S. 4-11 Dossierfiche K. 52-1173

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

burgerlijk wetboek
beroepsdeontologie
rechterlijk beroep
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-11/1 4-11/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-11/2 4-11/2 (PDF) Amendementen 23/4/2008
4-11/3 4-11/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/5/2008
4-11/4 4-11/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/5/2008
4-11/5 4-11/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/5/2008
K. 52-1173/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/5/2008
K. 52-1173/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/6/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-1449/1.
Doc. 4-11/1 4-11/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
8/5/2008   Inschrijving op agenda
15/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
15/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 4-29 Hand. 4-29 (PDF)
Doc. 4-11/5 4-11/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
23/4/2008   Bespreking
23/4/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
23/4/2008   Aanneming na amendering
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-11/3 4-11/3 (PDF)
13/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-11/4 4-11/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1173/1
28/5/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 115
5/6/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 47-48
5/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 43, p. 59
Doc. K. 52-1173/2
5/6/2008   Aanneming zonder amendering
5/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
13/8/2008   Bekendmaking (41983)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/5/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 23/4/2008, 13/5/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/6/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 16/5/2008 60 14/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2008 13/8/2008, blz 41983