
beroepsdeontologie
terminologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-826/1 4-826/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/6/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/6/2008   Indiening
Herindiening 3-1094/1.
Doc. 4-826/1 4-826/1 (PDF)
26/6/2008   Inoverwegingneming
26/6/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
26/6/2008   Verzending naar commissie
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Niet behandeld
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
18/2/2009   Bespreking
10/6/2009   Inschrijving op agenda
10/6/2009   Regeling der werkzaamheden
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Regeling der werkzaamheden
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 18/2/2009, 10/6/2009, 24/6/2009

Kruispuntbank van de wetgeving