S. 4-435 Dossierfiche K. 52-1189

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek
Patrik Vankrunkelsven    Martine Taelman   

particuliere tuin
eigendom van goederen
boom
agrarisch recht
sociaal probleem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-435/1 4-435/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/12/2007
4-435/2 4-435/2 (PDF) Amendementen 4/3/2008
4-435/3 4-435/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/4/2008
4-435/4 4-435/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/4/2008
4-435/5 4-435/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/4/2008
4-435/6 4-435/6 (PDF) Amendementen 16/4/2008
4-435/7 4-435/7 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 13/5/2008
4-435/8 4-435/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/5/2008
K. 52-1189/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2007   Indiening Doc. 4-435/1 4-435/1 (PDF)
13/12/2007   Inoverwegingneming
13/12/2007   Verzending naar commissie: Justitie
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-435/5 4-435/5 (PDF)
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Terugzending naar commissie: Justitie
15/5/2008   Inschrijving op agenda
22/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-5/o3) Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
Doc. 4-435/8 4-435/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/12/2007   Verzending naar commissie
4/3/2008   Inschrijving op agenda
4/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
4/3/2008   Bespreking
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Bespreking
11/3/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
11/3/2008   Aanneming na amendering
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-435/3 4-435/3 (PDF)
9/4/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-435/4 4-435/4 (PDF)
10/4/2008   Terugzending naar commissie
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
16/4/2008   Bespreking
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Niet behandeld
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Bespreking
6/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
6/5/2008   Aanneming zonder amendering
Het wetsvoorstel zoals teruggezonden door de plenaire vergadering is aangenomen met 8 stemmen bij 1 onthouding
13/5/2008   Inschrijving op agenda
13/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-435/7 4-435/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1189/1
7/5/2010   Einde behandeling
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/4/2008, 22/5/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 4/3/2008, 11/3/2008, 9/4/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/4/2008, 6/5/2008, 13/5/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2008 60 16/10/2008
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2008 280 13/7/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2008 413 24/3/2010