S. 4-15 Dossierfiche K. 52-959

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

vruchtgebruik
burgerlijk recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-15/1 4-15/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-15/2 4-15/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2008
4-15/3 4-15/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/3/2008
K. 52-959/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/3/2008
K. 52-959/2 Verslag namens de commissie 19/3/2008
K. 52-959/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-1173/1.
Doc. 4-15/1 4-15/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
28/2/2008   Inschrijving op agenda
6/3/2008   Algemene bespreking Hand. 4-19 Hand. 4-19 (PDF)
6/3/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-19 Hand. 4-19 (PDF)
6/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-19 Hand. 4-19 (PDF)
Doc. 4-15/3 4-15/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
19/2/2008   Inschrijving op agenda
19/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
19/2/2008   Bespreking
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Bespreking
26/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
26/2/2008   Aanneming zonder amendering
26/2/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-15/2 4-15/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/3/2008   Overzending Doc. K. 52-959/1
19/3/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-959/2
10/4/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 32, p. 45-46
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 32, p. 87
Doc. K. 52-959/3
10/4/2008   Aanneming zonder amendering
10/4/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/4/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2008   Bekendmaking (30568)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/3/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/2/2008, 26/2/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/4/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 7/3/2008 60 20/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/2008 16/6/2008, blz 30568