S. 4-16 Dossierfiche K. 52-987

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek
Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

rechtsvordering
advocaat
rechtsmisbruik
hogere rechtspraak
rechtsmiddel
rechtsbijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-16/1 4-16/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-16/2 4-16/2 (PDF) Amendementen 4/3/2008
4-16/3 4-16/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/3/2008
4-16/4 4-16/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2008
4-16/5 4-16/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/3/2008
K. 52-987/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/3/2008
K. 52-987/2 Verslag namens de commissie 29/4/2008
K. 52-987/3 Tekst verbeterd door de commissie 29/4/2008
K. 52-987/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-995/1.
Doc. 4-16/1 4-16/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
6/3/2008   Inschrijving op agenda
13/3/2008   Algemene bespreking Hand. 4-20 Hand. 4-20 (PDF)
13/3/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-20 Hand. 4-20 (PDF)
13/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-20 Hand. 4-20 (PDF)
Doc. 4-16/5 4-16/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
4/3/2008   Inschrijving op agenda
4/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
4/3/2008   Bespreking
4/3/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
4/3/2008   Aanneming na amendering
4/3/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-16/3 4-16/3 (PDF)
4/3/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-16/4 4-16/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2008   Overzending Doc. K. 52-987/1
29/4/2008   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-987/2
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 41-43
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 64
Doc. K. 52-987/4
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2008   Bekendmaking (30568-30569)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/3/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 4/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/3/2008 60 27/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/6/2008 16/6/2008, blz 30568-30569