S. 4-594 Dossierfiche K. 52-1284

Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden
Martine Taelman   

herroeping
censuur
boekensector
publicatie
invoerbeperking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-594/1 4-594/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/2/2008
4-594/2 4-594/2 (PDF) Amendementen 11/6/2008
4-594/3 4-594/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/2008
4-594/4 4-594/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/2008
4-594/5 4-594/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/6/2008
K. 52-1284/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/6/2008
K. 52-1284/2 Amendementen 20/1/2009
K. 52-1284/3 Verslag namens de commissie 26/1/2009
K. 52-1284/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/1/2009
K. 52-1284/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 5/2/2009
4-594/6 4-594/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 6/2/2009
4-594/7 4-594/7 (PDF) Amendementen 11/2/2009
4-594/8 4-594/8 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2009
4-594/9 4-594/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2009
4-594/10 4-594/10 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/2/2009
4-594/11 4-594/11 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/2/2009
K. 52-1284/6 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 20/2/2009
K. 52-1284/7 Amendement 18/3/2009
K. 52-1284/8 Verslag namens de commissie 27/3/2009
K. 52-1284/9 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2009
K. 52-1284/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/4/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2008   Indiening Doc. 4-594/1 4-594/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
19/6/2008   Inschrijving op agenda
26/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
Doc. 4-594/5 4-594/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
6/3/2008   Verzending naar commissie
14/3/2008   Inschrijving op agenda
14/3/2008   Niet behandeld
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
21/5/2008   Bespreking
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Niet behandeld
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Bespreking
11/6/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
11/6/2008   Aanneming na amendering
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-594/3 4-594/3 (PDF)
24/6/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-594/4 4-594/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/6/2008   Overzending Doc. K. 52-1284/1
26/1/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1284/3
5/2/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 81, p. 41-42
5/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-1/o0)
Integraal verslag nr. 81, p. 68-69
Doc. K. 52-1284/5
5/2/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
6/2/2009   Overzending Doc. 4-594/6 4-594/6 (PDF)
6/2/2009   Verzending naar commissie: Justitie
12/2/2009   Inschrijving op agenda
19/2/2009   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-594/10 4-594/10 (PDF)
19/2/2009   Algemene bespreking Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
19/2/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
19/2/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o6) Hand. 4-64 Hand. 4-64 (PDF)
Doc. 4-594/11 4-594/11 (PDF)
6/2/2009   Verzending naar commissie
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
11/2/2009   Bespreking
11/2/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o3)
11/2/2009   Aanneming na amendering
11/2/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-594/8 4-594/8 (PDF)
11/2/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-594/9 4-594/9 (PDF)
  [K4] Behandeling door Kamer
19/2/2009   Overzending Doc. K. 52-1284/6
27/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-1284/8
2/4/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 38-39
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o2)
Integraal verslag nr. 92, p. 117
Doc. K. 52-1284/10
2/4/2009   Aanneming na amendering door commissie
2/4/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/4/2009   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2009   Bekendmaking (39499)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/6/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 21/5/2008, 10/6/2008, 11/6/2008, 24/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/2/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/2/2009
[K4] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/4/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/6/2008 60 1/12/2008
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 7/2/2009 15 2/3/2009
Overzending aan Kamer (K2) Onderzoekstermijn (K2) 20/2/2009 15 16/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/2009 2/6/2009, blz 39499